BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK - 2020

Hogy a város kasszájából nem futja mindenre, amire szeretnénk, sőt arra sem mindig, amire kellene, azt sajnos be kell látnunk. Az államtól, a központi költségvetésből az idén a tavalyinál kevesebb működési támogatást kap az önkormányzat, ami a növekvő kiadások (bérek, árak) kisebb fedezetét jelenti. A saját bevételekből tehát többet kell ezekre, a napi működés kiadásaira fordítani. Igencsak szűkös hát a keret az egészében vagy részben saját finanszírozású fejlesztésekre/beruházásokra, felújításokra. Az összes kiadásnak csak 38 százaléka finanszírozhatja ezeket a célokat! A város működtetése nagy részben felemészti a fejlesztési lehetőségeket!

Lássunk mégis néhány fontosabb tételt a 2020. évi költségvetésből, mire szavaztak meg pénzt az önkormányzat mai rendes képviselő-testületi ülésén, ami összességében is csak mérsékelt fejlesztést jelent:

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE LED-ES TECHNOLÓGIÁVAL

Az év előreláthatóan egyik, ha nem a legnagyobb fontosságú és legnagyobb kiadással járó fejlesztése a közvilágítás LED-es technológiával történő korszerűsítése lesz, amelyre megvan a CIB Banktól - a Kormány felhatalmazása alapján - fejlesztési céllal igényelt, 400 millió forint hosszú lejáratú hitel forrásként. Ez tehát az önkormányzat sajáterős beruházása, ami tervszinten összesen 431 millió forintba fog kerülni. A beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás meghirdetése várhatóan a közeljövőben megtörténik.

JÁRDAFELÚJÍTÁS

Az örök probléma, a járdák és az úttestek állapota most sem fog megoldódni! Pedig ha valami, ez alapvető az itt élők komfortérzete szempontjából, és ezt nem is hallgatják el, sőt rendszerint és igen erőteljesen szóvá teszik az emberek. A mindig kifogásolt és kevesellt járdafelújításokra az idén 10 millió forintot tud költeni az önkormányzat, hogy a város egyes területein a balesetveszélyes, leromlott állapotú járdák minősége javuljon. Viszont ezt a pénzt elsősorban a közmunkásokkal elvégeztetett járdafelújítások anyagszükségletére szánják. Útjavításra, kátyúzásra és betondarálásra 8,5 millió forint van betervezve. 

Kátyúzás a Szent Erzsébet utcában 2020. febr. 24-én. De az úttest aszfaltja már olyannyira elöregedett, hogy szétmorzsolódó állapotban van, ezért itt ennyi nem lesz elég! Amint befejeződik a katolikus óvoda építése és az emiatti megterhelő igénybevétel, a teljes aszfaltburkolatot cserélni kell. 

A HÁRSFÁS UTCA FELÚJÍTÁSA

A Belügyminisztériumhoz "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" jogcímen benyújtott pályázatunk 2019 októberében támogatásban részesült: Ennek keretében városunk elnyert 29,5 millió forint támogatást, hogy ebből megtörténhessék a Hársfás utca mint fontos gyűjtőút egy részének felújítása. A közzétett híradás arról tájékoztatott, hogy a pályázati pénzből a Táncsics és a Wesselényi utca közötti szakaszt lehet felújítani. Majd az ehhez fűzött lakossági kérdésekre kaptunk olyan városvezetői választ, hogy talán az önkormányzat saját forrásból ki tudja majd egészíteni a pályázati forrást annyival, hogy a Hársfás utcát teljes hosszában fel lehessen újítani. Most a költségvetésből úgy tűnik, 10 milliós saját erő felhasználásának köszönhetően csak két utcányi távval lesz hosszabb a felújítás, a Győrffyig mehet a jobbítás.

REKORTÁN PÁLYA A TEMPLOM ALATT

A közreadott költségvetési számokból most azt látjuk, hogy 2020-ban mintegy 20 millió forintot fordít a város a katolikus templom alatt, a Vásárhelyi Pál és a Hock János utca sarkán lévő sportpálya rekortán pályává fejlesztésére és a kiegészítő korszerűsítés eszközeire, munkálataira. Ez azonban tavalyról származó áthozatal, a saját forrás onnan származó pénzmaradvány, ami nem lett erre a célra felhasználva 2019-ben. A beruházás története azonban még korábbra nyúlik vissza: 2018-ban döntött a Képviselő-testület, hogy ezt a pályát felújítja, és az iskolai, valamint a tömegsport számára elérhetővé teszi.

