GALAMB A DÍSZKÚTON

Nemrégiben a közösségi oldalon működő Szülővárosunk Törökszentmiklós...a régi szép időkben csoportban, ottani tagok hívták fel a figyelmemet, hogy a Kossuth tér közepén lévő díszkút/Forrás-kút kávájáról valamikor eltűnt az ott lévő bronz galamb! Nekünk felnőtteknek, nekem sem tűnt fel a madárfigura hiánya, de mert a gyerekeknek kedvenc játszóhelye a kút és környéke, kislányok vették észre a galamb eltűnését!

Mivel a kút szobrászati díszei két menetben kerültek ki, a galamb is csak 2013. augusztus 20-ától volt a kőkút peremén, a békákkal együtt, amikor a kút tetejére is felkerült a galambos díszítés. 2016 októberében még készítettem fotót a galambról, de találkoztam már a neten pár hónappal későbbre datált felvétellel is. 

Galamb, akkor még a kútkáván, 2016. október 22-én. --- A galamb-figura kitört tartócsonkja, helye. Véletlenül éppen két évvel később, 2018. október 22-én fotózva. (a szerző felvételei)

Kérdés tehát, hogy: MIKOR ÉS MIKÉNT TŰNT EL A MADÁRALAK A KÚTRÓL, ÉS MIKOR, HOGYAN KERÜLHET VISSZA? Hiszen az eredeti állapot helyreállítása szempontjából az sem mindegy, mi történt a bronz galambbal, és még a laikus szem is látja, hogy egyébként sem egyszerű a feladat, mert kevés érintkező felület áll rendelkezésre a rögzítéshez.

Újságírói megkereséssel ezért Farkas Sándorhoz, a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetőjéhez fordultam információért, aki ezt a választ írta a galamb sorsáról:

"2017 év tavaszán ismeretlen tettesek a kút káváján elhelyezett galambot megrongálták, azt kiszakították a kávából, de valamilyen okból a helyszínről elvinni nem tudták. Egy debreceni illetékességű személy leadta a galambot a Rendőrségre, majd a Rendőrség azt átadta Hivatalunk részére. A galambot jelenleg a műszaki osztály irodájában tároljuk.

A galamb visszahelyezésére vonatkozóan annak rögzítő elemét át kell alakítani, hogy azt könnyűszerrel ne lehessen a kútkávából újból kifeszíteni. Ezzel kapcsolatosan a köztéri alkotás készítőjével, Györfi Sándor művész úrral felvettük a kapcsolatot, akihez a napokban fogjuk eljuttatni a galambot. A helyreállítási munkák elvégzését a művész úrral tervezzük végrehajtatni."

Reménykedhetünk tehát, hogy ez a galamb hamarosan visszajut a helyére. 

Sebők Emília