ÉGETÉS, FÜSTÖLÉS, LÉGSZENNYEZÉS

Március végén, szép napsütéses időben gomolyog a sűrű fekete füst a Hársfás utcából, a Sportpálya mögül nézve, valahol keletebbre. Azt mondják az arra lakók, hogy gyakran előfordul, és vélhetően gumit vagy kábelről a műanyag borítást égetik, azért olyan kormos, sötét és büdös a füst. Hogy tett-e már emiatt bárki bárhol panaszt, bejelentést, nem tudni.

Az erről szóló itteni beszámolómhoz viszont jött a város szintén keleti, csak éppen a vasúton túli végéről egy hozzászólás: "Ez évek óta így van felénk is, a Kelet utca végén. Szinte mindennap kocsival hordják - állítólag a város Puskás utcai telepéről - a frissen levágott gallyat, és itt égetik. Elviselhetetlen a füst, nemcsak az udvarban, a lakásban is áll, amikor égetnek, de a büdösség utána is megmarad benn. És úgy tudni, ez "hivatalos" égetés, mert a városban a főkertész utasítására kivágott közterületi fák gallyait égetik az önkormányzat tulajdonában lévő telken." Eddig a lakossági beszámolóból származó információ.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL EZT MONDJÁK

Értesülésem szerint a főkertész jogosultsága, hogy szakmai alapon megítélje jogos-e a Hatósági osztályhoz benyújtott gallyazási és/vagy fakivágási kérelem, illetve felhívja a Műszaki Osztály és a Hatósági Osztály figyelmét a balesetveszélyes vagy rossz egészségi állapotú fák, faágak eltávolítására. A továbbiakban a kivágott fa és részeinek sorsa azonban már nem az ő hatáskörébe tartozik. Csakhogy a friss gally zöld, nedves, inkább füstöl, mint ég, érthető, hogy kezd az ott élőknek ebből elege lenni.

A Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya viszont állítja, hogy szó sincs rendszeres gallyégetésről. Korábban néhány alkalommal történt ugyan égetés azon a területen, de csak azon okból, ha a kivágott fa nagyon beteg volt és a kórokozók elpusztítása miatt elégetésre kerültek a fa részei.

Következő lépésben a Hatósági osztály vezetőjénél érdeklődtem, mit tudnak erről a problémáról. Szegő János válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat és a Kommunális Szolgáltató Kft. közötti szerződés értelmében a cég elszállítja a város közterületeiről a fakivágást, gallyazást végző alvállalkozó által kivágott fák gallyait az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra. Tudomásuk szerint azonban nem történik ezeken a területeken tűzgyújtás, mivel tűzgyújtási tilalom van érvényben. Csakhogy az osztályvezető által megadott helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok pontosan ott, azon a részen vannak, aminek közelében évek óta tartó gallyégetésről panaszkodnak az arra élők:

Forrás: https://www.mepar.hu/

Mindazonáltal a leírtak alapján a közterület-felügyelők és a mezőőrök a helyszínen haladéktalanul ellenőrzést tartanak annak érdekében, hogy az esetleges elkövetők személyére fény derüljön. - írta még válaszában Szegő János. És amennyiben a jövőben hasonló jogsértő magatartás valósul meg, úgy a vonatkozó jogszabályok alapján hatósági eljárás megindítására kerül sor.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM REAGÁLÁSA

A tűzgyújtás, a hulladékégetés azonban - túl az erős környezetszennyező hatásán túl, azért is probléma, mert - gyakran nagyobb veszélyt is jelent, ha a lángok kiszabadulnak az égetők ellenőrzése alól. Ezért hát megpróbáltam tovább informálódni, és tanácsot kérni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester azt ajánlotta, ha legközelebb ez a zavaró égetés történik a városszélen, hívják fel a szomszédságban élők a 112-es segélyhívó számot, majd ők kiküldik a tűzoltókat. Pár nap múlva este megint állt a sűrű füst a Kelet utca vége táján. Valaki most már felhívta 112-t, de ennek hatására az ablakból leskelődő szomszédság csak a rendőrautót látta kijönni. Pedig ennél több történt a szóvívőtől kapott beszámoló szerint: "A katasztrófavédelem megyei műveletirányítási ügyeletére valóban érkezett jelzés 2020. április 5-én, pár perccel 20 óra előtt a törökszentmiklósi Vasút utcából (ez közel párhuzamos a Kelet utca végével - S. E.), ahol az egyik ingatlan udvarán szemét, autóroncs és bontási hulladék égett. A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók időben avatkoztak be, így csupán csak kisebb kár keletkezett. A később kiérkező szolnoki hivatásos tűzoltók adatgyűjtést végeztek az esettel kapcsolatosan. Mivel kommunális hulladék égetése valósult meg, amely tilos, így az esettel kapcsolatosan eljárás indult."

Szemétégetés az épülő katolikus óvodánál (a szerző felvétele)

Volt tehát szabálytalan égetés azon a vasárnap estén a dél-keleti városszélen, de ez adott esetben éppenséggel nem a gallyak szokásosnak mondott elégetése volt. Ilyenkor nem is lehetett, hiszen azt - a panaszosok szerint - jellemzően a közmunkások végzik munkanapokon. Kleinné Nagy Magdolna, a Műszaki Osztály osztályvezető-helyettese viszont határozottan állítja, hogy az Önkormányzat nem végez, a közmunkásokkal nem végeztet sem munkanapokon, sem hétvégén gallyégetést. És ezt Róth Ervin, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetője is megerősíti, bár ők csak önkormányzati megbízásból - ahogyan erre Szegő János is utalt - , a szállítási kapacitásaikat rendelkezésre bocsátva viszik a "tetthelyre" a gallyakat. A gallyakat azért is szállították erre a területre - hangsúlyozza Kleinné Nagy Magdolna -, hogy esetlegesen az ott élők, akik rászorulnak erre, télen fűtés céljára ingyenesen el tudják azt vinni.

A kivágásra ítélt fák törzsét és vastagabb ágait megmentik, például szociális tűzifaként való hasznosításra. Ám Róth Ervin sem lát más megoldást a levágott nagytömegű gally eltüntetésére, mint esetenként, amikor nincs más felhasználási mód, az égetést. A gallyakat lehetne aprítani, és további felhasználásra előkészíteni. De addig, amíg ez nem történik meg szervezetten, időnként marad az égetés, márpedig a nedves ágak nehezen égnek el, és ez különösen környezetszennyező is a szabályozatlan égési körülmények miatt.

A HELYI RENDELET IS TILT!

Csakhogy ezt tiltja is egy helyi rendelet: A Törökszentmiklósi Önkormányzat 14/2015. (V. 29.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelete a levegőtisztaság védelme kapcsán kimondja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart, kerti és egyéb hulladékot magántulajdonú területen vagy közterületen éget, kivéve a gyümölcs és egyéb fa egyes részeinek egészségügyi, növényvédelmi metszéséből származó hulladék égetését, mely során a környezet terhelése a külön jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg. Vagyis városunk önkormányzata annyiban élt csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adta felhatalmazással, hogy a nyesedékek, gallyak esetében az egészségügyi, növényvédelmi metszésből származó hulladék égetését engedélyezi, bizonyos környezeti terhelési mértékek betartása mellett. Ám gyaníthatóan senki nem olvas utána ezeknek a mértékeknek, csak éget. De legalább a szokványos zöldhulladék égetése nálunk is tilos. Lenne...ha betartaná mindenki az előírást!

Égeti a szomszéd a kerti hulladékot (a szerző felvétele)

Vagyis, egyszerűen azért, mert az élő vagy kivágott fákról levágja valaki a gallyakat, az még nem jogosítja fel az így keletkezett nyesedék elégetésére. A vonatkozó helyi rendelet csak akkor ad erre lehetőséget, ha a levágott ágak valamilyen növényi betegséggel, kórokozóval fertőzöttek, és ennek a továbbterjedését kell az elégetéssel megakadályozni. Nincs tehát felmentés arra, ha a város a saját hulladékát égetteti el a saját telkein, a saját rendeletét sértően! Már ha valóban ezt teszi...