A rekortán pálya (22x42 m) teljes becsült bekerülési értéke - úgy tudni - bruttó 50 millió forint körül van! Ebbe nem beleszámítva a kiegészítő munkálatokra (kerítés, bejárat, megvilágítás stb.) a fent leírt áthozatból fordítandó 6 millió forintot, amiről mint kiegészítő beruházásról tavaly döntött a Képviselő-testület, a fejlesztés műszaki állapotának megőrzése, a pálya jobb kihasználhatósága érdekében.

Sportpálya - Ilyen most, ilyen lesz!

Ehhez a beruházáshoz azonban pályázati pénz segíti a várost, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt Országos Pályaépítés Program keretében nyertünk el. Így 35 millió forint körüli TAO (átengedett társasági adó)-pénzt közvetít ide a labdarúgó szövetség. Az MLSZ pályázati kiírása tartalmazta az adott pályák bekerülési költségét, és azt is, hogy a pályázóknak ehhez 30%-os önerőt kell biztosítani.

- Őszintén szólva, elsőre soknak tűnik az az 55 millió forint körüli összeg, amibe ez a pálya kerülni fog, miközben van városi sportpályánk füves és műfüves pályával, az útjaink, járdáink viszont katasztrofális állapotban vannak. A tervezésben közreműködő szakemberek viszont kellően indokoltnak látják ezt a beruházást, arra hivatkozva, hogy az általános iskolák kifejezetten szeretnék napközben használni a pályát tornaórákra, elsősorban a Hunyadi Általános Iskola. Ez utóbbit megérthetjük, ha láttuk már a Hunyadis gyerekeket tornaóra címén a háztömb körül a járdán futkosni... Emellett a délutáni tömegsport számára is nyitva áll majd a létesítmény. Vagyis a sport és szabadidős együttes hasznosítás miatt gondolta a város önkormányzata, hogy megéri felújítani és egy lényegesen magasabb szintre fejleszteni  ezt a területet.

BARTAI ISKOLA-FELÚJÍTÁS KIEGÉSZÍTÉSEI

Bartában - az elnyert uniós támogatásnak köszönhetően - a volt kéttantermes és tanító lakást is magában foglaló hajdani iskola épülete kapott talán újabb 100 évre lehetőséget, hogy immár úgynevezett Népházként szolgáljon bennünket. Az épület igényes felújítása tavaly nyárra befejeződött, 2019 augusztusában megkapta a használatbavételi engedélyt. 

Kontraszt: A hajdani Bartai iskola felújított épülete és a melléképület romhalmaza, 2019. június 23-án

A Népház azonban még nem fogadhatja a népet, mert a telek kerítése sem biztonságos, a kertjében pedig életveszélyes romhalmazként csúfoskodik a hajdani melléképület. Ezért az idei büdzséből a kerítés és a melléképület felújítására 6,2 millió forintot szavaztak meg a képviselők, magyarázatul téve hozzá, hogy ezen fejlesztések eredményként a rendezett környezet elősegítené az épület hasznosítását.

- Remélhetőleg, tehetjük még hozzá. Kezdettől fogva fenntartásaim voltak ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy mennyire elégít ki szélesebb közigényeket, és azokra valóban érdemes-e ennyi közpénzt fordítani. Az idei sajátforrás-ráfordítással együtt ugyanis lassan közel 30 millió forintba kerül nekünk ez a ház! Plusz az ugyanennyi pályázati pénz!

A KLEIN-HÁZ/KOSSUTH ÚT 95. FELÚJÍTÁSA

Nehéz lenne megmondani, mely épület újjászületését vártuk jobban, a fentebb tárgyalt volt Bartai iskoláét vagy a városközpontban omladozó Klein-házét. Az évtizedek óta üresen álló, régen szép polgári ház felújítása most pályázati keretek között kezdődhet meg. A város vezetői ezt olyannyira komolyan gondolják, hogy a Képviselő-testület tavaly - a vonatkozó jogszabály módosításával - helyi védettség alá sorolta a Klein-házat és a felújított Bartai Klebelsberg-iskolát is.

Klein Lajos szeszfőzde tulajdonos és italkereskedő hajdani tágas házát a szocializmus évtizedeiben több kis tanácsi lakásra osztották, és bizony ez a "hasznosítás" nem tett jót az épület állagának, miként a hosszú ideje tartó használaton kívüliség sem. Most a kidolgozott fejlesztési stratégia kíméletesebb igénybevételt ígér az épületnek: közösségi kulturális célt fog szolgálni, a felújítás nyomán alkalmas lesz különböző közösségi események, civil szervezetek programjai, csoportfoglalkozások, kiállítások, emlékszobák stb. befogadására. Szó sincs tehát arról, hogy ismét lakásokat alakítanának ki Kleinék valamikori otthonában! 

