CSATORNAFEDÉL – BALESETVESZÉLY!

Törökszentmiklóson kétféle csatornafedél van az utakon: az egyik felemelkedett, a másik lesüllyedt! - állítják egyes fanyar humorú helyiek. De mindkettő veszélyes az autókra, a kerékpárosokra! Hozzáteszem, van olyan is, amelyiknek az elégtelen alátámasztás miatt az egyik fele lesüllyedt, a másik fele felemelkedett. Ezzel sem jó találkozni! A legrosszabb természetesen az, ha ellopják a fedelet, és jó ideig a mélység várja az arra haladókat.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy sok helyen teljességgel rendben lévő a szennyvíz-. illetve a csapadékvíz-elvezető csatornák fedeleinek állapota. Ahol viszont jellemzően nagy a gépkocsi forgalom, ott bizony gyakori ezekkel a gond. Most éppen a Vásárhelyi Pál utca piachoz közeli részein.

A TÉMA AZ UTCÁN HEVER

Néhány hét távollét után augusztus 20-ára jöttünk haza Törökszentmiklósra, és másnap már az ijedség tört ki rajtunk - szerencsére csak az és nem az autónk kereke tört el vagy ki -, amikor nem tudva a "tankcsapdáról", belehajtottunk egy megsüllyedt csatornafedélnél képződött mélyedésbe és utána a csatornaszakasz fölötti aszfaltsüppedésbe! Megálltunk, körbenéztük az autót, majd figyeltük a többieket. Nos, ők rendre kikerülték a csapdákat, nyilván már korábbról tudtak az alattomos veszélyről, csak mi nem, mert nem voltunk itthon. Nem tudtuk, és előre nem is tudhattuk, mert a veszélyre nem hívja fel semmi a figyelmet!!! Ez napközben volt, sötétben még inkább balesetveszélyes ez a helyzet, nemcsak az autósokra, a kerékpárosokra is!

Alattomos - nem, nem aknák - aknafedelek! 

Történt, történik mindez a Vásárhelyi Pál és a Szabó rektor utcák találkozásánál, a kereszteződésben, ahol meglehetősen nagy a forgalom a piac és a Táncsics lakótelep parkolóinak közelsége miatt. De továbbhaladva itt a piac felé, további süllyedések is vannak a csatorna nyomvonalában.

Csakhogy a környéken közlekedők felhívták a figyelmemet, hogy innen nem messze, a Vásárhelyi Pál és a Bartók Béla utca sarkán is hasonló a probléma, de ott már jó ideje legalább jelezve van a csatornafedél okozta veszély. Ám éppen az út közepén van a meghibásodott állású fedlap és ezért a jelzők is, és nem történik semmi a probléma megoldása érdekében! Mindkét irányban szoros ívben kell kerülgetni a betontalpas jelzőket a keskeny mellékutcába be- vagy az onnan kihajtóknak. Egy arra lakótól 2018. augusztus 12-én kapott tájékoztatás szerint ez az állapot ott akkor már több mint két hónapja fennállt! Jelzem: Ma arra jártam és még mindig! Ez így már hány hónap?

Mivel nyilvánvalóan nem egyedi és nemcsak egy-két embert érintő helyzetekről van szó, 2018. augusztus 23-án újságírói kérdésekkel kerestem meg ez ügyben a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalt és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t (TRV Zrt.), nem tudva, vajon melyik szervezet hatásköréről, sőt nyilvánvalóan felelősségéről van szó. A TRV Zrt. azonban, a közbeni sürgetés ellenére az azóta eltelt mintegy 10 napban sem adott választ! Markót Imre polgármesterünktől viszont részletes leírás és magyarázat érkezett a hibák kezeléséről, az illetékességről.

A POLGÁRMESTER VÁLASZA

A városban lévő szennyvízcsatornán, illetve ivóvízvezeték-hálózaton lévő ún. közműakna-fedlapok és a nyomvonalat érintő hibák elhárítása, helyreállítása a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) feladata. Ebből eredően a fedlapok, nyomvonalhibák okozta károk vonatkozásában felelősséggel is tartoznak!

A csapadékvíz csatornahálózatával összefüggésben a fedlapok, lefolyórácsok és a nyomvonal helyreállítása az Önkormányzat, illetve hibától függően az üzemeltetetést végző Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata.

Az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal részéről a közterület-felügyelők feladata, hogy folyamatosan ellenőrizzék a város közterületeit, és a tapasztalt hibákról - különböző aknahibák, nyomvonal-süllyedések, közterületi gallyazási problémák stb. - tájékoztassák az illetékeseket.

A Vásárhelyi Pál utca és a Bartók Béla utca találkozásánál 

A Szabó Rektor - Vásárhelyi Pál utcák, valamint a Bartók Béla - Vásárhelyi Pál utcák kereszteződésében lévő aknafedőlap-leszakadásokat érzékelve a közterület-felügyelők fotókat készítettek a helyszíneken, és eljuttatták a Hivatal Műszaki Osztályának, ahonnan ezeket a felvételeket augusztus 16-án továbbították a TRV Zrt.-nek. Majd pedig az újságírói megkeresés nyomán ismételten jelezték a problémát a vízmű-szolgáltató felé. A hibákat a TRV Zrt.-nél úgymond elfogadták, de határidőt a helyrehozatalra nem jelöltek meg, annak ellenére, hogy a törökszentmiklósi hivatal sürgős munkavégzést kért a balesetveszély mielőbbi elhárítása érdelében.

Szögezzük le a fentiek alapján, hogy az említett helyeken tapasztalt aknafedőlap-hibák a szennyvíz-hálózathoz kapcsolódnak, ezért ezek karbantartása, javítása a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. hatáskörébe tartozik. A Szabó Rektor utca - Vásárhelyi Pál utca kereszteződésében lévő közműakna-hibán túl azonban az aszfalt mélyedéses sérülése is látható, a közterület-felügyelők ezt is jelezték. Ez esetben az Önkormányzat feladata a megrongálódott útburkolat helyreállítása, ami a jövő hétre lett betervezve.

Egyelőre tehát csak a veszélyhelyzetet is előidézni képes problémák részbeni elhárítására van ígéret! Holott szakértői vélemények szerint, ha rámegy a gyengén alátámasztott vagy már ki is lazult aknafedőlapra egy gépkocsi, a kerekek alatt a nehéz fémfedél felbillenhet, megrongálva az autót, túl azokon a károkon, amelyeket egy mély üregbe való belehajtás okozhat.

Polgármesterünk azonban bizakodó, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mint illetékes (és tegyük hozzá, felelős! - S. E.) szintén hamarosan elvégzi a javítási munkákat, és így ismét balesetmentesen tudnak közlekedni az arra lakók, illetve arra járók.

Sebők Emília 


A fotók a szerző felvételei.