ELTŰNIK A BAPTISTA IMAHÁZ

A 2018. évi Törökszentmiklósi Kalendárium hátsó borítóján szerepel egy kép, amelynek aláírásában arról tájékoztatják az olvasókat, hogy "2018-ban egy újabb szakrális épületünktől kellett elbúcsúznunk, mert a Baptista Imaházat életveszélyes állapota miatt lebontották." És a kiadvány egyik cikkében is azt írja Beke László, helyi baptista lelkész, hogy amikor "az olvasó ezt a kalendáriumot lapozgatja, már nem áll a törökszentmiklósi Baptista Imaház". Múlt idő! 

Rég jártam arra, a Deák Ferenc út 26. (Harmadik út) táján, ezért úgy gondoltam, ha már az épületet nem tudom, lefotózom a romjait, a helyét, ezért február első napján elmentem oda. És azt láttam, hogy ott áll az imaház, kinn van rajta a tábla, hogy mikor van istentisztelet. Sikerült hát lefotóznom az ezen a környéken több parasztpolgári házon is megjelenő klinkertéglás utcafrontot, a szépen ívelt ablakokat. És még valami érdekeset! A szocializmusból megőrzött házszámtáblán még mindig az áll, hogy: Mártírok útja! (Mindez ma, 2018-02-06-án is ugyanígy látható, ellenőriztem...)

Beke László Kalendáriumban megjelent leírásából megtudhatjuk, hogy az épület feltehetően az 1900-as évek elején épült. (Jelentős korszak volt ez városunkban az egyházi építkezésekben is, hiszen a szintúgy klinkertéglás mai katolikus nagytemplomunk is ez idő tájt készült el). A baptisták szerény imaháza azonban, küllemében bármily esztétikus is, igencsak gyenge alapozást és hiányos szigetelést kapott a vályogfalak alá. Az idő megtette a magáét, a kis létszámú gyülekezetnek pedig nem volt arra anyagi ereje, hogy a szükséges munkálatokat finanszírozza, csak tatarozásokra, a legszükségesebb korszerűsítésre (pl. központi fűtés beszerelésére) futotta. A Törökszentmiklósi Baptista Gyülekezet 120 éves jubileumára történt felújítás költségeihez viszont 2000-ben a Törökszentmiklós Város és Településfejlesztési Alapítványtól is kapott pénzbeli segítséget a gyülekezet. - ezt a honlapjukról tudhatjuk meg.

A falak felnedvesedése - ami a képen is jól látható -, azonban mostanára olyan súlyos lett, hogy az épület sarkainak süllyedése életveszélyessé tette az épületet, így az imaház nem működhet. (Valós veszélyt természetesen senkire nem jelent, hiszen az épületet kiürítették és lezárták.) A baptisták azonban segítő felajánlást kaptak az Agapé Gyülekezettől, így ideiglenesen, amíg új imaházuk nem lesz, a Bocskai út 20-as szám alatti Jézus Házban tartják istentiszteleteiket: 

A Kalendáriumban megjelent tájékoztatás azonban múlt időben ír a még ma is meglévő imaházról, és bár a jövőbe vetett reményt és bizakodást, a gyülekezet egyben maradását igyekszik hangsúlyozni, Beke László lelkész tényszerű információt nem ad arra vonatkozóan, hogy miként lesz és mikorra várhatóan ismét saját gyülekezeti helye városunkban a baptistáknak. Megkértem volna hát, hogy személyesen adjon választ a felmerülő kérdésekre, tájékoztatva ilyen módon nem csak a gyülekezet tagjait, hanem a város szélesebb közösségét is. És ha már megvan az apropó, megismertethetnénk a helyi lakosságot a baptista vallás és egyház legfontosabb sajátosságaival is. Azért is fontosnak gondoltam volna az ilyen kiterjesztett tájékoztatást, mivel a város egyik nagy létszámú tanintézménye, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartását 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat mint Egyházi Jogi Személy vette át. Mégis úgy tapasztalni, hogy akiknek nincs a gyülekezethez vagy az iskolához közvetlen kapcsolódásuk, azok az emberek jellemzően mit sem tudnak erről a vallásról.

