HÁZAK ÉS REMÉNYEK. VAGY MÉGSEM…

Törökszentmiklós szélesebb értelemben vett városközpontjában számos, romlásában is megkapóan szép régi épület vár jobb sorsára. 

Írtam már erről korábban is, de a téma "örök", mivel közülük még egynél sem indult el a megszépítő jövő, a felújítás.

Most viszont, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a város újratelepítésének 300. évfordulójára készülve a program hangsúlyos elemeként kezeli a Kossuth Lajos út 95. szám alatti Klein-ház teljes felújítását, reménykedhetünk, hogy legalább ez a sokunknak oly' kedves épület visszakapja az általunk már nem is ismert régi szépségét. De ez a példa ismét felélesztette a többi hasonló állapotú ház és a városközpont építészeti állapota iránti érdeklődést.

KLEIN-HÁZ - Klein Lajos szeszfőzde tulajdonos és italkereskedő hajdani háza megtépázva, méltóságát vesztve omladozik már jó ideje, de a 2020. január 1. és 2021 nyara közötti jubileumi emlékév megrendezésére elnyert pályázati pénzből 140,7 millió forintot fordít az önkormányzat az épület teljes felújítására, környezetének rendbetételére. Ez a pénz és terv már korábban is megvolt, de a munka elindításával várni kellett a tulajdoni helyzet rendezéséig, mivel a pince egy része (ahol korábban szórakozóhelyként különböző vendéglátó vállalkozások, például a máig emlegetett Gödör pub, működtek) nem az önkormányzat, hanem egy gazdasági társaság tulajdonában volt. De immár ez az akadály is elhárult, a képviselő-testület a 2019. január 31-i ülésén határozott a pincerész megvásárlásáról. Így a 300. éves évforduló egyik központi helyének szánt épület és közvetlen környezetének felújítása hamarosan megkezdődhet. A pince felújításáról, annak használatáról, funkciójáról - ahogy azt a Törökszentmiklósi Hírlapban olvashattuk nemrég -, majd csak a későbbiekben dönt az önkormányzat.

A fejlesztési stratégia és a pályázati kiírás szerint a Klein-ház felújítása nyomán alkalmas lesz különböző közösségi események, programok, csoportfoglalkozások, kiállítások, emlékszobák stb. befogadására és megvalósítására. A közösségi funkciójú átalakításon, a megfelelő helyiségek kialakításán túl megtörténik az épület környezetének rendezése is, ideértve, hogy az udvar alkalmassá váljék szabadtéri kiállításokra, rendezvényekre.

Felmerült már korábban például, hogy az épületben alakítsanak ki városunk író szülötte, Zsigray Julianna hagyatékából egy emlékszobát, más terek viszont időszaki kiállítások megrendezésére, illetve az előzőekben felsorolt funkciókra lennének alkalmasak. A szabadtéri lehetőségeket pedig ki lehetne használni a hajdan szomszédos Lábassy-gépgyár teremékeinek bemutatására.

Itt tehát megalapozott a remény, hogy a ház sorsa végre jóra fordul! Kérdéses viszont, hogy az évekkel ezelőtti kalkulációk szerint még elegendő pályázati összeg a kivitelezői vállalási árak időközbeni emelkedése nyomán fedezi-e még a költségeket, vagy a városi kasszából is hozzá kell járulni.

GALAMBOS-HÁZ - Nem tisztem eldönteni, hogy ez a hasonló megjelenésű és szintén mostoha sorsú, üresen álló épület inkább a ház, vagy az előkelőbb villa elnevezésre érdemes, maradjon mindenkinek szíve joga, miként hívja. A lényeg, hogy bár nem olyan központi elhelyezkedésű, mint a Klein-ház, ez az épület is helytörténetünk fontos eleme, hiszen a hajdani Galambos-malom tulajdonosai építtették és éltek benne:

Volt is erre elképzelés: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatok keretében pályázott az önkormányzat arra, hogy a Galambos-házban egy térségi Könnyűzenei Képző létesülhessen, amelyben stúdiókat alakítottak volna ki, de ifjúsági közösségi házként is működhetett volna. A polgármester évértékelőjében (Törökszentmiklósi Hírlap, 2019/1. és 2. szám) azonban sajnos arról számolt be, hogy a pályázat nem volt sikeres, az elképzelés támogatás hiányában nem tud megvalósulni. A Galambos-házat tehát tovább rágja az idő vasfoga!

