AZ M4-ES ÉPÜL - A 46-OS ÚT ELVEZETÉSE MÉG CSAK REMÉNY

Az M4-es gyorsforgalmi út Abonytól induló és városunk nyugati határáig elérő szakaszának itteni csomópontján pár hete már látványos munkálatok folynak, sikerülhet az ígért jövő év végi befejezés. Az viszont, hogy a 46-os út forgalma ne zúduljon be városunkba, hanem délről elkerülje, egyelőre még csak szép reménykedés. 

A Törökszentmiklósi Önkormányzat 2020. febr. 27-i képviselő-testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta a város 2021-2027 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus prioritásait, tervezett projektjeit. Mivel ebben a megyei Közgyűlés által már kidolgozott fejlesztési célkitűzésekhez kellett igazodni, nálunk is megjelent a programban a 46. számú főút Törökszentmiklóst délről elkerülő szakaszának előkészítése és megvalósítása. Sokat jelentene ez a közlekedés általi környezetterhelés csökkentésében, hiszen a 46-os út forgalma hosszan dübörög át a városon.

Tudjuk, hogy ez még csak a szép tervek világa, de a fejlesztési ciklus kezdete, 2021 már mindjárt itt van, ezért erről is kérdeztem Hideg Andrást, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatóját.

Kérdés: Önök tudnak-e már valamit ezzel kapcsolatban, valóban remélhető-e a városunkat délről elkerülő út elkészülte 2021-2027 között?

Válasz: A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) mint beruházó feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat-meghatározása alapján végzi. A 46. számú főút Törökszentmiklóst délről elkerülő szakaszának fejlesztésére a NIF Zrt. minisztériumi feladat-meghatározással jelenleg nem rendelkezik.

Kérdés: Viszont, amikor pár évvel ezelőtt elkezdték az M4-es autópálya (később leállított) Abony-Fegyvernek szakaszának kivitelezését, akkor a város keleti határában is történtek építési előmunkálatok. A műholdas képen kérdőjellel megjelölt út és a földhalom (felüljáró-kezdemény?) mihez készült volna, amikor még az volt a terv, hogy az M4-es Abonytól induló szakasza Törökszentmiklós-Kelet pontig tart? Nem lehetséges, hogy már a majdani 46-os bevezetését oldották volna meg itt?

Válasz: A térképen jelzett út a korábban leállított szakaszhoz tartozó Törökszentmiklós (Kelet) forgalmi csomópont része, mely az M4 gyorsforgalmi út, a 4. számú főút és a 42101 jelű Bartai összekötő út közötti kapcsolatot biztosítja. Az út a jelenlegi kivitelezésnek nem része. Folyamatban van az M4 Törökszentmiklós (Nyugat)-Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítése, melynek keretében a szükséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése 2021 végéig történik meg. A térképen is látható két depóniát (letárolt építési anyag - S. E.) az újraindítás során felhasználják majd.

Kérdés: És ha már a rég várt M4-es - Látjuk, hogy a mostani szakasz itteni végpontjánál, a Törökszentmiklós-Nyugat (a Tiszapüspöki felőli bevezetés) ponton tél vége óta javában folyik a munka. Mi az, ami most zajlik, milyen munkafázisokon dolgoznak? És ebben az évben várhatóan meddig vagy milyen készültségig jutnak el az Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) szakaszon, illetve közvetlenül nálunk, a város mellett?

Válasz: Jelenleg is folyik a törökszentmiklósi csomópont műtárgyépítéseinek földmunkája, a csomópont útépítési és vízépítési munkáinak előkészítése. Az idei évben várhatóan szerkezetkész állapotba kerülnek a műtárgyak, elkészülhetnek a csomópont földmunkái, és megkezdődhet a pályaszerkezeti rétegek építése is.

Sebők Emília


Az indítókép a szerző felvétele.


Az M4-es Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) szakaszán az építés megkezdéséről: https://www.torokszentmiklosi.hu/l/most-indul-az-epites-az-m4-esen/