CSERÉP A TÉGLAGYÁRBÓL

Egy kedves részlet a felújított bartai iskola tornácán

A Bartapusztában felújított hajdani tanyai iskoláról az önkormányzat által az Új Néplap 2019. június 14-i számában megjelentetett írásban Tekse András, városi főépítész különlegességként említette, hogy Törökszentmiklóson készült cseréppel fedték le annak idején a tetőt. Bíró Rezső, a felújítást végző ZSINDELY Kft. vezetője pedig hozzátette, hogy ezen cserepek között találtak egy olyat, melynek a hátuljába bele van karcolva a készítő neve. Ezt a cserepet megtartották és beépítették a folyosó falába ott, ahol az iskola alapításának 80. évfordulójára emlékeztető tábla is visszakerült korábbi helyére.

Beírt szöveg: Papp Piroska cinálta 1927 Akuztus 31. A pecsét/bélyegző szövege:          KÖZSÉGI TÉGLAGYÁR TÖRÖKSZENTMIKLÓS

A cserép gyártója az általunk is ismert, 1890-ben létrejött, de ma már nem üzemelő téglagyár. Alapításakor még Almásy-tulajdonban volt, csak jóval később, az 1920-as évek vége táján adták el az Almásyak az uradalmukkal együtt. Miután a téglagyár községi tulajdonba ment át, azután kezdték el használni az ovális bélyegzőt. Előtte ugyanis az AMSI-logó volt rajtuk. 

A téglagyárakban rengeteg napszámos dolgozott akkoriban, mivel a munkafolyamatok többségét még kézzel végezték, illetve ez az iparág erősen szezonális jellegű volt. Nyaranta, az építési idényben többszöröse volt a dolgozók száma a más időszakokénak. Jellemzően képzetlen, napszámos segédmunkások készítették a téglát, cserepet. A fiatal munkások pedig gyakran írtak ilyen szövegeket vagy akár szerelmes üzeneteket az agyagba.

A téglagyári dolgozók (főképp a fiatal inasok) részéről tehát szokás volt "üzeneteket" belekarcolni a még friss agyagba. Több ilyen is van a Helytörténeti Múzeumban. Sőt még a katolikus templom falában is rá lehet akadni egy ilyen jelölt téglára, bár azok a burkoló téglák nem itt, hanem Zala megyében készültek. Ilyen szempontból mégis hasonlóan érdekes a beírás.

Sebők Emília - Szekeres Barnabás