FÖLDBÁNYÁSZAT AZ M4-ES ÉPÍTÉSÉHEZ

A Tiszapüspökibe vezető úton, ha elhaladunk előtte, majd elhagyjuk a kukoricafeldolgozó üzemet, egy hatalmas bányaterületet találunk, ahonnan szinte folyamatosan szállítják el nagy teherautók a földet. De pontosan milyen munkálat ámuló szemtanúja lehet, aki arra jár? Hideg András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kommunikációs igazgatója adott választ kérdéseimre, és segített eligazodni a vonatkozó jogi háttérben.  

Mert ahol állunk, amit látunk, az roppant hangzatos elnevezéssel egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, számunkra kicsit ismerősebb módon: "Az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével projekt" földműveinek megépítéséhez szükséges töltésanyag kitermelése.  

A látvány és a terület bejáratához kihelyezett táblán olvasható felirat ellenére hivatalosan ez itt nem bányaterület, hanem célkitermelőhely, ahonnan az M4-es gyorsforgalmi út töltései megépítéséhez szükséges anyagot termelik ki. Mivel az ország gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztése közérdek, ez alapján törvény adta lehetőség, hogy a nyomvonal 10-10 km szélességű környezetében ilyen célkitermelőhelyeket létesítsenek.  

A célkitermelőhely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevétele, használata, illetve hasznosítása érdekében annak tulajdonosával megállapodást kell kötni, azzal, hogy az okozott károkra viszont a bányászatról szóló törvény rendelkezéseit kell majd alkalmazni. A kommunikációs igazgató viszont azt nem árulta el, hogy ki ennek az 56 hektár nagyságú területnek a tulajdonosa vagy vagyonkezelője...  

A Tisza ártéri hídjától (azt is beleértve) Törökszentmiklós (Nyugat) csomópontig terjedő szakaszon - a Tiszapüspökinél megépülő Tisza-híddal - a Duna Aszfalt Kft. a kivitelező, így ez a cég jogosult erről a helyről az engedélyezett töltésanyag-mennyiséget kitermelni. És a munkálat befejezése után ez a gazdasági társaság lesz köteles a hatóság által jóváhagyott komplex műveleti terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartásával elvégezni a helyreállító tájrendezést.  

Sebők Emília


A képek a szerző felvételei.