BŐVÜLHET A LOVAS SZABADIDŐKÖZPONT

Másodszori tárgyalásban már zöld utat kapott az előterjesztés: az önkormányzat elad két zöldterületet a strand és a Csónakázó-tó mögött, hogy ott magánberuházásban turisztikai, szabadidős fejlesztések történhessenek.

A Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselő-testülete első ízben 2019. július 31-i ülésén tárgyalta azt a vételi ajánlatot, amelyet a VALIDO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tett két önkormányzati tulajdonban lévő földdarabra. A megvásárolni kívánt ingatlanok zöldsáv besorolásúak és a Zenit Lovarda mellett fekszenek, a Ballai út mellett, szemben az Iskolakonyhával. A cég korábban legeltetés céljára vette bérbe a területeket, de most lótartás és lovas iskola bővítése érdekében szeretné megvásárolni ezeket. Itt hozta létre ugyanis a nyár végén nagysikerű lovasnap-rendezvényen bemutatkozott Zenit Lovardát, amelynek fejlesztéséhez szükségeltetik még további terület.

A környéket korábbi állapotában ismerőknek segítség a beazonosításhoz: a volt Márvány-tanya és a hozzá tartozó terület felújítása révén jött létre ez a színvonalas szabadidős lovas intézmény, hozzátartozó szép rendezvényház. Tulajdonosa a VALIDO Bt., amely pedig a Törökszentmiklósról elszármazott, de ide továbbra is erős kapcsolatokat ápoló Köteles Ferenc cége. Eddig is jelen voltak városunkban, a Lidl áruház épületében lévő üzletük révén.

Markót Imre polgármester a vételi ajánlat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek, de azt a képviselők elvetették, az indítványt leszavazták. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság például azért nem támogatta az ingatlanok eladását, mert több garanciát szerettek volna kapni arra vonatkozólag, hogy hosszú távon is a most megjelölt célra fogja használni a Bt. a területet. Amelynek különös értéket ad, hogy a strand és a Csónakázó-tó mögött van. Serfőző István képviselő is azért nem támogatta az eladást, mert ez a terület közvetlenül kapcsolódik a strand területéhez, és ha a strand fejlesztése valamikor szóba jöhet, akkor szükség lehet erre a helyre. De tisztelve és elismerve a VALIDO ottani, már végrehajtott színvonalas fejlesztéseit, javasolta, hogy inkább hosszú távú bérleti konstrukciót fontoljanak meg a felek a hasznosításra, ami a város kezét nem köti meg véglegesen, a vállalkozónak viszont lehetőséget ad a biztonságos tervezésre. További képviselői hozzászólások is ezeket az érveket hangsúlyozták, kevesellve a konkrét fejlesztési tervek bemutatását, így elvetették az indítványt, amely egyetlen azt támogató szavazatot sem kapott!

Ligeterdő a Lovasközponthoz vezető út mellett - ez kapcsolódna immár tulajdonjogilag is a meglévőkhöz

Ezek után az indítvány a múlt héten (2019. szept. 26.) megtartott testületi ülésre ismét bekerült, de immár főépítészi állásfoglalással kiegészítve és a vevőjelölt által beterjesztett fejlesztési tervvel alátámasztva, tehát a korábbinál jóval több támpontot adva a képviselőknek a döntéshez.

Köteles Ferenc leírása szerint a területen lévő ligetes erdő megmaradna, annak gondozását vállalják, fejlesztési elképzeléseik az erdő mögötti tisztásra összpontosulnának, amely a már meglévő létesítmények, közösségi terek és az azokhoz kapcsolódó szálláshely bővítését jelentené. Az elképzeléseik között van egy híd megépítése is, amely a Tinóka-ér felett összekötné a lovasközpontot a Csónakázó-tóval, és sétányban folytatódna.

Tekse András városi főépítész állásfoglalásban hangsúlyozta, hogy mindkét telek beépítésre nem szánt terület, így ha itt épületek, építmények jönnének létre a fejlesztés során, akkor szükség lesz az átminősítésére, a településrendezési eszközök hivatalos módosítására, amelyről a Képviselő-testület dönt. De kiemelten fontos a Tinóka-ér üzemeltetésének további biztosítása és a véderdő megtartása, amelyet Köteles Ferenc is kiemelve említ. Egyébként pedig a főépítész is amellett foglalt állást, hogy a kérelmező által felvázolt fejlesztési tervek segíthetik a strandfürdő és környezete, valamint a sportterület további fejlesztési lehetőségeit, turisztikai vonezerejének erősítését, ezért támogatja azt.

A testület 10 igen (Serfőző István nem szavazta meg, fenntartrva korábbi véleményét) szavazattal elfogadta az előterjesztést, hogy az eredetileg felajánlott vételi áron a VALIDO Bt. megvásárolhassa a két ingatlant, a cég beadványában leírt fejlesztések, bővítések érdekében.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.