ESKÜT TETT AZ EGYHÁZTANÁCS

2019. dec. 8. - Ma délelőtt, a 10 órai szentmise után tették le esküjüket a katolikus nagytemplomban a törökszentmiklósi katolikus egyháztanács újonnan megválasztott tagjai.

Az egyház szabályai szerint az érvényes hivatalos elnevezés alapján valójában a törökszentmiklósi egyházközségi képviselő-testület tagjait választották meg a közelmúltban, ők tettek ma ígéretet. A köznyelv azonban még mindig szívesebben használja az egyszerűbb egyháztanács elnevezést. A testület a plébániai közösség Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének teljesítését előmozdító tanácsadó szerv.

Az egyháztanács tagjainak megválasztása meglehetősen demokratikus módon történik, hiszen már a jelöltek listáját is a hívek ajánlására és az előző képviselők megkérdezése után állítja össze a plébános. A választandó tagok jelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a vele járó munkát is.

Nálunk a 18 legtöbb ajánlást kapó személy neve került fel a szavazólapokra, közülük kellett 10 nevet kiválasztani és a szavazólapokat november 17-én, vasárnap, a 10 órai szentmise végéig bedobni a szavazóurnába.

Az egyháztanácsnak vannak hivatalból tagjai, így nálunk is: mindenekelőtt a plébános, a lelkipásztorok és a kántor. Az egyházközségi képviselőtestület választható tagjainak számát pedig befolyásolja a hívők száma. A tagok megbízatása általában 5 évre szól.

Az újonnan megválasztottak a hívek jelenlétében, a szentmise keretében ígéretet tettek arra, hogy mindig és mindenben az egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni. Az ígéret szövege: "Én... Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a törökszentmiklósi/tiszapüspöki római katolikus egyházközségi képviselőtestület tagja életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának, egyházmegyénk védőszentjének, Szent János apostol pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. Amen."

Sebők Emília