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

De mi mást lehet tenni? A családi házak kertjeiből, a házak előtti területekről származó zöldhulladék égetésének nincs sem értelme, sem indokoltsága, hiszen azt rendben elviszi a szolgáltató. Közösségi komposztálónk viszont nincs a városban. Róth Ervinnek az a megjegyzése pedig igencsak elgondolkodtató, hogy már az is irreálisan sokba kerül és erősen környezetterhelő, hogy a lakosságtól és a közterületekről begyűjtött zöldhulladékot ki kell szállítani a kétpói komposztálóba. Bár jelenleg ez a legegyszerűbb, és nem igényel további beruházást, csak jelentős gépjármű igénye van, illetve a szállítás nem igazán gazdaságos, hiszen a gallyak térfogata elég nagy és kevés fér fel egy gépjárműre. Az Önkormányzat nem rendelkezik kamionokkal, vagy nagy tehergépjárművekkel, amelyekre esetlegesen nagyobb mennyiség fér fel.

Valami megoldást (például gallyaprító beszerzését, majd a gallyak feldarabolás utáni brikettálását) mégis találni kellene, hogy ne a városi közterületekről kivágott fák gallyazatának elégetése mérgezze és veszélyeztesse a Kelet-Vasút-Honvéd-Nemzetőr utcák lakóit. Még ha ez az égetés - állítják a Hivatalban -, nem is olyan rendszeres, mint ők panaszolják. Az Önkormányzat tervezi egy gallydaráló beszerzését, de annak pénzügyi forrását is elő kell teremteni, illetve a gép működtetéséhez munkaerő is szükségeltetik. Valamint a ledarált vagy brikettált anyag esetleges értékesítését, hasznosítását is szükséges megoldani, ami nem egyszerű feladat.

Ott a távolban valamit égetnek (a szerző felvétele)

Korábban, az elmúlt években az Önkormányzat már szerzett be gallydaráló és brikettáló gépet, amelyek jelenleg üzemelésre, munkavégzésre alkalmatlan állapotban vannak. Sajnos a munkások részéről a nem megfelelő használat tönkretette őket, javításuk teljesen gazdaságtalan. Továbbá sajnos a közmunka programban már egyre kevesebb a férfi munkaerő (egyharmada kb. a létszámnak), ezért ha esetlegesen lenne is forrás egy brikettáló gép beszerzésére, a gallydaráló mellett a munkaerő megoldása nem biztosított. 

A LÉGSZENNYEZÉS ÉS A KORONAVÍRUS

A Levegő Munkacsoport viszont arra figyelmeztetett a napokban - és ezt igencsak ajánlatos komolyan venni -, hogy a koronavírus a légszennyező anyagokkal is közlekedhet: A légszennyező részecskék felületén a vírusok megtapadnak, és ott még órákig fertőzőek maradnak. A levegő szennyezésével súlyosbíthatjuk hát a koronavírus-járványt.

A járvány veszélyének mérséklése ezért logikusan vezetett ahhoz a gyors döntéshez, amelynek eredményeképpen a Kormány és az agrárminiszter pár napja benyújtott a parlamentnek egy törvénymódosítási javaslatot, és a jövő heti ülésen már napirenden is szerepel a megtárgyalása: Megszüntetnék a települési önkormányzatok képviselő-testületének azon jogosultságát, hogy maguk szabályozzák az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetésének rendjét. Ez azt jelenti, hogy ha a parlament elfogadja a módosítási indítványt, akkor országosan megtiltják a szabadtéren történő, rendkívül  környezetszennyező zöldhulladék-égetést, mindenütt életbe lépne a teljes, mindenféle kivételt mellőző tilalom. Merthogy az egyéb hulladék nyílt téri égetése eddig is tilos volt.

Sebők Emília


Az indítókép illusztráció, forrása a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi képtára.