A malom impozáns, ipartörténeti (de nem műemléki!) jelentőségű építményei máig ott állnak a ház közelében, egyikben nagy forgalmú fitness-centrum működik. Szemben pedig a város egyetlen igazán hangulatos és szintén hosszú múltra visszatekintő cukrászdája, az Ibolya Cukrászda van. Nem messze pedig a városi rendezvényeknek gyakran helyet adó Galambos-liget. Vagyis, ha sikerülne az Alatkai út elején álló Galambos-háznak is új jövőt adni, akkor már arra is gondolni lehetne, hogy ezt a mikrokörzetet rendbe tegye az önkormányzat, egyfajta kis helyi település-központot kialakítva. Mert ahogyan most kinéz ez a rész, az igencsak újragondolást kíván: az itt működő vállalkozók ügyfelei tömegesen parkolnak a hivatalosan nem is parkolónak minősülő terepen:

KATOLIKUS KOLLÉGIUM - JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉPÜLETE - RÓZSA TÉRI ISKOLA - Ha egy régi épületünk sorsának jobbra fordulásáról hallunk, akkor törvényszerűen nő meg az érdeklődés a többiek iránt is. Így van ez a Klein-ház felújításának hírére is. Többen kérdezik, hogy mi lesz a város egyik legszebb, a hajdani Királyi Járásbíróság tekintélyes épületével, amely most a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Kollégiumának ad otthont, de a város tulajdonában van.

A Google Street View felvétele, 2018. június

Nos, itt is lesznek nem is olyan sokára történések, hiszen a katolikus egyház belátható időn belül belekezd az Ipolyi Arnold téri iskolaépület-együttes (eredetileg Pánthy Leánynevelő Intézet, majd inkább a Rózsa téri iskola néven ismert) felújításába, kibővítésébe, hogy több százmillió forint pályázati pénz felhasználásával egyházi kollégiummá alakítsák át.

Az igazi probléma akkor áll majd elő a város számára, amikor a kollégium kiköltözik, és visszakapja az önkormányzat ezt a gyönyörű, monumentális bírósági épületet, meglehetősen lepusztultan. Mert funkciót és az ahhoz igazodó felújításhoz pénzt kellene találni, ami nem lesz könnyű! Ráadásul még ott van mellette, a Táncsics út sarkán egy régi ház is, amelyben hol ilyen-hol olyan boltok próbálkoznak megélni, inkább kevesebb, mint több sikerrel... Azzal is kezdeni kellene valamit:

KOSSUTH ÚT 154. - PEPCO-ÜZLET - Markót Imre polgármester adta közre februárban az információt, hogy miért is látjuk bontás alatt a Kossuth út 154. alatti épületet. Nem volt ez jellegzetes háza a főutcánknak, mégis minden bontás felkelti most már a városképért aggódó itt élők figyelmét. Azért bontják, immár így mondhatjuk: bontották el, mert ott Pepco-üzlet fog épülni. A bolt nyárra ígért megnyitását sokan örömmel várják. De volt, aki felvetette, hogy miért nem ajánlották fel a cégnek a Piramist, végre hasznosítva lenne, és megszűnne az újkori betonrom csúfsága a városközpontban. Ám a Piramis Center egészében jócskán nagyobb annál, minthogy egyetlen kiskereskedelmi cég egyedül tudná hasznosítani, számára csak akkor lenne érdekes, ha üzletház jelleggel működne (amint az eredeti terv volt), és ott lehetne venni vagy bérelni bolthelyiséget. 

Ugyancsak Markót Imrétől tudhattuk meg nemrég, hogy az üzlet a Kossuth út felől gyalogosan és kerékpárral lesz majd megközelíthető, az autók hátul, a Szemere Bertalan útról tudnak majd parkolni.

Időközben teljesen eltűnt a ház, maradt az üres telek, ahol nyilván hamarosan megkezdődik az építkezés, ha a nyári átadás időpontot tartani akarják.

