BALRA NAGY ÍVBEN – Interjú a képviselőjelölttel

No, nem politikai irányváltásról van szó, a legkevésbé sem! Közlekedés-szervezési, forgalomirányítási változtatás, amit dr. Pataky Tibor szakjogász az 1. számú egyéni választókörzet Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltjeként választókerületi programjában egyik teendőként jelez.

A képviselőjelölt fontosnak tartja, hogy megtörténjék a Táncsics Mihály utca és a Kossuth Lajos út kereszteződésénél a forgalomirányító fényjelző készülék átalakítása annak érdekében, hogy a Táncsics Mihály utcáról a Kossuth Lajos útra a balra nagy ívben való kikanyarodás könnyebbé váljon. Hogy a körzetben és az erre közlekedők számára ez milyen fajsúlyú problémának számít, arra vonatkozóan a - nem reprezentatív - kérdezősködésem sem adott egyértelmű következtetésre alapot.

Ilyen válaszokat kaptam:

"Néhányaknak kényelmet jelentene a változtatás, de balesetveszélyt nem okoz a jelenlegi helyzet." 

"Annyit nem ér ez a probléma, hogy bármely szervezet nagy költséggel átalakítaná a két út találkozásának forgalomszabályozását. Mert olcsón nem lehet lényeges változtatást elérni!"

"Nem akkora ez a gond, amiért is egy ilyen átalakításra valaki is pénzt költene."

"Érdemes lenne foglalkozni az átalakítással, mert ha nagy a forgalom a Kossuth úton, akkor nehéz a kihajtás, és addig ott szennyezik a levegőt a járművek."

A helyi emlékezet pedig felidézi azt is, hogy volt már ilyen próbálkozás ezzel a kereszteződéssel: Éppenséggel a képviselőjelölt édesapja, dr. Pataky Csaba ügyvéd, közlekedési szakjogász is kezdeményezte valamikor e két országos közút találkozásában a forgalomszabályozás megváltoztatását, de nem járt eredménnyel. És mondják, hogy Bander Ferenc is megpróbálkozott ezzel, talán egy hajdani választási kampányban... Ám neki sem sikerült változást elérnie.

Közben pedig a forgalom egyre csak fokozódik, állnak a gépjárműsorok a lámpánál, az utak találkozásánál.

Mindez már elegendő alapot adott ahhoz, hogy dr. Pataky Tibortól kérjek választ a nyilvánvaló kérdésekre. Így kezdte az interjút:

Dr. Pataky Tibor a Fidesz-KDNP "sajtótájékoztatóján" a törökszentmiklósi piacon, 2020. jan. 11.  (kép a T1 Térségi Televízió videófelvételéből.)

"A kérdései megválaszolásához engedje meg, hogy egy rövid bevezetést adjak. Édesapám, dr. Pataky Csaba ügyvéd, akkor önkormányzati képviselő volt, amikor a Kossuth Lajos utcában a gyalogos-átkelőhelyet védve forgalomirányító fényjelző készüléket létesítettek. Ő már akkor jelezte, hogy nem elegendő csak a gyalogos-átkelőhelyet védeni a forgalomirányító fényjelző készülékkel, hanem a Táncsics Mihály utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésének a forgalmát is szabályozni kellene a fényjelző készülékkel. Az Édesapám érveit ugyan elfogadták, azonban pénzhiányra hivatkozva valósult meg csak az, hogy a fényjelző készülék a gyalogos-átkelőhely védelmét szolgálja."

Kérdés: Mi az oka annak, hogy ezt az átalakítást kiemelten szükségesnek tartja? Milyen nehézséget okoz a jelenlegi forgalomszervezés az ott közlekedőknek?

Válasz: Minden nap a Táncsics Mihály utcáról jobbra kikanyarodva közelítem meg gépkocsival az Árnyas utcában lévő ügyvédi irodámat, s azt tapasztalom, hogy főleg a reggeli, déli és délutáni órákban mind személygépkocsival, mind autóbusszal, mind tehergépkocsival igen nehéz a balra kanyarodás a Táncsics Mihály utcáról a Kossuth Lajos utcára, melynek következtében a balra kanyarodók feltartják a forgalmat, miáltal sokkal lassabban lehet a Táncsics Mihály utcáról a Kossuth Lajos utcára jobbra kikanyarodni.

