FORRADALMI LAPKIADÁS ÉS VÁROSUNK A HÍREKBEN

A Szolnok megyei napilap sajtótörténeti érdekességei az 1956-os forradalom napjaiban:

A Szolnok Megyei Néplap mint a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja jelent meg, akkoriban rendesen a hét hat napján, hétfőn nem. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! - állt a lapcím fölött, miként a többi napilapnál is azidőtájt.

A megyei napilap 1956. október 23-án, kedden is kikerült a nyomdából, ez volt abban az évben a 248. szám. Még nem lehetett tudni, mi fog történi aznap a fővárosban, hogy az egyetemekről kiinduló békés tüntetés tömegmegmozdulássá válik, és a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója, a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nő.

A változás szele azonban már belengte a megyei újságunkat is, hiszen az október 23-i lap első oldalán a szövetkezetesítés túlkapásairól, a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom erőltetéséről írt kritikus hangnemben. Belső oldalon pedig - akkor már ez is szinte forradalmi témafelvetésnek számított - az értelmiség szerepéről esik szó, amelyet egyes pártfunkcionáriusok nem kellően ismernek fel, értékelnek...

És akkor itt most két nap szünet! A megyei lap netes archívumából hiányzik két nap! Nem jelent meg az újság, vagy nem őrizték volna meg a példányokat? Ez utóbbit - szerkesztőségi tapasztalataim alapján - elképzelni sem tudom! Találni is egy olyan újságírói visszautalást nem sokkal későbbről, miszerint volt olyan lapszám, amelyet a nyomdászok kinyomtattak, mégsem kerülhetett a megye lakosságának kezébe, mert kiadását betiltották...

Szolnok Megyei Néplap névvel abban az évben utoljára 1956. október 26-án, pénteken jelent meg az újság, 251. számként, RENDKÍVÜLI KIADÁS! jelzéssel. "OLYAN JÓ őszintén, szabadon írni, beszélni." - így kezdődött a lap vezércikke.

A HUNGARICANA elektronikus archívumában itt ismét két nap szünet van! Nincs Szolnok megyei napilap bemutatva! Az előzőek alapján ez akár nem is mondható különösnek, meglepőnek. Plesovszki István tiszatenyői gyűjtőnél viszont - nagy szerencsénkre - megvan a következő RENDKÍVÜLI KIADÁS, amely viszont már A Nép Lapja névvel jelent meg másnap, 1956. október 27-én:   

Miként az előző RENDKÍVÜLI KIADÁS, még Szolnok Megyei Néplapként, úgy ez is csak egy kétoldalas kiadvány volt, nyomdai szakszóval: repülő lap, nem igazi újságformátum. 

Legközelebb a megyei napilap október 30-i, keddi lapszáma került az olvasókhoz az új név alatt és más kiadói felelősségvállalással: akkor már a Szolnok megyei Forradalmi Munkástanács lapjaként jelezve. A lapcím felett: "Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!" 

A résztvevők visszaemlékezései szerint Törökszentmiklóson október 26-án verték le a városi tanács, a Tanácsháza épületéről az ötágú csillagot, majd ledöntötték a Kossuth tér közepén lévő szovjet emlékművet. Meglepő módon a mai városi ünnepségen az hangzott el, hogy a népköztársaság címerét verték le a városházáról, de ezt eddig, az elmúlt több mint 60 évben senki sem így mondta, tudta... Ám akárhogyan is volt, ezekről az eseményekről egyáltalán nem találtam beszámolót a megyei lapban! 

A Nép Lapja, 1956. okt. 30-i számában körképet adott HÍREK A MEGYÉBŐL címmel. Városunkról az alábbiakat írták:  

November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás, így nem csoda, hogy A Nép Lapja elnevezéssel utoljára 1956. november 6-án jelent meg a megyei napilap, ismét VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! felirattal. Az archívumban ezután csak egy hét múlva, november 13-án, immár Tiszavidék politikai napilap néven találjuk meg a folytatást. (Majd 1957-ben végig ezen  néven jelenik meg a megyei napilap.) Impresszuma szerint a Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Elnöksége és a Megyei Tanács lapja...

Sebők Emília