AZ M4-ES ÉPÜLŐ SZAKASZÁNAK VÉGPONTJÁN

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) az M4-es út beruházással kapcsolatos néhány kérdésre az alábbiakról tájékoztatott:

Kérdés: 2019. július 4-én tartották Szolnokon a munkaterület-átadást, amely vonatkozott a városunkig elérő, a 118 km szelvényig tartó 8,54 kilométeres szakaszra is, beleértve a Tisza-hidat Tiszapüspökinél. Lassan eltelt azóta másfél hónap, mégsem látnak a kijelölt nyomvonal környékén élők, arra közlekedők - Besenyszög, Tiszapüspöki/Törökszentmiklós érintett részein - különösebb munkavégzést, miközben úgy tudni, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Mi történik most és mikor lesz a látványos munkakezdés?

Válasz: A kivitelezés megkezdődött, először azonban különböző előkészítési feladatokat kell elvégezni. Többek között az alappontok sűrítését, a munkaterület kitűzését, lőszermentesítését, a szükséges szállító utak kiépítését, illetve az anyagnyerő helyek megnyitását is. A Tiszapüspökinél megépülő Tisza-híd nem teljesen új műtárgy lesz, a kivitelezőnek meg kell vizsgálnia a már megépült hídelemek és hídpillérek állapotát. A szükséges további beavatkozások ezen vizsgálatok függvényében pontosíthatók. Látványos kezdés 1-2 hónapon belül várható, amikor megindulnak a munkagépek.

Kérdés: Elhagyott sóderdombok, gazzal és akáccsemetékkel benőve, valamint rozsdásodó betonvasakkal az égre ágaskodó pillérek azon a részen is vannak a Törökszentmiklóst elkerülő út mentén, amely legnagyobb sajnálatunkra kimaradt ebből a projektből.

Válasz: A elkerülő út 2x2 sávossá fejlesztése átkerült az M4 Törökszentmiklós-Püspökladány szakaszba, amelynek most a tervezése folyik. De az ott felhalmozott építési anyagokat felhasználja most a kivitelező a megelőző szakasz építéséhez. A műtárgyak természetesen maradnak, ezeket akkor fejezik majd be, ha elkezdődik a következő útszakasz kivitelezése.

Kérdés: Mit találtak az eddigi felmérések során, milyen állapotban vannak a Tisza-híd pillérei? Az a legnagyobb műtárgy ezen a szakaszon és kritikus helyen, vízben állnak a megkezdett pillérek.

Válasz: A híd megépített elemeinek állapotát jelenleg vizsgálja a kivitelező.

Kérdés: Bár Törökszentmiklós lakott területét nem érinti az útépítés, mégis aggódunk, hogy a nehéz szállítójárművek majd használják az útjainkat.

Válasz: Csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt., illetve a területileg illetékes önkormányzatok által engedélyezett utakat használhatja a kivitelező. Nem lesz tehát veszélyben a Törökszentmiklós által a közelmúltban rendbe hozott Szolnoki út sem, amely belefut a Tiszapüspökibe vezető állami kezelésű közútba. A vállalkozónak a szállításra használt útvonalak részletes állapotfelvételét el kell végeznie, melynek alapján a kivitelezési munkák végén az utakat az eredeti állapotot figyelembe véve helyre kell állítani.

Kérdés: A Tisza-híd megépítése Tiszapüspökinél Natura 2000 területet és a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetet érinti, ahhoz nagyon közel zajlik majd a munka. Milyen előírások vonatkoznak a kivitelezőre, amelyek segítik ezeknek a természeti értékeknek a megóvását?

Válasz: A munkálatok minden esetben kizárólag jogerős környezetvédelmi engedély birtokában kezdheti meg a kivitelező, és az előírások betartásával végezhetők a munkafolyamatok. Hasonlóképpen az építés alatti zaj- és levegőszennyezési paraméterek az előírt mértékét sem haladhatják meg.

Kérdés: Gyorsforgalmi út, ez lett a státusza az eredeti autópálya helyett a hozzánk jövő M4-esnek. Olyanképpen építik-e meg, hogy valamikor később mégis autópályává lehessen átalakítani?

Válasz: Jelenleg 2x2 sávos gyorsforgalmi út készül stabilizált (nem aszfaltozott) leállósávval, amelynek a tervezési sebessége 110 km/óra. A lehetősége így adott egy később történő autópályává fejlesztésnek.

Sebők Emília


Az M4-es építéséről előzőleg megjelent:  MOST INDUL AZ ÉPÍTÉS AZ M4-ESEN!