A balra való kanyarodás pedig a jelenlegi helyzetben azért igen nehéz, mert amennyiben a fényjelző készülék a Szolnok felé haladóknak zöld jelzést ad, akkor folyamatos forgalom esetén az elsőbbségadási kötelezettség miatt nem tudnak balra nagy ívben kikanyarodni gépjárművel - hiába lenne esetleg szabad hely a Fegyvernek felé vezető sávban. Ha a fényjelző készülék a Fegyvernek felé haladóknak mutat zöld jelzést és folyamatos a forgalom, akkor - hiába piros a jelzés a Szolnok felé közlekedőknek - az elsőbbségadási kötelezettség miatt szintén nem lehet balra kikanyarodni. Amennyiben a gyalogos-átkelőhelynél zöld a jelzés, akkor pedig nagyobb forgalom esetén gyakran tapasztalható az, hogy a piros jelzés előtt álló gépjárművek miatt nem tudnak balra kikanyarodni.

Saját tapasztalatom az, hogy alig tudok olyan időszakot kifogni, amikor balra nagy ívben ki tudok kanyarodni a Kossuth Lajos utcára. Általában vagy az Ady Endre utcáról kanyarodok ki a Kossuth Lajos utcára balra, vagy pedig a Táncsics Mihály utcáról a Kossuth Lajos utcára kis ívben kanyarodok ki, utána pedig a Kossuth Lajos utca és az Almásy utca kereszteződésében fordulok meg.

Az autóbuszok és a tehergépkocsik számára az Ady Endre utcáról való kikanyarodás nem jelent alternatívát az Ady Endre utca úttestének szűk keresztmetszete, valamint az emelkedő miatt.

Ilyenkor, így könnyű...! (A Google Street View felvétele, 2018. jún.)

Kérdés: A forgalomirányító fényjelző készülék átalakítása milyen módon oldhatná meg a ma meglévő problémát, de legalábbis tehetné könnyebbé a balra nagy ívben való kikanyarodást? Konkrétan milyen változtatásra lenne szükség?

Válasz: Az átalakítást úgy gondolom, hogy egyrészt a Kossuth Lajos utcában a Fegyvernek felé vezető két sávnál a fényjelző készüléket és a fehér vonal felfestését Szolnok irányába hátrébb kellene helyezni, hogy legyen hely a gépjárművekkel balra kikanyarodni. Másrészt a Táncsics Mihály utcában a Kossuth Lajos utca felé vezető sávban a kereszteződésnél kellene fényjelző készüléket létesíteni akár úgy, hogy külön jelzés engedné a jobbra való kikanyarodást akkor is, ha a balra kanyarodóknak tilos a jelzés. (Az úttest szélessége miatt külön kanyarodó sáv nem alakítható ki, azonban kiegészítő zöld jelzés a jobbra kanyarodóknak célszerű lehet.)

Ez esetben a jelenlegi három ütem mellett még egy ütemet ki kell alakítani, hiszen amikor a Kossuth Lajos utcára balra kanyarodóknak zöld a jelzés, akkor piros jelzést szükséges adni mind a gyalogosoknak, valamint mind a Szolnok felől, mind a Fegyvernek felől közlekedőknek.

Felvetődik a kérdés, hogy hasznos lenne-e a Táncsics utcában a kereszteződésnél lévő gyalogátkelőhelyet is biztosítani fényjelző készülékkel. Részint mérnöki kérdés az, hogy hogyan lehet kialakítani úgy a készülék ütemezését, hogy az a Kossuth Lajos utcában közlekedők számára jelentős lassulást ne jelentsen. Másrészt pedig finanszírozási kérdés is, hogy megteremthető-e a fedezet erre is. Elképzelhető az mérnöki számítás és tervezés után, hogy a Táncsics utcában a kereszteződésnél lévő gyalogátkelőhely fényjelző készülékkel való védése nem szükséges.

