BÚZAKALÁSZ A LOGÓBA? VAGY A KALAPUNK MELLÉ? 

Volt egy pályázat szépszámú résztvevővel, volt egy hozzáértő szakmai zsűri, amely döntött, van egy tehetséges elszármazott grafikusunk, aki a legjobb terveket egyesítette - meg még a csillagok kedvező együttállása -, és mindezeknek köszönhetően megszületett egy kitűnő logó a város 300 éves fennállása ünneplésének grafikai kíséretére, megjelenítésére.

A logó-pályázatra beérkezett munkákat és a Wolcsánszky Krisztián által kidolgozott, véglegesnek elfogadott jubileumi logót 2020. január 9-én, ünnepélyes keretek között mutatta be Markót Imre polgármester a Városháza Dísztermében. Nyugodtan merem állítani: nagy siker volt! A jelenlévők tetszését kivétel nélkül elnyerte a logó, amely a város meghatározó épületeinek, szobrainak sziluettjét sűríti egybe, igen szerencsés, elegáns módon. A rajzra ránézve megjelenik előttünk a VÁROS. Ezeket a képeket őrzi magában, aki elszármazik innen, vagy vendégként járt nálunk, ezeket látjuk mi, itt élők nap mint nap, és ezeket idézzük fel, amikor messze vagyunk innen.

A 2020. január 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen - vagyis egy héttel a logó bemutatása után! - azonban Budai Ferenc, a Fidesz képviselője kérdésként vetette fel, hogy a város mezőgazdasági, élelmiszer- és mezőgépipari múltját lehetséges volna-e ebbe a logóba valamiként megjeleníteni. Markót Imre válaszában hangsúlyozta, hogy a logó kész van, végleges, ott látható a kérdező képviselő mellett:

                                                                                                   (Kép a T1 Televízó videófelvételéből)

Az ötletpályázatot kiíró Rádió Horizont Kft. ügyvezető igazgatója, Édes Krisztina válaszában kiemelte, hogy széles körben meghirdetett, elegendő ideig nyitva álló pályázat volt a logó megtervezésére. A város széles rétegeinek volt módja, hogy beküldje az elképzeléseit, éppen azért, hogy olyan eredmény szülessen, amelyet a legtöbb itt élő magáénak érez.

A beérkezett ötleteket egy öttagú, a város művészeti területeken jártas szakembereiből álló szakmai zsűri válogatta, értékelte, és választotta ki azokat, amelyeket a megbízott grafikus a végleges változathoz felhasznált. A pályázatok között valóban voltak olyanok, amelyek a város mezőgazdasági jellegéhez, múltjához kapcsolódó motívumokat tartalmaztak. De meg kell mondani - hangsúlyozta Édes Krisztina -, hogy ilyen ötlet csak kevés érkezett, sokkal több, meghatározóbb volt az olyan logóterv, amely Törökszentmiklós városiasságának ismert, jelképpé vált épületeinek, szobrainak rajzolatát használta. - Ami szerintem nem is meglepő! Az élelmiszeripar ma már nem vezető ágazat a városban, a mezőgazdasági termelés pedig nem törökszentmiklósi sajátosság. És azt hiszem, a mai korosztályok már nem is mezővárosként tekintenek településünkre, ezért nem is így ábrázolták.

Mindezzel együtt Édes Krisztina azt is kijelentette, hogy nem zárja ki a logó, a véglegesnek mondott(!) logó ilyen irányú, értsd: búzakalászos... módosítási lehetőségét, mondván, hogy a pályázatot kiíró Kft. a város igényeinek megfelelően igyekszik ellátni az ezzel kapcsolatos feladatait. Igaz, arra is utalt, hogy ez egy megállíthatatlan folyamatot indíthatna el, ha most módosítgatni kezdjük az elfogadott és egyfajta koncepciót érvényesítő logót. - Igen, még ezt is érdemes felvetni: Hogy a véglegesnek szánt, kihirdetett és a maga stílusában egységes, nagyon jó logóba belepiszkálni, hibridizálni azt, nem biztos, hogy olyan színvonalas esztétikai eredményt, képet hoz, mint a mostani.

Budai Ferenc tulajdonképpen elfogadta Édes Krisztina válaszát, némi fenntartással, kiegészítéssel, hogy legalább minimális szinten jelenjék meg a logóban a mezőgazdaságra, élelmiszeriparra és a híres mezőgépiparra való utalás.

Az ügy ezért nem záródott le, folytatása következik... Természetesen technikailag hozzá lehet nyúlni egy grafikai tervhez, de mivel a szakmai döntéseket nem a Kft., hanem a zsűri hozta, a bíráló testület tagjainak állásfoglalása kell, hogy döntsön a felvetésről. 

Sebők Emília


A logó ünnepélyes bemutatójáról: TÖRÖKSZENTMIKLÓS 300 – LOGÓ BEMUTATÁSA