ÁSZ-JELENTÉS - KÖZPÉNZEK ÉS KÖZVAGYON

Közpénzek és közvagyon kezelése városunkban  a Számvevőszék jelentéseinek tükrében 


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2016-ban ellenőrizte Törökszentmiklós Városi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének megfelelőségét a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan, továbbá értékelte a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszak befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét is. Vagyis az ellenőrzés alá vett időintervallumba jobbára még az előző, a dr. Juhász Enikő polgármestersége alatti korszak tartozott és mindössze fél év az új polgármester, Markót Imre és csapata idejéből.

Az akkor vizsgált időszak rossz emlékű, a városnak 100 millió forint körüli veszteséget okozó ügylete volt a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-nél eszközölt értékpapír-vásárlás. Ez indokolta az akkori számvevőszéki vizsgálatot, amely feltárta, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított, a befektetési tevékenységek szabályszerű végzését nem támogatta. A befektetésekkel kapcsolatos döntések nem garantálták a közvagyon körültekintő, biztonságos befektetését. 

A 2016 végén lezárt és nyilvánosságra hozott ÁSZ-jelentés ezért azzal a javaslattal élt, hogy a belső kontrollrendszer kialakításában és működésében feltárt hiányosságok és hibák megszüntetése érdekében az Önkormányzatnak további intézkedéseket kell megtennie. A számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 16 feladatot határozott meg intézkedési tervében, a polgármestert, illetve a jegyzőt felelős személyként megjelölve.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. A számvevőszék tehát bizonyos idő elteltével visszatér, és az ún. utóellenőrzés során megvizsgálja, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e, miként teljesítette az önkormányzat, illetve a nevezett felelősök azokat.

Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban nálunk is annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az ÁSZ 2019. február 1-jei dátummal tegnap tette közzé honlapján a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzéséről szóló jelentését. Az ÁSZ eszerint megállapította, hogy az önkormányzat nem biztosította a közpénzekkel és a közvagyonnal való felelős gazdálkodást. Nem került sor a gazdálkodási jogkörök gyakorlása terén feltárt szabálytalan működés megszüntetésére. Az önkormányzat nem gondoskodott a befektetések leltárral történő alátámasztásáról és nem intézkedett a belső kontrollrendszer egyes elemei jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakításáról és működtetéséről.

A táblázat adatai azonban nem mutatnak olyan súlyos mulasztást, mint amilyet a számvevők összefoglaló szóbeli értékelése jelez. Az intézkedési tervben előírt és időszerűvé vált feladatok közül a 16-ból 6-ot határidőben, 3-at bár határidőn túl, illetve 4-et részben végrehajtott az önkormányzat. Egyetlen feladat, amelyet nem hajtottak végre. A számszerűség azonban értelemszerűen nem képezheti le egy az egyben a tartalmi mulasztásokat, azok fontosságát, súlyosságát. Mindenesetre az igencsak elgondolkodtató, hogy az utóvizsgálati jelentés végső megállapításaiban a számvevők nemigen vették figyelembe Markót Imre polgármesternek a jelentéstervezethez 2018. decemberben a szervezet elnökéhez, Domokos Lászlóhoz írott levelében tett és tényszerűen alátámasztott észrevételeit.

A sajtónak kiadott tájékoztatóban az ÁSZ közleménye kiemeli, hogy a jegyző a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat nem szüntette meg, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása terén megállapított szabálytalan működés megszüntetésére előírt intézkedést nem hajtotta végre és nem intézkedett a befektetések értékének leltárral történő alátámasztásáról. Továbbá a jegyző nem vezette az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírás szerinti nyilvántartást.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

  • A fentiek alapján és mert a Számvevőszék közelmúltbeli tevékenységében politikai motivációk látszanak érvényesülni, megkértem a polgármestert és a jegyzőt, közös interjúban adjanak a jövő hét elején részletes tájékoztatást a számvevőszéki jelentésben foglaltakkal, az abban érintett tényekkel kapcsolatban a város lakosságának.
  • A fentiek alapján és mert a Számvevőszék közelmúltbeli tevékenységében politikai motivációk látszanak érvényesülni, megkértem a polgármestert és a jegyzőt, közös interjúban adjanak a jövő hét elején részletes tájékoztatást a számvevőszéki jelentésben foglaltakkal, az abban érintett tényekkel kapcsolatban a város lakosságának.
  • Markót Imre polgármester kérésemre adott válaszában egyfelől tájékoztatott, hogy az utóellenőrzésről szóló ÁSZ-jelentést a mai napon (2019-02-04) postai úton megkapta a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, és ugyancsak kézhez vették az ÁSZ elnökének a jelentéshez kapcsolódó figyelemfelhívó levelét is. Továbbá a hivatalos eljárásrend alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) rendelkezései szerint az utóellenőrzésről szóló jelentést a Képviselő-testületnek záros határidőn belül tárgyalnia kell. Ezért okszerű, hogy várjuk meg ezt az ülést, és utána beszéljünk egy interjú keretében a részletekről, tájékoztatva ezzel a város lakosságát.
Sebők Emília