Újságírói érdeklődésemmel nem jutottam túl a lengyelországi központú PEPCO Ügyfélszolgálatán. Kérdéseimre azt válaszolták, hogy: " Kollégáink nap mint nap azon dolgoznak, hogy üzleteink minél több városban megtalálhatóak legyenek. Reméljük, hogy a közeljövőben Törökszentmiklóson is megnyithatjuk üzletünket. A soron következő nyitások dátumáról honlapunkon talál tájékoztatást." - Nesze semmi, fog meg jól! A honlapjukon pedig a "Soron következő nyitásaink" című rész egyelőre üreshalmaz!

Kértem a cégtől látványtervet is, hogy el tudjuk képzelni, milyen is lesz ez a PEPCO. Az eddig Magyarországon megnyitott 140 (!) üzletük küllemileg nem haladja meg mondjuk a Lidl-boltokét. Mondjuk úgy, minimalista... De mint érdemi válaszokat, látványtervet sem küldtek. Márpedig így csak arra hagyatkozhatunk, amit szintén a polgármestertől tudunk: A PEPCO csak a bontandó ház helyére jön, a mellette lévő üres telek önkormányzati tulajdonban van, azt nem fogja érinteni a mostani építkezés. Továbbá Markót Imre szerint a PEPCO épülete megjelenésében az új művelődési központhoz fog illeszkedni. "Hónapokat egyeztettünk főépítész úrral és a befektetővel, hogy a Kossuth út felől a lehető legjobb megjelenés jöjjön létre." - Reméljük is! De, majd látjuk! A városnak ez a főúti része esztétikailag már így is eléggé el van fuserálva!

A PEPCO idetelepülése kapcsán azonban nemcsak városképi aggályok kerültek felszínre, hanem az is, hogy egy kereskedelmi egység nem teremt lényeges számban munkahelyeket, csak a pénzköltésre ad újabb lehetőséget az itt élőknek... Így igaz! DE: A vállalkozásoknak - a törvényes keretek között - meg kell adni a szabad döntési jogot, hol nyitnak újabb értékesítési helyeket! És egy újabb gyerekruha, mi egyéb árusító boltocska nem veszi el attól a lehetőséget, hogy holnap az Ipari parkban vagy a város mellett a zöld mezőn a befektetők akár űrhajógyártásba fogjanak...!

BAKÓ-HÁZ - Ha pedig már itt vagyunk, nézzünk át a túloldali sarokházra: Ma már nem sokan ismerhetik építtető tulajdonosának, Bakó ügyvédnek a nevén ezt a 100 éves épületet. Az idős templombajárók közül pedig mind kevesebben emlegetík - tévesen - sóháznak, amikor elmennek mellette misére igyekezvén. A fiatalabb nemzedékek különféle boltokba jártak ide. És még tavaly is, amikor új tetőt raktak az öreg falakra, azt hallottuk, hogy az itt korábban is üzletet működtető kínai tulajdonos nyitna az utcafronton ismét boltot, a szokásos kínai áruknál kicsit jobb minőségű kínálattal. Kérdés, hogy a PEPCO szemközti megnyitása nem hiúsítja-e meg ezt a tervet. Mert akkor ezen a környéken is nézhetjük egy nem szép, de városunk történetében jeles épület végromlását. A házzal kapcsolatos személyes visszaemlékezést olvashatnak a Helytörténet-rovatban: A BAKÓ-HÁZ ÉS KÖRNYÉKE –  Egy ház, az egyház és az emberek

PIRAMIS-CENTER TORZÓ - Ez a mi legújabb kori romhalmazunk, önkormányzati ciklusokon átívelő szégyenfolt a város közepén. A betontorzó története messzire, lassan 15 évre nyúlik vissza, de a múlt boncolgatásával már nem sokra megyünk. Nézzük inkább, mit lehetne vele azok után kezdeni, hogy a tulajdonviszony időközben legalább rendeződött, a városképet rontó csődtömeg tisztán a város tulajdonában van.

Volt, van erre is pályázati próbálkozás, hogy be lehessen fejezni és funkcióval megtölteni a Piramis épületét. Egy korábbi pályázati keretből elnyert 500 millió forintot azonban már nem kaphatjuk meg, mert nem volt meg hozzá a hiányzó mintegy 300 millió forint. Az előzetes tervezői becslések szerint ugyanis nagyjából 800 millió forintba kerülne, hogy az épület teljes egészében elkészülhessen. - tudhattuk meg a polgármester már hivatkozott évértékelőjéből. A most élő támogatási kérelmünkről pedig azt tudhattuk meg, hogy sajnálatos módon a pályázat lezárása és a kérelem elbírálása még nem történt meg. Markót Imre szavaiból azonban azt lehetett kivenni, hogy nem igazán remél pozitív elbírálást. A városnak nincs pénze a befejezésre, a fel-felbukkanó befektetők érdeklődése pedig nem tűnik biztatónak. 

