ALSÓBBRENDŰ ÚTJAINK - FELÚJÍTÁSRA VÁRNAK

Egy település belső úthálózatában nemcsak saját, önkormányzati kezelésű utak vannak, hanem az országos úthálózatba bennünket bekapcsoló, jellemzően alsóbbrendű közutak is.

A fenti térképen a kiemelt lila vonalak mutatják az, országos utakat, amelyek kezelését nem az önkormányzat végzi, nem rajta kell számon kérni, ha valami gond van velük. Ezek az állami kezelésű utak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fennhatósága alá tartoznak, még ha számunkra tipikusan városi utcák is, mint például az Almásy út, a Táncsics utca.

De amivel a legtöbb problémánk van, az a városhoz tartozó kistelepülésekre, Óballára, Bartába vezető igen alacsony státuszú, valójában a magyar útrendszerben a legalacsonyabb besorolású, ötszámjegyű közutak állapota. 

2018 végén a négy- és ötszámjegyű utak felújítási hullámát ígérte a kormány, de ez a hullám ide még nem ért el...! Az ezen a téren remélhető munkálatokról érdeklődő kérdésemre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály ezt a tájékoztatást adta:

"Társaságunk a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési forrásait az üzemeltetési és fenntartási feladatokra használhatja fel a 32 ezer kilométeres, országos közúthálózaton. A rendelkezésünkre álló forrásból a nyári időszakban is folyamatosan, ütemezetten végezzük burkolatjavítási tevékenységünket, az utak hierarchikus rendje szerint, első körben a főutakon, majd a mellékutakon, végül a bekötőutakon, tehát a 42101-es Bartapuszta bekötőúton és a 32126-os Óballa bekötőúton is.

A kátyúzási munkákon túlmutató, teljes körű felújítási munkák külön hazai vagy európai uniós forrásokból valósulhatnak meg. A felújítási munkákra vonatkozóan javaslatokat tehetünk, a beruházásokat pedig külön erre a célra indított programokon keresztül, elrendelés alapján és az ahhoz szükséges források biztosítását követően indíthatjuk el."

Erről tehát ennyi...

M4-ES ÉS VIDÉKE

A közelmúltban volt Szolnokon az M4-es gyorsforgalmi út Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) szakasz munkaterület átadás-átvétele. Az útszakasznak 2021 végére kell elkészülnie. Ehhez kapcsolódóan azt kérdeztem, hogy az M4 építésénél kialakításra kerülő csomópontoknál az alsóbbrendű utak is felújításra kerülnek-e (legalább bizonyos hosszban) az M4 kivitelezésével egy időben?

Bejárás a kukoricafeldolgozó üzemhez - egyelőre itt minden marad, ahogy van...

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza erre: "Az M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) szakasz kivitelezése során egy teljesen új, Szajol - Tiszapüspöki összekötő út épül a 4-es főút és a 32127-es jelű út között, az M4-es autóút keresztezésével, csomóponti ágak kialakításával. 

A 32127-es jelű Törökszentmiklós - Tiszapüspöki összekötő út felújítása a jelenlegi kiviteli tervekben nem szerepel."

MARTFŰ-KENGYEL KÖZÖTT EGYELŐRE...

A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújítási terv kormányprogramjában szerepel a 4629-es számú, Törökszentmiklós-Martfű összekötő út egy részének, a Kengyel-Martfű közötti 5,351 km-es szakasznak a felújítása, hazai, központi költségvetési forrásból. Az ott élők, arra közlekedők szinte már naponta nézik, hogy kezdődik-e már ennek az útszakasznak a felújítása, de még mindig várniuk kell egy keveset!

Kátyúzgatva, töredezve... valahol Kengyel és Bagimajor között

Pedig hát a hibaelhárító kátyúzás, az útszéli töredezettség foltszerű kitöltése - amit most látni az útburkolaton - itt is csak időleges hatású, mivel ezen az úton nagysúlyú kamionok járnak a 442-es útba való betorkollásánál lévő növényolajgyár működése miatt. Azon a részen a 4629-es út növényolajgyár előtti szakasza és az ott található vasúti átjáró - az arra gyakran autózók szerint - már kifejezetten futómű-gyilkos. De már nem sokat kell aludni, hogy meginduljanak a gépek!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott információ szerint a Magyar Falu Programban szereplő szakaszok munkáinak előkészítése még zajlik, a munkák indulásáról és pontos ütemezéséről a hónap második felében tudnak részletes tájékoztatást adni.

Sebők Emília

A fotók a szerző felvételei.

A közúti térkép forrása: KIRA Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis