AZ ÉLHETŐBB SZAKÁLLASÉRT

Az "Élhetőbb Szakállasért" Egyesület használhatja öt évig a településen lévő hajdani iskolaépületet és annak udvarát. Így döntött mai rendkívüli ülésén a Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Akik látták már ezt a régi iskolaépületet mostanában, többségükben legfeljebb sajnálkozást éreztek, de nem igen jutottak olyan elképzelésre, hogy érdemes lenne megszerezni valamilyen jó cél érdekében. Nem így Boldogh Katalin, aki az odakötődését abban is kifejezésre juttatta, hogy már 2015-ben jelezte Markót Imre polgármesternek, közösségi célra lehetne használni az ingatlant. De mert utána hamarosan megkezdődött a szennyvíz-csatorna építése a településen, és a kivitelező gépei, építési anyagai foglalták el az iskolaudvart, ez a terv mostanáig halasztódott, de nem felejtődött el.

Katalin és még egy jó tucatnyi helybéli, ideértve surjányiakat is, ez év tavaszán megalapították és a bíróság be is jegyezte annak rendje és módja szerint, az "Élhetőbb Szakállasért" Egyesületet. És most, hogy a kivitelező levonult a területről, a Képviselő-testület napirendre tűzhette az Egyesület kérelmét a régi iskola használatba vételére.

Meglepő módon éppen a szakállasiaknak is önkormányzati képviselője, Kovács László tett fel aggályoskodó kérdéseket az előterjesztéssel kapcsolatban, mondván, hogy az egyesületnek nincs értékelhető működési múltja, referenciája. Ám hogyan is lenne, ha az eddig használatukban nem lévő iskolának a közösségi működtetésére szerveződtek...

Az Egyesület hagyományőrző közösségi teret tervez ott kialakítani, berendezni, ezáltal bemutatva a "szakállasi" életstílust. És ebbe a térbe tervezik a helyi közösségépítő tevékenységeket. Ezáltal az Egyesület el tudna látni olyan kulturális szolgáltatási feladatokat is, amelyek egyébként az önkormányzat teendői közé tartoznak, de a távolság miatt ennek nem tud eleget tenni. És mert nyaranként megtelnek az üdülőtelep házai is, az ottaniak is látogatói lehetnének nemcsak a kiállítótereknek, de őket is bevonnák a közösségi programokba, tevékenységekbe.

Szép, szép mondhatjuk, de a település központjában elhelyezkedő épület - még az immár az egyesület elnökeként fellépő Boldogh Katalin szerint is - jelenlegi állapotában használhatatlan, és amióta először jelezte az elképzelését, 2015 óta feltűnően sokat is romlott. Tegyük azonban hozzá, hogy állagmegóvás céljából akkoriban javíttatta meg az önkormányzat a tetőszerkezetet és újította fel az esőcsatornát az épületen.

A budi...! Ehelyett építenek majd egy szintén udvari árnyékszéket...

Az első cél tehát legalább egy részében olyan állapotba hozni, hogy berendezhessék a már nagyszámban összegyűjtött tárgyakkal, és megkezdődhessen az elképzelt tevékenység. Ehhez pedig nem elég a lelkesedés, pénz is kell. Azt pedig nem kértek, nem is kaptak az önkormányzattól. Viszont ingyenes használatot szavaztak meg a képviselők az Egyesületnek. Kivéve a közüzemi díjakat. De mert más közüzem nincs, csak villanyvilágítás, ez nem fog sokba kerülni.

Ilyesfajta, különösebb egyedi érték nélküli házak felújítására pedig nincsenek pályázati források. De erősen bíznak benne, hogy az Egyesület programja kellően meggyőző tud lenni, és támogatást, adományokat kapnak - nem is mindig pénzben, hanem építési anyagokkal, munkával - a szakállasiaktól, a törökszentmiklósiaktól, elszármazottaktól, ideérte magánszemélyeket, valamit vállalkozásokat is. Az állagmegóvást, a működtetést és a rendben tartást pedig az Egyesület vállalja.

Ha minden jól sikerül, talán még az ősszel vagy néhány hónap múlva az iskolaépület legnagyobb és legjobb állapotban lévő helyiségében (ahol legutóbb, de ez is vagy két évtizede) orvosi rendelő működött, megnyílhat és várhatja látogatóit a szakállasi közösségi tér. Amely később kiszélesítheti fogadókörét: Jövő nyárra már ún. nomádtábort terveznek hátrányos helyzetű gyerekeknek, de az eddigi érdeklődések alapján horgász egyesületeket is gondolnak fogadni.

Hogy mindezen elképzelésekkel szemben lehetnek kételyek, fenntartások? Lehetnek! Én is látom az előttük álló nehézségeket! De nem kérnek, nem terveznek elkölteni közpénzből tízmilliókat...

Sebők Emília

A fotók a szerző - különböző időpontokban készített - felvételei.


Szakállas anno - régi képek, cikkek: Fotógaléria