BÍRÓSÁGI ÍTÉLETRE VÁR A SZAKÁLLASI PARTI ÚT

Hogy Törökszentmiklós Önkormányzata közút kialakítása céljára szeretne hozzájutni több telekből is az évtizedek óta közösségi útnak használt részhez Szakállas üdülőtelepen, az jó nagy hangot kapott tavaly nyáron, és az indulatok máig felszínen maradtak. A bírósági eljárásba torkollott vita azonban még mindig nem tud lezárulni.

Az érintett telektulajdonosok, bár jobbára nem tipikus üdülőtelkek, hanem szántó és legelő besorolású földek, gazdái közül többen is nem fogadták el az Önkormányzat vételi ajánlatát a közcélra szükségesnek tartott ingatlanrészre, ezért a megindított kisajátítási folyamat a megyei Kormányhivatal elé került döntésre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2019. november 4-én hozott határozataival a Törökszentmiklósi Önkormányzat kérelmére elrendelte 22 darab, jellemzően szántó és legelő besorolású ingatlan esetében azok különböző nagyságú területrészének kisajátítását az Önkormányzat javára. Történt ez a hivatali megfogalmazás szerint a "Törökszentmiklós-Szakállas zártkertek megközelíthetősége" megnevezésű projekt megvalósítása érdekében. A döntéshozó tehát kellő súlyúnak minősítette azt a közérdekű célt, amelyet az Önkormányzat megnevezett a kisajátítás kérelmezésének indokául, és azt is megállapította, hogy az út létesítésének más ingatlanon történő megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna.

Tankcsapda drótakadállyal a part menti úton 2020. márc. 19-én (a szerző felvétele)

Az Önkormányzat a kisajátított ingatlanrész birtokába a kártalanítás megfizetését követő napon lép. - rendelkezik a határozat. Meg is fizette a megadott határidőig a város a tulajdonosoknak a kisajátított ingatlanrész kiszabott értékét és még a visszamaradó területrész értékcsökkenéséért járó összegeket is mint pénzbeli kártalanítást. Márpedig a Kormányhivatal által kifizetendőnek rendelt négyzetméterenkénti kisajátítási érték többszöröse annak, mint amit az Önkormányzat eredetileg kínált az ingatlan értékbecslő általi becslés alapján. Három tulajdonos, összesen öt ingatlan vonatkozásában el is fogadta a Kormányhivatal kisajátítást engedélyező határozatát, nem folytatják a jogvitát. (Tiszatenyő Község Önkormányzata is elfogadta a Kormányhivatal döntését, nem perelt az itt lévő három szántó ingatlanát illetően.) Ők tehát, mondhatjuk, szép összeget kaptak a várostól azért, hogy a telkük előtti terület, ami eddig is útként volt használatos, továbbra is út legyen, miként az a földeket kiadó kárpótlás óta mindig is volt. Továbbá ezzel megadták a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben ez az út önkormányzati befektetések révén jobb minőségű legyen, illetve vízvezeték és szennyvízcsatorna kerüljön alá stb., az üdülőtelep egy majdani kiterjesztését szolgálva.

A többiek viszont - tíz tulajdonos, összesen tizenhét ingatlan vonatkozásában -, nem vették át a pénzt, ehelyett éltek a jogorvoslat lehetőségével, és bírósághoz fordultak. Illetékességből a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tárgyalta az ügyet, és a felek ott legutóbb, 2020. március 12-én azt a tájékoztatást kapták, hogy pár nap múlva megtörténik az írásba foglalt ítélet határozathirdetése, és azt elektronikus úton juttatják el az érdekeltekhez. Csakhogy közbejöttek a koronavírus-járvány megelőzése érdekében hozott kormányzati intézkedések, és ezek között rendkívüli ítélkezési szünetet is elrendeltek, amely 2020. március 15-én lépett hatályba. Erre tekintettel minden határozathirdetés elmarad. Az ügyben új határnap lesz majd, valamikor kitűzve.