Klein-ház az utcán és az udvarban, 2019 nyarán

Az épület rossz műszaki állapota a vártnál több és költségesebb beavatkozást tesz szükségessé, valamint azok alapos előkészítését. De a helyi védelem státusza is vélhetően növeli a ráfordításokat, az igényes kivitelezési módok miatt. Mindezeket együttvéve ebben az évben 73 millió forintot költ a város az épületre.

TERMÁLFŰTÉS FELÚJÍTÁSA ÉS GÁZKAZÁNCSERE AZ EGYMI-BEN

Az elmúlt év végén, a hideg, esős novemberben egyszer csak leállt a fűtés, hol itt, hol ott azokban a közintézményekben, ahol a 2013-ban elkészült - és persze nagyon ünnepélyesen, szalagátvágással átadott - termálfűtési rendszer adja a meleget. A rendszert üzemeltető Kommunális Kft. szakemberei sokszor a zuhogó esőben, kellemetlen, nehéz munkával bontották meg több helyen is a vezetéket, és próbálták kitisztítani a csövet elzáró lerakódástól. Közben pedig a mindenhez is jobban értő laikusok a jelenlegi városvezetés és a problémát lehetetlen körülmények között is megoldani kívánók nyakába varrták volna a felelősséget.

Csakhogy hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezői reményekkel szemben több szakaszon is tömör ásványianyag-lerakódás zárja el a termálvíz útját, és a viszonylag hosszú vezetéken nincs szakaszolás a leágazásoknál, nincsenek elzáró elemek, vagyis semmi nem segíti, hogy egy esetleges meghibásodás helyét szakszerűen keresni és gyorsan lokalizálni tudják. És mivel nincs szakaszolás, szerelő-/tisztítóaknák sincsenek a vezeték mentén kiépítve, amelyekben a vezeték megbontása nélkül dolgozhatnának a karbantartáson, javításon.

Termálvízvezeték átadása: 2013. okt. 15. - Termálvízvezeték mosatása: 2019. nov. 15.

Ezért az idei költségvetésben 22 millió forintot terveznek a városi termálrendszer felülvizsgálatára, a megbontások helyreállítására és az eddig hiányzó tisztítóaknák kiépítésére, valamint kisebb felújításokra a tartósan hibamentes működés érdekében.

Továbbá 30 millió forint kell annak a hiánynak a felszámolására, ami szintén az előző városvezetés, dr. Juhász Enikő, fideszes polgármester korszakának kínos öröksége, hogy a termálfűtésre kapcsolt intézmények mindegyikében van - alternatív fűtési lehetőségként - működőképes gázkazán, az EGYMI kivételével! Oda nem látták annak idején szükségesnek, ott ez kimaradt...! Sem a termálfűtés-projektben, sem az EGYMI-épület utána induló felújításában nem kapott helyet a kazánbeszerzés! Ezért az idén lesz a rendelőintézet régi, elavult gázfűtési rendszerének működőképessé tétele is megoldva, nem kevés pénzért!

A vezetékrendszer tisztítási lehetőségének megoldása, és az gázkazán beszerzése, beépítése tehát több mint 50 millió forinttal terheli a 2020. évi költségvetést.

JAVÍTGATÁSOK A KOSSUTH TÉREN

Ugyancsak az előző polgármester nyomasztó hagyatéka a Kossuth tér 2011-2012-ben elvégzett látványos felújításának számos gyengén kivitelezett részlete. Ezek közül az idei költségvetés terhére tervezik felújítani a tér öntözőrendszerét, kiegészítve az eredetileg be nem épített, de szükséges elemekkel, hogy a meleg nyarakon megfelelő hatékonysággal lehessen a zöldfelületeket öntözni. Erre a felújításra 3 millió forint látszik szükségesnek. - De ez a munkálat hangsúlyozottan csak az öntözőrendszert érinti! Nem foglalja magában, mert arra nem futja a pénzből, hogy kiépítsék a szökőkút hiányzó (soha be nem épített!) részeit, és vizet fakasszanak az artézi kútnak mondott rejtélyes valamiből.

A szökőkút nem működő vízfúvókái és a vizet nem adó kútoszlop-szobor

A Kossuth téren a díszkőburkolat több helyen megsüllyedt, esetlegesen balesetveszélyessé vált, ezért szükséges ezeknek a megromlott állapotú burkolatrészeknek a javítása, felújítása. Erre 2 millió forint a költségterv.

VÁROSHÁZA UDVARÁNAK FELÚJÍTÁSA ÉS EMLÉKMŰÁLLÍTÁS

A Törökszentmiklós város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programok lehetséges helyszíneként és részeként, mintegy településfejlesztési teendőként is, megtörténne ebben az évben a Városháza udvara felújításának első üteme, ami most még csak elsősorban tervezést jelent. Az épület évekkel ezelőtti felújításakor az udvar nem kapott kellő figyelmet, és az állapota mostanára eléggé elhanyagolt esztétikailag és a használhatóság szempontjából is. Hogy mást ne említsek, esős időben például csak a töredezett betonfelületet, de jóformán az egész területet beborító pocsolyákat kerülgetve lehet az udvaron átmenni.