Csakhogy a Magyarországi Baptista Egyház kommunikációs vezetője nem járult hozzá, hogy Beke László lelkésszel interjút készítsek! Természetesen joga, joguk van ilyen döntést hozni. De milyen az élet? Nem sokkal azelőtt, hogy Beke László felhívott, és erről az elzárkózásról tájékoztatott, beszélgettem egy 30 év körüli fiatalemberrel itt a városban, és hamar eljutottunk oda, hogy arról panaszkodott, mennyire nem kommunikálnak érdemben az emberekkel sem a pártok, sem az önkormányzatok, sem az egyházak! Hát így...!

Pótolni természetesen nem tudom egy szó szerint beavatott személy ismereteit és információit, ezért csak azt a keveset tudom közreadni, amit ez ügyben magam innen-onnan, főként az internetről megtudhattam:

A Baptista Imaház tehát több mint 100 éves Törökszentmiklóson, de a gyülekezet itteni működéséről korábbról, már 1880-ból vannak adatok, ezért ünnepelték 2000-ben a 120 éves jubileumot. A gyülekezet honlapján található történeti visszatekintés szerint: "1898-1900 között vásárolta meg a gyülekezet azt a 590 négyszögöles portát, egy öreg épülettel, amelyen a mai imaház is áll. A kezdeti időszakban ebben az öreg házban voltak az összejövetelek. A mai imaház annak az öreg háznak a második utóda, sokadik javításban." - Ez ugyan ellentmond annak, amit a Kalendáriumban olvashatunk, mert aszerint ez a most lebontásra váró épület első utód. De hát nincs, akitől megkérdezzük, mi is az igazság vagy mit nem értek jól! És azt sem sikerült megtudnom, hogy vajon mekkora is ez a gyülekezet, hány embernek jelent egyfajta közösséget.

A legnagyobb közösségi oldalon a Baptista Gyülekezet Törökszentmiklós tavaly novemberben már jelezte, hogy baj van az imaházzal.

Vagyis lenne, lett volna mit megkérdezni a lelkipásztortól. Ha már azt írja, hogy lebontották, miért áll mégis az életveszélyesnek mondott épület? Nem olyan rossz most az időjárás, hogy ne lehetne megcsinálni, hiszen éppen ezekben a napokban a katolikus iskola jóval nagyobb épületét is jó ütemben lebontották az Ipolyi Arnold téren. Ám ez valójában csak technikai részletkérés.

Ami a legfontosabb kérdés: Majd ha ténylegesen megtörténik a bontás, és ott lesz az üres telek, mikor és milyen forrásból reméli a Baptista Egyház egy új imaház felépítését? Mert ehhez az imádkozás nem lesz elég! Az istentiszteletek megtartására az Agapé-tól kapott ideiglenes lehetőség pedig nyilván nem lehet ideális és hosszú időre szolgáló megoldás.


Törökszentmiklós és az akkor még baptista szövetség története egy ponton, 1905-ben pár napra szorosan összefonódott. Íme, a korabeli beszámoló:

A filadelfia.baptist.hu oldalon közreadott teljes cikkből megtudhatjuk, hogy a városunkban tartott konferencián nagy hirtelen össze is adtak a résztvevők 144 korona 10 fillért mint kezdő összeget a - ma úgy mondanánk - idősek otthonának létrehozására. Majd a törökszentmiklósi gyűjtésnek hamarosan folytatása is lett, így jelentősebb magánadományok és az országos gyűjtés eredményeként az elegendő pénz birtokában pár hónap múlva meg is kezdődhetett az építkezés. Mindez talán tanulságul is szolgálhat a mának...

Sebők Emília