A gát alatti külső dűlőút állapota 2020. márc. 19-én (Fodorné Éva felvétele)

Jogban járatlan laikusként kicsit furcsállhatjuk, hogy ha egyébként is a felek és jogi képviselőik személyes részvételét mellőző módon hozta volna meg a bíróság az ítéletet, és azt elektronikus úton juttatták volna el a címzettekhez, akkor ezt miért kellett bizonytalan időre elhalasztani, tenni azonban ez ellen nem lehet.

Egyébként az ügyben most már kizárt a fellebbezés mint rendes jogorvoslat. Rendkívüli jogorvoslatra van csak lehetőség, amelynek érdekében a felülvizsgálati kérelmet a Kúriához lehet felterjeszteni. Hogy ezzel valaki majd élni kíván-e, azt természetesen nem tudhatjuk.

Az ügy jelenlegi állása tehát jogilag sem mondható egyszerűnek, hiszen a kisajátítást sérelmező földtulajdonosok által kezdeményezett közigazgatási perben ki tudja mikor lesz ítélethirdetés, viszont a Kormányhivatal határozata felhívta a figyelmet arra, hogy a keresetlevél bírósághoz való benyújtásának a határozat hatálybalépésére nincs halasztó hatálya. Vagyis a kisajátítást kérő Önkormányzat akár rendelkezhetne is a Holt-Tiszához levezető és a part menti út felett. Erre tehát most már egy magasabb szintű határozat adna módot, de éppenséggel a tavaly augusztus 1-én megtartott rendkívüli testületi ülés határozata sem vesztette érvényét, hiszen nem vonta vissza a testület, és eszerint az Önkormányzat annak érdekében, hogy az üdülőtelkek előtti saját tulajdonú útját meg tudja közelíteni, elbonthatná az ezt lehetetlenné tevő útakadályokat. Merthogy azok közül a legmasszívabbak, ásott árokkal mint plusz akadállyal kiegészítve, máig megvannak a kb. 30 éve gond nélkül közösen használt part menti úton.

Mivel múlt év nyarán néhány földtulajdonos megakadályozta az általuk kialakított útakadályok lebontását, és ilyenfajta botrányba az Önkormányzat nem kíván ismét belebonyolódni, ezért inkább megvárja a bírósági folyamat jogerős lezárultát. Csakhogy közeledik a tavasz, a nyár, egyre több üdülőtulajdonos szeretné használni az ottani ingatlanát (most éppen a koronavírus-veszély elleni menekvésnek is jól jönne ez a hely). De az üdülősor megközelítése a hagyományos úton az akadályok miatt lehetetlen, a tavaly ősszel közösségi összefogással és közös anyagi tehervállalással a gát külső oldalán megerősített dűlőút pedig egy-egy eső után használhatatlan, mert nincs csapadékvíz-elvezetése.

Az önkormányzati út zúzott köves felszórása 2020. márc. 19-én (Fodorné Éva felvétele)

De van itt még egy kérdés: A Kormányhivatal előírta az Önkormányzatnak mint a kisajátítást kérőnek, hogy a kisajátítás közérdekű célját, vagyis a zártkertek megközelíthetőségét biztosító közutat 2020. november 15-ig valósítsa meg. Ehhez viszont el kell onnan takarítani az útakadályokat, a terület feletti birtokjog alapján. Lásd mint fent...

Egyébként, amikor két napja ott jártunk, az önkormányzati útrészt az üdülők előtt éppen szép fehér zúzott kővel szórták, hengerelték...

Sebők Emília


Az indítókép a szerző felvétele 2020. márc. 19-én.


Cikkek a témáról korábban: 

ÚTZÁRAK ÉS PITBULL - ÉRDEKHARC SZAKÁLLASON


Kora tavaszon a szakállasi vízparton, képek: Fotógaléria