ALPOLGÁRMESTER NINCS! - KÜLSŐ TAGOK LETTEK

Amint az várható volt, az önkormányzati képviselő-testület soros (2019. nov. 28-án megtartott) ülésén sem szavazták meg alpolgármesternek Révi Attilát a fideszes oldalon. A bizottságok külső tagjai viszont letehették esküjüket.

Márpedig az önkormányzati törvény szerint kell alpolgármester a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. A javasolt személy megválasztásáról vagy el nem fogadásáról tehát szabadon dönthet a testület, de az nem szabad választás kérdése, hogy legyen vagy ne legalább egy alpolgármester.

Markót Imre az előterjesztés indoklásaként elmondta, hogy Révi Attila a 2. számú választókerület képviselője volt az elmúlt 5 évben, és az előző ciklusban 3,5 éven keresztül alpolgármester. Munkájával kapcsolatban nem merült fel kifogás. Hangsúlyozta még, hogy megítélése szerint Révi Attila elsődlegesen Törökszentmiklós lakosságáért, a település fejlődéséért tevékenykedett. Képviselőként végzett munkájának minősítése abban jelenik meg, hogy a körzetében nagy többséggel (a FIDESZ-KDNP jelölt Szabó Péterhez képest majdnem kétszeres szavazatszámmal) választották újra.

Mégis: Kérdés, hozzászólás nem volt az előterjesztéshez, simán csak 6:4 arányban leszavazták. A szavazás titkos volt, de mert az ellenzéki oldalon négyen ültek (Fehér Petra előzetes jelzés nélkül nem volt jelen az ülésen), nem igen kérdéses, ki miként szavazott.

Hadd idézzem itt egy helyi lakos frappáns megfogalmazását, amikor a bizottságok nem képviselő tagjairól, a velük kapcsolatos esetleges alkuról ejtettük szót: "a polgármester az atyaúristent is behívhatja külsősnek, Révi Attilát akkor sem fogják elfogadni."

Merthogy ezután következett a bizottságosdi. Törvényi előírás, hogy az alakuló vagy a rákövetkező testületi ülésen meg kell választani a szervezeti és működési szabályzat alapján előírt bizottságokat. Nálunk most még hiányzott a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság. Elnökének most megválasztották Kovács Lászlót, és a tagokra szóló javaslatokat is elfogadták.

Itt viszont jött egy kis meglepetés: Kiderült, hogy Fehér Petra képviselő lemondott az Oktatási és Kulturális Bizottsági tagságáról, ezért a polgármester javaslatára beszavazták a bizottságba Budai Ferencet.

A személyi kérdések utolsó pontja volt a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása. Kovács László, aki több ciklus óta képviselő - hangsúlyozva, hogy a jelöltekkel kapcsolatban nincs kifogása - a korábbi gyakorlat alapján hiányolta, hogy a bizottsági elnökök nem kaptak előzetesen módot a tagjaik közé kívülről bekerülő tagok ajánlására. Holott nagyon fontos, hogy szakmailag és személyesen is jól tudjanak együttműködni.

Markót Imre válaszában elmondta, hogy az alakuló ülés előtt, amikor Budai Ferenccel egyeztettek (hmm, mégiscsak volt egyeztetés...?), Budai Ferenc javasolta, hogy mindhárom bizottságba ajánljon mindkét fél egy-egy külső tagot. Ezt így elfogadhatónak tartották. De a beajánlott tagokkal kapcsolatban Markót Imre most is visszautalt, hogy akkor is észrevételezte, nem feltétlenül szerencsés, ha családtagok bekerülnek a bizottságba. Azonban a javaslatot, hogy Budai Ferencné külső bizottsági tagként kerüljön előterjesztésre, tudomásul vették.

A külső tagok megválasztására vonatkozó határozati javaslatot a testület hipp-hopp elfogadta. Nem volt vita, nem volt egymásnak feszülés. A szelet ugyanis kifogta a vitorlából, hogy nem személyenként, hanem az összes nem képviselő tagról egy csomagban szavaztak a képviselők. Nagy többséggel igent mondva a jelöltekre.

Sebők Emília


Az indítókép a T1 Térségi televízió felvétele.


A téma előző tárgyalása:  KÜLSŐK ÉS BELSŐK! – ÖNKORMÁNYZATI HELYEZKEDÉSEK

A korábbi ciklusok képviselő-testületeinek tablója: Fotógaléria