BALESETVESZÉLY, KÁTYÚ, POCSOLYÁS PARKOLÓ

Az ez évi költségvetés elfogadása után beszámoltam arról, milyen fejlesztések, felújítások várhatóak ebben az évben az Önkormányzat részéről a városban.* Az itt élők pedig jelezték, hogy ők még mit szeretnének: tulajdonképpen nem nagy dolgok, mégis fontosak. Ezért választ kértem ezekre a felvetésekre Marsi Pétertől, a Polgármesteri Hivatal Kabinetvezetőjétől:

EGYMI-PARKOLÓ

Többen is hiányolták a költségvetési felújítási tervekből az EGYMI kavicsos parkolójának feltöltését vagy netán zúzott kővel, akár aszfalttal való burkolását. Hogy ez mennyire jogos igény, azt a múlt heti esős idő nagyon is megmutatta (lásd az induló kép két felvételét), de a mély, már nem is kátyúk, hanem gödrök száraz időben is veszélyesek. Egyelőre csak a kavicson helyet nem találó autók állnak a fűre, de ha a parkoló állapota tovább romlik, félő, hogy a füvön fognak közlekedni az autósok, ami ugye nem tartozik a parkolóhoz.

Válasz: Az EGYMI parkolójának fejlesztése egy komplex, a Batthyány út - Pánthy út - Kossuth Lajos út - Almásy út által határolt tömb fejlesztésének részeként valósulhat meg. A felvetett probléma karbantartási jellegű, így külön felújítási sorként nem jelenik meg, de egyéb karbantartási források terhére minden évben elvégezzük a parkoló, és a rávezető út kaviccsal való feljavítását. Sajnos ez tényleg nem egy végleges megoldás, de jobb, mint az azt megelőző időszakban volt. Így számíthatnak rá a lakosok, hogy az időjárás függvényében tavasszal javítva lesz az EGYMI parkolója.

(Megjegyzendő, hogy a mentőállomás Országos Mentőszolgálat által tervezett újjáépítése miatt sem aktuális egyelőre a mögötte is húzódó parkoló teljes felújítása. - S. E.)

KOSSUTH TÉRI BALESETVESZÉLYEK

A Kossuth tér nyugati oldalán, a rendezvénytérnek nevezett és gyakran akként is használt részen van a szökőkút, amelynek a nyáron működő gomba eleméről lépcsőkön fut le a víz, majd egy kis árokszerű mélyedésbe jut. Nyáron! Ilyenkor üresen áll, és a fedetlen mélyedés balesetveszélyt jelent! Más településeken látni, hogy az ilyen kutakat téliesítik, lefedik. Bár lassan jön a jó idő, mégis jogos a felvetés, a kérdés: Nem lehetne ilyen megoldást alkalmazni nálunk is?

Válasz: A tervező, majd kivitelező a megépítés után nem írta elő a garancia biztosításához a szökőkút téliesítése keretében a védőfóliázást, ami adott esetben egyes burkolatok esetében inkább hátrányos. Így a téliesítési munkák keretében a Kossuth tér üzemeltetője, a Kommunális Szolgáltató Kft., nem végzi el a szökőkút fedését. 

A szökőkút mögött, de a tér Rossmann felőli részén is vannak valami fémcső tartóoszlopok, tetejükön - mára csúnyán elkoszolódott - vastag plexi lappal. Így beszélnek róluk, és az emberek többsége nem is tudja, hogy ezek mire szolgálnak, ha egyáltalán... Néhányan azért annyit hallottak annak idején, a tér felújításakor, hogy a vasoszlopok közé tájékoztató felületeket, térképet, városunk múltjából képeket helyeznének. Ez a terv azonban máig nem valósult meg, sőt most, a település újraalapításának 300. évfordulója kapcsán sem hallani a megvalósításáról!

Ha viszont szakszerűbben akarunk közelíteni a vastraverzekhez, nézzük, mit írt erről a tér felújításának tervezője, Tekse András főépítész a 2013. évi Törökszentmiklósi Kalendáriumban:

Megtudjuk tőle, hogy ezeknek a valamiknek bizony nagyon is szép neve van: pergolák. És azon kívül, hogy bemutatóanyagokat lehetne az oszlopaik közé helyezni, valós hasznosításuk is van, ezekbe az oszlopokba tudták elrejteni a gáznyomásszabályzó kiszellőző csonkjait.

Most viszont az a kritika illeti a szökőkút melletti négy ilyen pergola elhelyezését, hogy ezek pont a téren átvezető kerékpárút közepén vannak, ezért veszélyesek. De a gyalogosoknak is kerülgetniük kell az oszlopokat. Tekse András viszont azzal magyarázza itteni elhelyezésük módját, hogy ezek itt egyben az út vezetősávjaként is szolgálnak.

Viszont, mondják a gyakran erre járók, ha ettől a négy pergolától meg lehetne szabadítani és egy síkba hozni a burkolatot, a felnőtt kerékpáros forgalmat pedig kitiltani, ebben a sarokban egy jó kis játszótér lehetne. Csakhogy a Kossuth téren nincs is kijelölt kerékpárút!

Válasz: A Kossuth tér fejlesztésére EU-s pályázati forrásból került sor, így annak fenntartási ideje alatt - ami még jelenleg is tart - nem lehet jelentősebben változtatni a kiépített műtárgyakon, így a jelzett pergolákat sem lehet elbontani. A fenntartási időszak végén is megkérdőjelezhető egyes lakosok véleménye, mivel a tervező által megfogalmazott koncepció valóban nem szól kerékpárútról, de játszótérről sem. A Kossuth tér hasznosításához sem illeszkedik a játszótér létesítése, korábban sem volt a parkban ilyen funkció. A játszóterek számára legjobb elhelyezés a lakók, az igénybe vevőkhöz közel a lakótelepeken való elhelyezés, amelyeken vannak is ilyenek.

A koncepció egy rendezvénytérről és pihenést szolgáló területről szól, valamint "járda" a gyalogos forgalom számára, ami lehetőséget biztosít a téren keresztülhaladásra, vagy a tér különböző pontjainak megközelítésére, amelyet a pergolák határolnak, vezetve ezzel a téren áthaladókat, illetve lehetőséget biztosítva a megpihenni, nézelődni vágyóknak, így elválasztva ezeket a funkciókat egymástól.

Nem minden pergola rejt szellőzőket, de ahogy a tervező is leírta, ezeken az oszlopokon el lehetne helyezni várostörténeti emlékeket, leírásokat vagy képeket, térképeket, hogy az erre járók számára nyújtsanak információt a térről, a városról. Az oszlopoknál elhelyezett kiemelt ágyások lehetőséget adnak növények, esetleg futónövények számára zöldebb környezet megteremtésére.

MEGSÜLLYEDT CSATORNARÁCS

Hosszú idő óta nehezíti a parkolást a Táncsics lakótelepen a játszótérnél egy mélyen megsüllyedt csapadékvíz-elvezető rács. Kárt, balesetet talán azért nem okoz, mert az ott parkolók már megszokták, óvatosan állnak be ezen a részen. Ennél persze jobb lenne a biztonságosabb megoldás, hátha idegenek is megállnak ott... Ezért ezt tavaly augusztusban jeleztem Róth Ervinnek, a Kommunális Kft. ügyvezetőjének, aki válaszában megírta, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása az ő feladatuk, de ennek a megsüllyedt csatornarácsnak a rendbetétele már meghaladja a karbantartási szerződés kereteit. A Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya rendelheti meg tőlük a víznyelő felújítását. Fordultam hát egy fél évvel ezelőtt a polgármesterhez, intézkedését kérve, hogy a Hivatal Műszaki osztálya rendelje meg a jó ideje balesetveszélyessé vált víznyelő felújítását. Most megnéztem: a mélyedés még mélyebb lett...!

Válasz: A zárt csapadékvízelvezető rendszer tisztítása, karbantartása, üzemeltetése valóban a Kommunális Szolgáltató Kft. feladata. Ők közvetlenül is jelezhetik ezen tevékenységük közben tapasztalt hibákat, javítandó, balesetveszélyes sérüléseket a rendszeren. Az ilyen bejelentések esetén azonnali hibaelhárítás keretében meg is rendeli a Műszaki Osztály a Kommunális Kft.-től a hiba azonnali kijavítását, a balesetveszély elhárítása érdekében. Sajnos arról nincsen információm, hogy az elmúlt évben ennek a csatornaszemnek a kijavítása miért maradt el.

TÉRFIGYELŐ KAMERÁK FELSZERELÉSE

Többen is említették kívánalomként térfigyelő kamerák felszerelését különböző helyekre. Erre a célra tavalyról megmaradt pénzmaradványból kb. 4 millió forintot tervez költeni az Önkormányzat. Az elfogadott hulladékgazdálkodási terv alapján elsősorban az illegális hulladékképződés visszaszorítására felszerelendő. A polgárok azonban közbiztonsági megfontolásokból is szükségesnek tartanák ilyen berendezések kihelyezését egyes pontokra.

Válasz: Korábban, amikor kiépítésre került a városi kamerarendszer, egyeztetve lett a Rendőrséggel, és saját, illetve pályázati forrásból lett kiépítve, majd többször bővítve, fejlesztve az elmúlt évek során. Az Önkormányzat mindig szakmai javaslatok figyelembevételével, indokolt esetben telepít újabb kamerákat az igényelt helyekre, és beköti a városi hálózatba. 

Jelenleg célzott fejlesztésként hajtunk végre bővítést a rendszeren, amivel az illegális hulladéklerakást kívánja az Önkormányzat visszaszorítani. A 4 millió forint nem egyszerű pénzmaradvány, hanem a főként szelektív szigetek megfigyelésére tervezett feladat végrehajtására elkülönített forrás. A feladat megvalósítására az elmúlt évben lefolytatott beszerzési eljárás alapján 2019. nyarán születtet szerződés megvalósítása van folyamatban, az áthúzódó fejlesztés, illetve ez évi kifizetés miatt jelenik meg a 2020. évi költségvetésben. Az ez évi költségvetésben nem tervezte a rendszer további fejlesztését, bővítését az Önkormányzat, mivel közvetlen igény nem érkezett az Önkormányzathoz a költségvetés tervezésének időszakában.

Sebők Emília


A fotók a szerző felvételei.