ELVESZTETTE ESÉLYÉT A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS!

A Médiatanács most közzétett, 2020. február 4-én hozott hatósági döntései romba döntötték a reményt, hogy a Rádió Törökszentmiklós visszakapja elvesztett régi frekvenciáját:

A Médiatanács - a szabályoknak megfelelően - újrapályáztatta a hamarosan lejáró használati jogú Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós frekvenciát, de nem kereskedelmi, hanem közösségi rádióként. Az elmúlt években ezen a frekvencián a Magyar Katolikus Rádió adásai hallgathatók.

A múlt év végén közzétett pályázati felhívásra 2020. január 20-ig lehetett beadni a pályázatokat, és komoly reményeket fűztünk hozzá, hogy a pályázó RÁDIÓ HORIZONT Kft. megnyeri, visszanyeri a 96,4 MHz használati jogát, és ezzel - kilépve a mostani kisközösségi rádió beszorított státuszából - ismét egy környéki régiós vételkörzetet tud elérni műsoraival.

A hatóság azonban alaki érvénytelenségre hivatkozva megtagadta a RÁDIÓ HORIZONT Kft. mint pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára. Konkrétan az okból, hogy a benyújtott pályázati ajánlat nem vagy nem megfelelően tartalmazza a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben erre az esetre felsorolt tartalmi elemeket.

Az ugyanakkor hozott másik döntésével viszont a Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt az általa benyújtott pályázat hiánypótlására hívja fel, a pályázati felhívásban előírt óvadék vagy garancia nyújtásának vállalását illetően és a megfelelő banki igazolás benyújtására vonatkozóan. Nekik tehát még megvan az esélyük arra, hogy tovább használhassák a 96,4 MHz frekvenciát.

A Rádió Törökszentmiklós pedig működhet tovább a jelenlegi kisközösségi frekvencián, amelynek az engedélye 2022 februárjában fog lejárni.

További információt nem ad a hatósági döntések közlése. Pedig jó lenne tudni, milyen súlyú tartalmi elemeket nem tartalmazott - a Médiatanács értékelése szerint - a RÁDIÓ HORIZONT Kft. pályázata, hogy annak alaki vizsgálata nyomban a nyilvántartásba vétel megtagadásához vezetett. Miközben a Magyar Katolikus Rádió Alapítványnak lehetőséget adtak hiánypótlásra, nem is kis jelentőségű nyilatkozatok esetében.

Ha sikerül az érintettektől érdemi választ, magyarázatot kapni, visszatérek a témára.

Sebők Emília


A téma előző tárgyalása: ÚJ ESÉLY A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓSNAK