EGY KERÉKPÁRÚT, AMELY VAN, DE NINCS ÁTADVA!

Mintegy négy kilométer hosszúságú kerékpárút épült Törökszentmiklós és Tiszatenyő között, amely el is készült meg nem is...

Tavaly nyár végén, amikor kimentünk megnézni a Tiszatenyő-Törökszentmiklós közötti kerékpárutat, már többen is rendeltetésszerűen használták, a bátrabb bicajosok csak úgy száguldottak a szép sima, új úton. Nem is gondoltam ezzel többet, hiszen rendben lévőnek, befejezettnek látszott a beruházás. Az elmúlt hetekben viszont többen is jelezték nekem, hogy valami gond lehet ezzel a kerékpárúttal, mert mindkét végén, nálunk is és Tenyőnél is, le vannak takarva azok a közlekedési táblák, amelyek jeleznék, hogy az úttesten tilos a kerékpározás. Ahol pedig le van szakadva ez a takarófólia, ott vélelmezhető, hogy az a szelek munkájának következménye, nem a tábla szabályos használatba-helyezésének jele. Csakhogy ilyen módon nem egyértelmű itt a közlekedés szabályozása!

A köznépi fantázia máris szült néhány vicces és egy-két kevésbé humoros politikai "magyarázatot" erre az ellentmondásos helyzetre, de inkább a gyakorlatias érdeklődés jellemző az emberekre. Szeretnék tudni, hogy: Akkor most mi van? Miként lehet szabályszerűen kerékpározni Tiszatenyő és Törökszentmiklós között?

Tekintve, hogy bár városunk lakosait is érinti, de ennek a beruházásnak a Tiszatenyői Önkormányzat volt a kezdeményezője, majd elkötelezett projektgazdája, megkértem Kazinczi Istvánt, Tiszatenyő község polgármesterét, válaszoljon kérdéseinkre. Merthogy ezek a két település érintett lakóinak, igaz, egyes vonatkozásokban inkább a miklósiak kérdései:

Kérdés: Az Önök települési honlapján a szabályszerű közlemény végén az olvasható, hogy "A projekt fizikai befejezésének várható időpontja: 2018. 07. 16." És már jó ideje használják is az utat a biciklisek. Viszont nem találom a neten nyomát a hivatalos átadásnak! - Mikor lett kész a kerékpárút? Mikor vették át a kivitelezőtől? Mikor adták át hivatalosan az utat a kerékpáros forgalomnak?

Kazinczi István válasza: A kivitelezést végző cég nem teljesítette vállalását az átadási határidőre. Miután többszöri felszólítás ellenére sem fejezte be az építkezést, érvényesítettük vele szemben a szerződésben szereplő kötbért, majd ezt követően 30 nap elteltével - a beruházás végleges meghiúsulása miatt - önkormányzatunk felmondta a kivitelezővel kötött szerződést. Követelésünk érvényesítése során kiderült, hogy a kivitelező cég ellen más cégek már elindították a felszámolási eljárást.

A beruházás azon szakasza azonban, amely ténylegesen a vonalas létesítményt, magát az utat érinti, a műszaki ellenőrünk szerint jobbára elkészült, ezért látni rajta közlekedő kerékpárosokat.

A lényeg tehát, hogy a kerékpárutat a kivitelezőtől nem vettük át, mert jelentős hiányosságokat tartalmaz a teljesítés, így azt hivatalosan át sem adtuk a közlekedő forgalomnak. Ebből következik, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.(NZrt.)-től nem tudtuk megkérni az üzembe helyezést, és ennek tudható be, hogy a közlekedési táblák le vannak takarva. A rendőrséget tájékoztattuk a kialakult helyzetről, és úgy ítéltük meg, hogy a kerékpárút jelenlegi műszaki állapota lehetővé teszi az azon való biztonságos kerékpáros közlekedést a két település között.

Kérdés: Ezek szerint meglehetősen összetett a kialakult szituáció, Önöknek valamiképpen mégis meg kell találniuk - hogy stílszerűek legyünk - a kivezető utat. Mi a jogszerű eljárás ilyen helyzetben? Mire készülnek?

Válasz: Átadás hiányában a szokásos garanciális javításokról nem tudunk beszélni. A pályázati kiírásban szereplő műszaki tartalom nem készült el a vállalkozó részéről, melynek hibalistáját a műszaki ellenőrünk, valamint a Magyar Közút NZrt. jegyzőkönyvben rögzítette. Összegyűjtöttük és beáraztuk mindazon munkanemeket, amelyek elvégzése elengedhetetlenül szükséges a kerékpárút szabályos befejezéséhez, és ezekre közbeszerzési eljárást folytatunk le. Az ennek során kiválasztott új kivitelező fog felelni az elmaradt munkák megvalósításáért.

