ELINDULT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYIDŐSZAK

Négy polgármester-aspiráns már van! - Hivatalosan is megkezdődött szombaton az önkormányzati választás kampányidőszaka, és tart 50 napon át, az október 13-ára kitűzött voksolásig. 

A Helyi Választási Bizottság elnökét, dr. Szűcs Sándor ügyvédet az indulás néhány tapasztalatáról és a tudnivalókról kérdeztem:

Kérdés: A Törökszentmiklósi Helyi Választási Iroda a kampányidőszak első napján, 2019. augusztus 24-én Választási Ügyeletet tartott a Városházán. Milyen forgalom, milyen megkeresések voltak ezen a napon? Gondolom, főként ajánlóíveket igényeltek, de volt más is?

Válasz: A választási iroda a délelőtti órákban megerősített személyzettel tartott ügyeletet. A jelöltté válni kívánó választópolgárok a délelőtti órákban jelentek meg az ajánlóívek átvétele vagy igénylése céljából. A délutáni órákban már csak gyér érdeklődés mutatkozott. Az ajánlóívek átvétele mellett nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételét kérte néhány választópolgár.

Kérdés: Ezek szerint panaszt, választási kifogást senki nem terjesztett be a Bizottságnak. Pedig volt, aki erősen kifogásolta pár nappal korábban, hogy a Fidesz-KDNP a hivatalos kampányidőszak előtt elkezdte a városban a postaládákba terjeszteni a szórólapjait. Ez nem számít tiltott kampánytevékenységnek? Hasonlóképpen akkor az is támadható lenne, hogy a polgármesterségre aspirálók magukat és csapatukat már jóval a kampány hivatalos kezdete előtt elkezdték népszerűsíteni a közösségi médiában?

Válasz: A Helyi Választási Bizottság választási kifogás beérkezése nélkül nem foglal állást ilyen kérdésekben. Jómagam, mint Elnök is tartózkodom a véleménynyilvánítástól. Amennyiben az arra jogosultak részéről választási kifogás érkezik be, a Helyi Választási Bizottság a jogszabályban meghatározott határidőn belül összeül, és döntést hoz a sérelmezett tevékenység kapcsán.

Kifogást névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Kérdés: Visszatérve a szombati napra és az ajánlóívekre: Országosan csaknem 320 ezer ajánlóívet adtak ki a választási irodák az első napon. Nálunk hányan kértek ajánlóíveket a jelölésükhöz, és ők összesen hány ívet vettek át? Mivel, ha jól tudom, egy íven nyolc ajánló aláírása lehet, az elvitt ívek száma jelzi azt is, hogy mekkora támogatásra számítanak a képviselői helyekre, illetve a polgármesterségre pályázók. De mint országosan tapasztaljuk, az is a politikai reklám része, ha valaki a szükséges ajánlások többszörösét gyűjti be...

Válasz: Szombaton négy polgármester-jelöltté válni kívánó választópolgár igényelt ajánlóívet. Ketten jelölőszervezet támogatásával, két esetben függetlenként. Az elvitt ajánlóívek darabszáma 50 és 100 darab közé esett.

Az egyéni képviselő jelöltté válni kívánók esetében elmondható, hogy három jelölőszervezet jelentkezett ajánlóívekért. Két jelölőszervezet mind a 8 választókerület esetében kért ajánlóívet, a harmadik pedig 6 választókerületre.

A független jelöltté válni kívánók közül - akik egy adott választókerületben kívánják magukat megmérettetni - öt választópolgár kért ajánlóívet, 4 és 20 darab közötti ajánlóívet vittek magukkal.

A fentieken kívül egy roma nemzetiségi szervezet jelent meg, és vittek el a jelöltté válni kívánó képviselőik ajánlóívet.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁLASZTÓKERÜLETEI ÉS SZAVAZÓKÖREI

A nyolc egyéni választókerületi jelöltállításhoz rendkívül kevés, városunkban csak 19-24 ajánlás szükséges a választókerületből. A polgármesteri jelöltállításhoz 300 ajánlás szükséges a városból. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztható 5 képviselői helyére pályázóknak a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő 23 választópolgár ajánlását kell legalább összegyűjteni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 képviselőjelöltjének pedig elég mindössze 5 választópolgár ajánlása a német roma nemzetiségi névjegyzékben szereplők közül.

