AZ ELSŐ VÁLASZTÁSI KIFOGÁS

Stummer Attila független képviselő-jelöltet népszerűsítő plakátok jelentek meg - a Helyi Választási Bizottság szerint - törvénysértő módon néhány villanyoszlopon. Az érintett fellebbezett, de ezt a megyei bizottság a mai napon elutasította.

Nemrég a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként még azt nyilatkozta dr. Libor Imre jegyző, hogy "A jelöltállítási folyamat rendben, nyugodt körülmények között zajlott. A választási irodának nincs tudomása vagy tapasztalata rendellenes magatartásról vagy cselekményről. Választási kifogás nem érkezett."

Az elkezdődött kampányidőszakban viszont már beérkezett egy kifogás a Törökszentmiklósi Helyi Választási Bizottsághoz (HVB), amelyet a 2019. szeptember 20-i ülésen megtárgyaltak, és a kifogást elbírálva határozatot hoztak.

A Választási Bizottság a Révi Attila által benyújtott választási kifogást kellett megvizsgálja, amelyben azt jelezte, hogy - a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján - tulajdonosi hozzájárulás nélkül kerültek kampányeszközök kihelyezésre az E-on Zrt. tulajdonban lévő és a vele szerződéses viszonyban lévő ESMA Zrt. által üzemeltetett - Törökszentmiklós megnevezett helyein lévő - villanyoszlopokra. Révi Attila állításának igazolására beadványához fényképeket, valamint egy az ESMA Zrt. képviselőjével folytatott levelezést csatolt, amelyből kiderül, hogy a kampányeszköz kihelyezésére tulajdonosi hozzájárulás nélkül került sor.

A becsatolt bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy a kihelyezett plakátok kampányeszközök, amelyek Stummer Attila független jelölt népszerűsítését szolgálják, ezáltal alkalmasak a választói akarat befolyásolására. A plakátok Stummer Attila érdekében jelentek meg a villanyoszlopokon.

A Választási Bizottság álláspontja szerint a tényállásban rögzített cselekmény sérti a választás tisztaságát, és nem egyeztethető össze a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével. Ezért Révi Attila kifogásának részben helyt adott, és egyúttal megállapította, hogy a jelzett helyeken a villanyoszlopokra történt választási kampányeszköz (plakát) kihelyezése a tulajdonos hozzájárulása nélkül történt, mely cselekmény sérti a Választási eljárásról szóló törvény azon rendelkezését, miszerint plakátot elhelyezni magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy bérlő előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Viszont figyelemmel arra, hogy a jogsértő - a kampányeszközt ténylegesen kihelyező - személye nem került megállapításra, a további jogszabálysértés eltiltásáról rendelkező döntést a Bizottság érthetően mellőzte.

A Törökszentmiklósi Helyi Választási Bizottság határozatában kötelezi Stummer Attila független jelöltet, hogy a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul távolítsa el a jogszabálysértően kihelyezett kampányeszközöket. Amennyiben a jelölt az eltávolítási kötelezettségének nem tesz eleget, a Törökszentmiklósi Helyi Választási Iroda a jelölt költségére hajtsa végre a határozatban foglaltakat.

Stummer Attila a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, amelyet azonban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasított a mai napon, 2019. szept. 26-án. A fellebbezésnek ugyanis - ahogyan erre a HVB határozata fel is hívja a figyelmet - tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét és személyi azonosítóját. Stummer Attila beadványában lakcímét és személyi azonosítóját nem adta meg! Ez hát a fellebbezés elutasításának indoka.

A Területi Választási Bizottság elutasító határozata ellen a Szegedi Ítélőtáblához címzett - három napon belül benyújtott - bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

Enélkül jogerőre emelkedik a HVB határozata, és azt követően haladéktalanul el kell távolítani a jogszabálysértően kihelyezett plakátokat.

Sebők Emília

 Az indítókép a szerző felvétele.


A határozatok eredetiben megtekinthetők a város hivatalos honlapján, a VÁLASZTÁSOK rovatban https://www.torokszentmiklos.hu