EGYHÁZI KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT

Üzemi parkoló foglal el jókora közterületet, járdát és az úttestből is nem kis részt. De hogy ezt milyen megállapodás teszi lehetővé a város és a református egyház között, azt nem sikerült kideríteni.

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola mögött, a Kutas Bálint utcában az egyház évekkel ezelőtt elfoglalta nemcsak a járdát, hanem a gépjárműforgalomra szolgáló úttestbe is jócskán benyúlóan parkolót alakított ki. Lánccal, beton virágtartóval barikádozták el ezt az úgynevezett üzemi parkolót. Ezzel azon az oldalon lehetetlenné vált a buszpályaudvar felé a gyalogos közlekedés, az úttest leszűkülése pedig megnehezíti az autóbuszok befordulását.

Nyár közepén, amikor hatályba lépett a közterület használatáról szóló, módosított új önkormányzati rendelet, egy helyi lakos, egy olvasó hívta fel a figyelmemet erre az iskola mögötti problémás közlekedési helyzetre, majd egy arra lakó is megerősítette ezt. Milyen jogon használja ilyenképpen a református egyház ezt a közterületet? - kérdezték. Én pedig továbbítottam a kérdést a Polgármesteri Hivatalhoz.

Szegő János, a Hatósági Osztály vezetője akkor azt válaszolta, hogy ezt az ügyet a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti bejelentésként kezelik, és azt hatósági eljárás keretében fogják megvizsgálni.

Nos, a napokban megkaptam a hivatalos választ: "A Református Egyházközség az adott területet szerződéses jogviszony keretei között használja, a Hatósági Osztály tudomása szerint a Műszaki Osztály készítette elő ezen szerződést, így a használat jogszerű." 

Nem most kezdődött!  (Beküldött felvétel. Készült: 2014. febr. 28.)

Hogy pontosan mikor és milyen feltételekkel köttetett meg a szerződés, arról nem szól a hivatali tájékoztatás. Megkérdeztem hát Serfőző Istvánt, aki az előző két ciklusban is tagja volt a helyi képviselő-testületnek: Mit tud erről? Azt válaszolta, hogy nem emlékszik olyan megállapodásra, amely erre a közterület-foglalásra, -használatra felhatalmazta volna a reformátusokat. Azonban a közterület-foglalással kapcsolatban az előző két, dr. Juhász Enikő Fidesz-es polgármester által vezetett időszakban nem kellett a képviselő-testülethez fordulni egy ilyen ügylethez felhatalmazást kérve, ezt akkor saját hatáskörében rendezhette a polgármester.

Ám hogy miként rendezte, azt a szerződés ismeretének hiányában nem tudhatjuk!

A környéken lakó helyi polgár emlékezete és véleménye: "Annyit biztosan tudok, hogy a parkoló kialakítása az építéshatósági osztályon átment, a környék érintett ingatlantulajdonosai erről határozatban értesítést kaptak. Itt is fel kellett tüntetni a tulajdonos nevet, a helyrajzi számot, és utalni kellett a bérleti szerződésre. Ez a hatósági nyilvántartásból közérdekű adatként kikérhető lenne.

Egyáltalán mennyi időre, milyen feltételekkel adták bérbe ezt a köztulajdont? Hogyan dönthettek a sorsáról a képviselő-testület tudta nélkül?" 

Sebők Emília

Az indító kép a szerző felvétele.


A téma előző tárgyalása: UTCAI KÖZTERÜLET-FOGLALÁSOK