A térképen a bordó vonalak határolják a választókerületeket, a kékek pedig az egyes szavazókörökhöz tartozást jelölik.

Kérdés: Aki augusztus 24-én, szombaton nem jelentkezett ajánlóívekért, majd csak a legközelebbi Választási Ügyelet napján, szeptember 8-án vagy közben is igényelheti és átveheti azokat? 

Válasz: Az ajánlásokat 2019. szeptember 9-ig lehet gyűjteni, ehhez igazodóan az ajánlóíveket is addig lehet igényelni. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezen a napon 16.00 óráig vissza is kell szolgáltatni az ajánlóíveket a Választási Iroda részére. (Törökszentmiklós, Városháza, Kossuth Lajos út 135. - A konkrét irodákat a város honlapján közzétett elérhetőségek tartalmazzák, illetve a helyszínen lehet érdeklődni.)

A fel nem használt üres íveket is vissza kell hozni, de ezekre egy nappal tovább, szeptember 10-ig áll fenn a visszaszolgáltatási kötelezettség. Aki ezt mulasztja, azt a Helyi Választási Bizottság ívenként 1000 Ft-os bírsággal sújtja, amely objektív, kimentésre nincs lehetőség.

Kérdés: A Választási Bizottság miként fogja ellenőrizni az ajánlóíveket, az aláírásokat? Összevetik valamilyen nyilvántartással, hogy valós, létező személyek-e az aláírók, illetve hogy nem szerepelnek-e a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában? Ez mindenképpen fontos, de azért is kérdezem, mert szakértői vélekedések szerint az ajánlások hamisítását szinte lehetetlen bizonyítani.

Válasz: A Választási Bizottság semmilyen formában nem ellenőrzi az ajánlóíveket. Azt a Választási Iroda végzi el. A Választási Bizottság tagjainak lehetősége van az ajánlások ellenőrzésén jelen lenni, de abba nem avatkozhat bele. Ez a jog egyébként megilleti a jelöltté válni kívánó választópolgárt is.  

A választási szervek választási informatikai rendszert üzemeltetnek, központi nyilvántartásokból átvett adatokkal. Az ajánló választópolgár személyes adatait egyeztetik le ezen a rendszeren keresztül. A választási informatikai rendszerben és az ajánlóíven szereplő adatok bármilyen jellegű eltérése esetén a Választási Iroda nem veszi érvényes ajánlásként figyelembe az ajánlást.

Miután ez a felülvizsgálat megtörténik, a Választási Iroda előkészít egy döntéstervezetet az ajánlásokat összegyűjtő személyek nyilvántartásba vételére, vagy annak elutasítására. A Választási Bizottság ez alapján hozza meg a döntését. Mind a nyilvántartásba vevő, mind az elutasító döntés ellen van mód azonban jogorvoslati igény benyújtására.

Kérdés: Mikor és milyen módon fogják közzétenni a polgármesteri posztra, az egyéni választókerületi, illetve a nálunk megválasztható roma és német nemzetiségi önkormányzat képviselőségére érvényesen jelöltek névsorát?

Válasz: A leadott ajánlóívek felülvizsgálatára a Választási Irodának 3 napja van. Az ajánlóívek leadásától számított 4 napon belül a Választási Bizottságnak döntést kell hozni a nyilvántartás kérdésében. A döntést követően a Választási Iroda az informatikai rendszerben haladéktalanul, még a döntés napján rögzíti a jelölt nyilvántartásba vételét, amely még azon a napon megjelenik a Nemzeti Választási Iroda által fenntartott honlapon.

Köszönöm a tájékoztatást! Innen folytatjuk...

Sebők Emília