A városban máris elterjedt a hír és ellenérzést váltott ki, hogy a Városháza, a Polgármesteri Hivatal udvarának rendbetételére 60 millió forintot költenének. Valóban ilyen szintről indult a kalkuláció, de hamar 10 millióra mérséklődött az idei költségvetésben. Hogy a végső számla mennyi lesz, az majd a jövő évi kivitelezés költségeivel együtt derül ki.

A felújított udvarban állítanák fel a 300 éves évfordulóra készülő emlékművet, amelynek megvalósítására - ugyancsak ma elfogadott határozat alapján - tervpályázatot ír ki az önkormányzat. Ennek során választják majd ki az emlékmű alkotóját és a megvalósítandó alkotást. 

Az újratelepítés emlékművéül Gróf Almásy II. János, a várost nagy erőfeszítések révén újratelepítő földesúr teljes alakos szobrát képzelték el az előterjesztők, csakhogy ezen nagy hirtelen élénk vita kerekedett a testületi ülésen. Volt olyan felvetés is, amely a Városháza udvarát mint helyszínt kifogásolta, de ez nem kapott elfogadást. Többen viszont azt vetették az eredeti ötlet ellen, hogy mivel van már egy Almásy-szobor a Kossuth téren, nem indokolt, hogy legyen még egy. Így hát a határozatot akként fogadták el a képviselők, hogy abból kihúzták a Gróf Almásy nevet. A pályázatra terveket készítő művészek tehát szabadon választhatják meg, milyen módon adnának méltó szobrászati megjelenítést a város 300 éves fennállásának.

A mostani költségvetésbe az emlékműállítás előkészítésének, környezete tervezésének, a megvalósítás elindításának fedezetét tervezték be. Ezek a munkálatok az udvar egészét is érintően, most márciusban meg is indulhatnának. Az erre beállított idei költség együttesen 15 millió forint. 

- Vagyis a Városháza udvarának rendbetétele és ott az emlékmű felállítása csak jövőre készül el. És bár az emlékév 2021 nyaráig, az akkori Szentmiklósi Napok rendezvényig tart, mégis stílszerűbb lett volna az emlékművet az idei, az "igazi" évfordulós évben felállítani és felavatni. Nem véletlenül erre utaló megjegyzés is volt ma a képviselők részéről.

Ennyit a szélesebb érdeklődésre számot tartó fejlesztések, felújítások főbb részleteiről. De lesznek még más, jelentősebb összeget igénylő beruházások, felújítások is:

  • A város bölcsődéje főzőkonyhájának felújítása mintegy 40 millió forintért, amiből 6 millió forint az önerő, a többit pályázaton nyerte az önkormányzat.
  • És hogy valami igazán ünnepit is felemlítsek befejezésül: karácsonyi díszek vásárlására is elköltenek majd néhány millió forintot, hogy oda is jusson a díszekből, ahol eddig hiányolták, illetve az elöregedett díszeket lehessen pótolni.

Viszont néhány ugyancsak nagyon remélt projektet hiába keresünk a költségvetésben, azokra már nem jutott pénz. Például:

  • több utcában ki kellene szélesíteni az úttestet és mellette a padkát rendbe tenni,
  • meg kellene végre oldani a Nefelejcs és a párhuzamos Magyar utcában a csapadékvíz elvezetését,
  • ideje lenne nekikezdeni a Győrffy utca Kossuth útra való felvezetése átalakításának,
  • és paradox módon azt sem találni a kiadások körében, hogy megoldanák végre  a Városháza katasztrofális akusztikájú dísztermének korszerű hangosítását, ahol pedig a képviselő-testületi üléseket is tartják.

Van viszont az ez évi költségvetésben 13 millió forint ún. kiemelt tervezési feladatokra, és ami még távlatosabb: Az önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésén elfogadta a város 2021-2027 Európai Uniós fejlesztési ciklusra összeállított településfejlesztési elképzeléseiről való határozatát is. Ami az idén nem, talán a következő uniós költségvetési ciklusban, pályázati pénzek elnyerésével, valamikor megvalósulhat...

Sebők Emília


A fotók a szerző felvételei. Kivétel: a Törökszentmiklósi Hírlap felvétele a termálrendszer avatásáról, a rekortán pályáról az MLSZ honlapján közzétett kép és Almásy János egyetlen ismert (festmény-)ábrázolása a wikipediáról.


A költségvetésről előzőleg:  BEVÉTELEK-KIADÁSOK, A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE