EMLÉKHELY ÉS EMLÉKKŐ A JÁRDÁN

...ahol régen a zsinagóga volt

Nemrégiben fedeztem fel a Bocskai utcában, az egykori zsinagóga helyén kialakított Holokauszt-emlékhely előtti járdába beépített kis kövecskét, amely dr. Czitter Miksa, Auschwitzba hurcolt és megölt zsidó földinkre emlékeztet. Megrendítő egy ilyen kis kövecske, az ember attól is megszeppen, hátha rálépett véletlenül, mielőtt észrevette volna. 

Mert ezt itt nálunk még észrevenni sem könnyű, hiszen egy a járda aszfaltjába belesimuló szürke kis gránitkőről van szó:

ITT ÉLT DR. CZITTER MIKSA, AKI 1883-BAN SZÜLETETT. 1944. JÚNIUS 29-ÉN AUSCHWITZBA HURCOLTÁK ÉS MEGÖLTÉK (a szerző felvételei)

De hogyan és mikor került ide ez a kis emlékkő? Megkérdeztem barátunkat, aki a kevés, nagyon kevés Törökszentmiklóson élő zsidók egyike, de nem tudott erről semmit, pedig ő volt a már megszűnt itteni hitközség utolsó világi vezetője (adminisztrátora). Elkezdtem hát hivatalos úton és különböző forrásokból információkat gyűjteni, pótolandó az eddigi tudáshiányt. Azért is, mert városunkban a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját is inkább elhallgatni, mint arról megemlékezni szokás.* Az alábbiakban közreadom, amit megtudtam:

Magyarország kormánya az ország zsidósága deportálásának és túlnyomó többségük meggyilkolásának 70. évfordulójára 2014-et a magyarországi Holokauszt emlékévének nyilvánította. Ehhez kapcsolódóan a törökszentmiklósi egykori zsinagóga helyén kialakított emlékhelyen 2014. június 22-én avattak emléktáblát. Mint az építése során kiderült, éppen a hajdani épület elülső falának maradványán áll az emlékfal! (Az emlékhelyet a szolnoki Zsidó Hitközség és Törökszentmiklós Város Önkormányzata állította, amely Tekse András tervei alapján készült, a Zsindely Kft. kivitelezésében.) Ez előtt található a Czitter-kő, amelynek elhelyezésére a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja nevében dr. Feldmájer Péter elnök nyújtott be kérelmet az itteni önkormányzathoz, és kapott ehhez hozzájárulást.

Nemzetközi szinten nem minden előzmény nélküli a vészkorszak áldozataira való emlékezésnek, emlékeztetésnek ez a módja. Gunter Demnig német szobrász európai mozgalommá tette, hogy a nemzetiszocializmus áldozatai (nemcsak zsidók!) előtt tisztelgő, macskakőre rögzített 10×10 centiméteres réz emléktáblák emlékeztessenek az elveszettekre. Ezeket a botlatókőnek nevezett kicsiny emlékköveket az áldozatok egykori lakhelye előtt a járdába süllyesztve szokás elhelyezni, hogy a lakóhelyek mindennapjaiban tegyék láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történelmet. Nevükhöz híven rövid időre megállítják és - a személyes történetek tömör bemutatásával - emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül "beléjük botlókat". Ezek a "felejtés útjába állított" macskakövek. A művész szándéka szerint a projekt révén egy folyamatosan növekvő, az egyes kövek hálójából összeálló, szétágazóan óriás "emlékmű" jön létre.

A 2017. július 15-i állapot szerint Magyarországon összesen több mint 320 ilyen botlatókő volt elhelyezve az ország számos településén. Magam Nyíregyházán fotóztam le egy család három deportált és koncentrációs táborban megölt tagjára emlékeztető, rézburkolatú kövecskéket:

Dr. Feldmájer Péter kérdéseimre adott válaszában azt írta, hogy a másokra és nálunk dr. Czitter Miksára emlékeztető kis kővel is a botlatókő-programhoz szándékoztak csatlakozni, de erre kapacitáshiány miatt nem volt mód, ezért önálló programba fogtak. Mintegy 100 emlékkő elhelyezését tűzték ki célul, és a legtöbb önkormányzat, így a törökszentmiklósi is, együttműködő segítséget nyújtott ehhez.

Logikus a további kérdés, hogy ki volt dr. Czitter Miksa, miért rá emlékeztet ez a kis gránitkő az emlékmű előtti járdában? Szakmai működésére nézve ügyvédként, illetve a törökszentmiklósi járásbíróságnál ügyészi megbízottként tevékenykedett. De hogy miért ő kapott elsőként, és eddig egyedüliként ilyen megemlékezést városunkban, arra az a magyarázat, hogy ő volt itt az Izraelita Hitközség elnöke. (Erre van adat az 1941. évi helyi címtárban is.) Személyére Berman Dávid, a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke hívta fel a Mazsihisz Területi Csoport és vezetője figyelmét, és javasolta a helyszínt.

Ami a helyszínt illeti, a lerakás nem illeszkedik a botlatókövekéhez, ott ugyanis az a szabály, hogy a kövek telepítése minden esetben az egyén utolsó, szabadon megválasztott lakhelyénél történik. Nálunk pedig a hajdanvolt zsinagóga előtti járdába került, mert a megemlékezők úgy találták, hogy dr. Czitter háza (a mai Budai-Nagy Antal utca és az Almásy út sarok, a mozi előtti épület) környéke nem igazán alkalmas erre.

Az 1941 januárjában, a német megszállás előtt megtartott utolsó magyarországi népszámlálás adatai szerint 520 zsidó vallású lakos élt Törökszentmiklóson. Közvetlenül a megszállás utáni állapotra, 1944. áprilisra vonatkozó nyilvántartás 420 zsidó lakosról ad számot. Egy részük a munkaszolgálatos kényszermunka során halt meg, sokukat a koncentrációs táborokban ölték meg, és vannak számosan, akik sorsáról nem tudunk, ide nem tértek vissza. A hivatalos nyilvántartás szerint 1939 és 1945 között 318-an vesztették életüket, mártírhalált halva. Közöttük jó néhányan voltak, akik a település, a helyi közösség életében fontos, megbecsült szerepet töltöttek be, és ha tudjuk, hol éltek, mielőtt gettóba telepítették vagy elhurcolták őket, ott meg lehetne róluk emlékezni egy-egy ilyen kis kövecskével.

A Törökszentmiklós város jegyzőjétől, dr. Libor Imrétől kapott tájékoztatás szerint azonban sem a Hitközség, sem más személy nem nyújtott be további, hasonló kérelmet. Dr. Feldmájer Péter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy terveznék további emlékkövek elhelyezését is nemcsak Törökszentmiklóson, hanem a megye más településein is, de ehhez egyrészt további kutatásokra volna szükség, másrészt pedig anyagi forrásokra, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésükre. Az eddigi emlékkő-programot is a Holokauszt-emlékévben a Civil Alap által kiírt egyik pályázaton elnyert összegből finanszírozták. A költségeket tehát formailag a Mazsihisz Területi Csoportja viselte, de az a kormány által biztosított pályázati pénzből származott. Talán jövőre, amikor a holokauszt 75. évfordulója lesz, újabb emlékeztető kövecskék kerülhetnek a járdákba.

A dr. Czitter hajdani hitközségi elnököt megidéző kis követ az itteni székhelyű Zsindely Kft. helyezte el a járdában, miként az emlékmű kivitelezője is ez a cég volt. Ezért a Kft. ügyvezetője, Bíró Rezső tudott pontos dátummal szolgálni: az emlékkövet 2016. júliusban helyezték el, mondhatjuk tehát, hogy ez is egy kis évforduló, mert éppen két évvel ezelőtt. Csendben, minden, legalább jelzésértékű kis megemlékező rendezvény nélkül! A napokban viszont beszéltem valakivel, aki arra lakik, és azt mondta, ők észrevették, tudják, hogy ott van a kő, és illő tisztelettel tekintenek rá!

Sebők Emília