Így nem csoda, ha végül oda lyukadunk ki, hogy az egyetlen reális megoldás: visszabontani a felszíni építményt, és megtartani, használatba adható szintre hozni a mélygarázst. Szükség is lenne erre a garázskapacitásra, mert hiába a megkezdett piacfelújítás, félő, hogy az sem teremt elegendő parkolóhelyet piaci délelőttökre. Markót Imre szerint ez a megoldás 100 millió forintos nagyságrendű kiadást jelentene. Kérdés, beleszámította-e, kell-e egyáltalán, hogy állítólag süllyed az egyik, éppenséggel a piac felőli sarka annak a félig kész mélygarázsnak.

VOLT OTP-FIÓK - Szintén egy olyan épület, amelynek az egyre csak romló, a városképet csúfító állaga igencsak bosszantja az itt élőket. Sokan ezért is az önkormányzatot teszik felelőssé, pedig a volt bankfiók az OTP tulajdonában van, sorsáról csak ott dönthetnek! És nyilvánvaló, hogy nekik sem érdekük az ingatlan megtartása. Sorozatos érdeklődéseimre a bank illetékes munkatársa esetenként azt közli, hogy van remény és vevő, majd kiderül, hogy az adásvétel sajnos meghiúsult. 

A 2010 óta üresen álló épület körül most sincs mozgás, ezért nemrég ismét érdeklődtem. Megtudtam, hogy az ingatlan továbbra is eladó, érdeklődők is vannak, de vevő még nincs. Az épület irányára azonban változatlan, továbbra is 90 millió forint. Kétségtelen, az irányár olyan összeg, amiből lehet alkudni, mégis meglepő, hogy az eddigi sikertelenség ellenére tartja a bank ezt a magas kiinduló árszintet. Mert ezt itt a városban indokolatlanul magasnak tartják az emberek, és kritizálják az OTP eljárását, mondván, amiatt kell néznünk még mindig ezt a jobb sorsra érdemes házat lepusztulni, mert ők nem engednek az árból.

STÉH-HÁZ ÉS MÁS - Az üresen álló és egyre csak romló állagú OTP-épülettel áttértünk a nem önkormányzati, hanem céges, illetve magántulajdonú ingatlanokra. Ha az ország legnagyobb bankja is hagyja itt pusztulni, városképet rontani a volt bankfiókjának helyet adó házat, akkor mit várhatunk a magán háztulajdonosoktól, akik végképp nem bírnak a házuk felújításának horribilis költségével. Még gondolatban sem foglalkozhatnak vele, akkora összegekről lenne szó! 

Városközponti példaként talán legismertebb a Kutas Bálint utcában (a régi helyi köznyelvben: Kisköz) álló Stéh-ház, mivel az Autóbusz-pályaudvar közelében van, illetve a Bethlen úti iskolába járt vagy most járó gyerekek és szüleik számára naponta látott pusztuló szépségről van szó. Törökszentmiklós első emeletes polgári lakóházainak egyike, amely az 1900-as évek elején épült. Az épület romlásában is lenyűgöző szépsége mindig is foglalkoztatta az embereket, de most, hogy az utcafront földszintjén az épülethez egyáltalán nem illő műanyag nyílászárókat építettek be, több kérdés is felvetődik vele kapcsolatban.

Hasonlóképpen a PEPCO által megvett és lebontott Kossuth út 154. számú ingatlan melletti, ugyancsak magánkézben lévő és a felújításra igencsak rászoruló Magyar-ház is feltűnőbbé vált most, hogy szabadabb a rálátás. Ennek a sorsa is különösen érdekli a városkép iránt érzékeny lelkeket...

Sebők Emília

A másként nem jelzett fotók a szerző felvételei.


Kapcsolódó cikk: VÁROSKÉPI ZŰRÖK ÉS KÉRDÉSEK

A házak sorsának előző tárgyalása: HÁZAK, JOBB SORSRA VÁRVA!