Kérdés: Őszintén szólva nem is gondoltuk, hogy ilyen komoly probléma alakult ki ezzel a beruházással kapcsolatban! De ha már a hibákról kell szót ejtenünk, továbbítom Önnek a Törökszentmiklós Szőlőhátulja dűlőből kerékpárral kijárók panaszát, akik nehezményezik, hogy számukra nincs szabályos rá- és lehajtási lehetőség erre a kerékpárútra.

Válasz: A helyszíni bejárás során a Törökszentmiklós Városi Önkormányzattól nem kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy a Törökszentmiklós Szőlőhátulja dűlőből kerékpárral kijárók érdekében szabályos rá- és lehajtási lehetőséget kell biztosítanunk. Minden olyan jelzést, amely a tervezési szakaszban hozzánk érkezett, továbbítottunk a tervezőnek, aki ezt maximálisan figyelme vette munkája során.

Kérdés: Kritika éri azt is, hogy a kerékpárút nincs kellően alapozva, ezért helyenként máris süllyedés nyomai látszódnak.

Válasz: Ezt a kritikát a műszaki ellenőr a közelmúltban tett helyszíni bejárása során nem erősítette meg önkormányzatunk felé. Azok a "kritikusok", akik - meggyőződésem szerint - szinte mindenben a rosszat keresik, kérem, tényekkel bizonyítsák állításukat.

Kérdés: A városhatártól nem messze lévő kőkereszt megdőlt, vélhetően az útépítés földmunkái miatt, és nem állították vissza stabil helyzetébe! Mi történik ezzel?

Válasz: A kőkereszt megdőléséről nincs tudomásunk. Feltételezésekre pedig nem kívánok reagálni. Abban az esetben, ha konkrét bizonyíték lesz arra, hogy a kerékpárút építésének bármi köze van a kőkereszt megdőléséhez, megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Kérdés: Milyen fácskákat ültettek az út mellé? Mert a kivágott 40-60 éves akác- és hársfák, a cserjék helyén most pusztaság van, nyári melegben felforr majd az emberek agya, mire a 4 km-t lekerekezik. Legalább abban reménykedhetnek, hogy gyorsan növő, árnyékoló fákat telepítettek?

Válasz: A kerékpárút megvalósítása során a Magyar Közút NZrt. munkatársai fakivágási és fatelepítési tervet készítettek, melynek figyelembevételével történt a fák eltávolítása. Sajnos a vállalkozó a faültetés során nem tartotta be az ebben a tervben szereplő előírásokat, ezért sem az ültetés helye, sem a fák fajtája nem a terveknek megfelelő. A befejező munkálatok ezt a problémát is orvosolni fogják. A tervek szerint őshonos, gyorsan növő, árnyékoló fákat kell telepíteni. (Amennyire meg tudom ítélni, most a Kínából származó császárfa csemetéi vannak az út mellé ültetve. - S. E.)

Kérdés: A továbbiakban ki lesz a kerékpárút fenntartója, ki fogja az esetleges rongálódásokat javítani, továbbá télen a síkosság-mentesítést, a hóeltakarítást elvégezni?

Válasz: A kerékpárút fenntartójaként a Tiszatenyő Községi Önkormányzat fogja az esetleges rongálódásokat először garanciával, majd pedig saját költségére elvégeztetni. A téli síkosság-mentesítés és a hóeltakarítás is ennek az önkormányzatnak a feladata, miként annak eleget is tett az elmúlt téli időszakban.

Befejezésül hangsúlyozni szeretném, hogy Tiszatenyő nagyon sok szellemi és anyagi tőkét fektetett ebbe a projektbe, ezért különösen fontos számunkra, hogy a tőlünk függetlenül kialakult problémákat megoldjuk, és mielőbb rendben lévőként, szabályosan átadhassuk a közlekedőknek ezt a kerékpárutat.

Sebők Emília 


KINN IS, BENN IS SZABAD BICIKLIZNI!

A fenti interjú megjelenése után kaptam meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől a választ, hogy mi a közlekedési szabályok szerinti helyzet ennél az elkészült, de át nem adott kerékpárútnál:

"Tiszatenyő-Törökszentmiklós között a 4629-es számú út mellett megépült a kerékpárút és kihelyezésre kerültek a jelzőtáblák. A kerékpárútnak viszont a mai napig nem történt meg a műszaki átadása, ezáltal a közlekedési jelzőtáblákat fekete fóliával letakarták. A kollégák szolgálatteljesítés során észlelték, hogy 1-2 jelzőtábláról feltehetően az időjárási körülmények leszakították a fóliákat, ezért intézkedtek arra, hogy a jelzőtáblák ismételten lefedésre kerüljenek.

A kerékpárosok közlekedését tekintve a kerékpárosok a 4629-es út úttestjén is közlekedhetnek a KRESZ-szabályok betartásával az úttest jobb széléhez húzódva, valamint a leendő kerékpárúton is, mivel az nincs lezárva, viszont kerékpárútnak csak akkor minősül majd, ha műszakilag az átadás megtörténik és a "Kerékpárút" jelzőtáblával meg lesz jelölve."