Kérdés: Kinek kellene ebben az ügyben az átalakítást kezdeményezni? Melyik szervezet jogosult egy ilyen átalakítást engedélyezni? Illetve ki lehetne a kivitelezés megrendelője és finanszírozója?

Válasz: Ezen kérdései megválaszolásához abból szükséges kiindulni, hogy mind a Kossuth Lajos utca, mind a Táncsics Mihály utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Magyar Közút) kezelésében áll. Erre tekintettel akként látom célszerűnek a probléma megoldását, hogy a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat kérelemmel fordul a Magyar Közút Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságához. Önkormányzati képviselővé választásom esetén ebben készséggel segítem Polgármester Urat - akár a kérelem megírásában, akár a tárgyalások során - , ami alapján a Magyar Közút képviselővel szükséges leülni tárgyalni.

Jogászként Önnek műszaki kérdésekben nem tudok választ adni. Azonban Édesapám önkormányzati képviselősége alatt sem az volt a probléma, hogy akár műszaki okból, akár engedélyezési okból nem megvalósítható az általam említett javaslat.

Azt gondolom, hogy nem az a döntő kérdés, ki lesz a megrendelő, hanem az, hogy ehhez a projekthez hogyan lehet forrást szerezni.

Az a véleményem, hogy a Magyar Közút munkatársai viszonylag egyszerűen tudnak egy nagyságrendi összeget közölni, hogy mennyibe kerülne az általam említett átalakítás. Az megállapodás kérdése, hogy ki finanszírozza ezt az átalakítást.

Kérdés: Egy ilyen átalakítási folyamat általában mennyi idő alatt zajlik le?

Válasz: A tárgyalási folyamat és a finanszírozás kérdésének tisztázása vesz igénybe hosszabb időt. Az átalakítás kivitelezése nem tűnik hosszadalmasnak, hiszen az úttest átépítése nem szükséges, hanem csak a Kossuth Lajos utcában kellene áthelyezni a fentiek szerint a fényjelző készüléket, valamint a Táncsics Mihály utcában kellene kiépíteni fényjelző készüléket.

Országos közutak találkozása (Forrás: kira.gov.hu)

Eddig hát a képviselőjelölttel készített interjú. De mert ő is többször utalt rá, hogy a Táncsics utca és a Kossuth Lajos út valójában két országos közút találkozása, amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartoznak, megkérdeztem az állami cég Kommunikációs osztályát, ők miként látják dr. Pataky Tibor elképzeléseinek megvalósíthatóságát. Így látják, ezt válaszolták:

"A megkeresésében jelzett forgalomirányító berendezés programmódosítását utoljára 2015-ben végeztük el, ekkor a lehetőségekhez mérten tekintettel voltunk a Táncsics Mihály utca növekvő forgalmára is. A hivatalos forgalomszámlálási adatok szerint a főút tárgyi szakaszának forgalma 11 000 jármű/nap, a Táncsics Mihály utcai szakaszon átlagosan 2500 jármű közlekedik naponta.

Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az országos közutak forgalomlefolyását és közlekedésbiztonságát javítja. Az elmúlt 25 évben Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán a gyalogosok védelme érdekében 12 helyszínen létesült kizárólag gyalogos-átkelőhelyek forgalmát irányító fényjelző készülék. A forgalomirányító berendezések 9 esetben közvetlenül útcsatlakozások közelében létesültek.

A törökszentmiklósi helyszín kapcsán felvetett probléma nem egyedi, a forgalomnövekedés miatt további 5 helyszínen a csatlakozó ág (alárendelt irány) bevonása lenne szükséges a jelzőlámpás szabályozásba. A jelzett jelzőlámpa működésével kapcsolatban az elmúlt másfél évtizedben nem kaptunk az önkormányzat és a közlekedők részéről sem írásos jelzést." - E legutóbbi megjegyzés különösen figyelemre méltó! - S. E.

Itt lehet hát folytatni... Balra nagy ívben...!

Sebők Emília


Az indítókép a szerző felvétele a tárgyalt helyszínen, 2020. jan. 15-én