ALPOLGÁRMESTER NINCS! – BÍRSÁGOLÁS LEHET!

Egyre elnyúló huzakodás, mulasztásos törvénysértés - ekként foglalható össze a történés, amelynek mai fejezetében megint csak nem választott városunk önkormányzati képviselő-testülete alpolgármestert.

Törvényi kötelezettségének próbált Markót Imre polgármester eleget tenni azzal, hogy a mai (2019. dec. 19.) képviselő-testületi ülésen ismét alpolgármesterre tett javaslatot a képviselőknek elfogadásra. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat képviselő-testülete ugyanis már 2019. november 28-tól mulasztásos jogszabálysértést követ el, mivel sem az alakuló, sem az azt követő ülésen nem választott alpolgármestert, megsértve ezzel az önkormányzati törvény vonatkozó előírását.

Csakhogy immár harmadszor is ugyanazt a személyt, Révi Attilát javasolta a polgármester (társadalmi megbízatású) alpolgármesternek. Ismét sikertelenül, mert ahogyan az várható volt, a fideszes oldal leszavazta a javaslatot. Hogy ez mennyire előrelátható volt, azt az eddigiek után még meg is erősítette Budai Ferenc képviselő tegnapi bejegyzése a közösségi oldalán, amelyben tulajdonképpen nyilvánosan megüzente, hogy a (hivatalosan nem is létező!) Fidesz-frakció most sem fogja támogatni a jelöltet. Üzengetés helyett viszont a választópolgárok talán jobban értékelnék, ha a felek hathatósan és nemcsak szavakban emlegetve a város érdekeit, működnének együtt.

A választók egyébiránt joggal bízhatnának abban is, hogy az általuk megválasztott helyi képviselők nem facebook-os komment-huszárkodással akarnák közös ügyeinket intézni, hanem a törvény adta fórumon, a képviselő-testületi ülésen. De a mai testületi ülésen a Fidesz-oldalról egyetlen kérdés vagy hozzászólás sem hangzott el az alpolgármester-választással kapcsolatban!

Amikor egyetértés van! (A szerző felvétele)

A fideszes Budai Ferenc - megfogalmazásában úgymond a kompromisszumkészségüket és a város érdekeit hangsúlyozva - üzenetében ellenjavaslattal is élt, ki az, akit az Otthonunk Szentmiklós Egyesület (OSZE) képviselői közül elfogadnának, akit támogatnának az alpolgármesteri posztra való jelölésben: "Bihari József urat, aki Törökszentmiklós megbecsült költője, köztiszteletnek örvend, igazi lokálpatrióta, személye feddhetetlen". - A Fidesz-javaslatban megjelenő nyilvánvaló és sértő gúnyolódás sem kifejezetten az együttműködési szándék igazolása - a jelölést egyébként az általuk javasolt Bihari József testületi ülésen tett nyilatkozatával nem is fogadta el! -, de vannak itt a joggal összefüggő visszásságok is:

Adva van egy csökönyösnek látszó polgármester, aki ragaszkodik eredeti választottjához az alpolgármesterségre, mert már ismeri, tudja, hogy hatékonyan képes - az előírtak szerint - segíteni és akár helyettesíteni őt a munkájában. Révi Attilát viszont a másik oldal biztosan nem fogja megszavazni, akárhányszor is viszi be ezt az előterjesztést a képviselő-testület elé. Mint ahogyan most sem volt a győzelem szavazati aránya a 6:3 ... Holott harmadik próbálkozásra Markót Imre előterjeszthetett volna más jelöltet is az OSZE képviselői közül. De a politikai taktika oldaláról nézve, az is érthető, ha a januári időközi választás eredményére vár a polgármester... A Fidesz-oldal pedig ilyen körülmények között maga akar az alpolgármester személyére ajánlást tenni a megválasztásra jogosult képviselő-testületnek, holott erre a polgármesternek van törvény adta joga. Budai Ferenc akkor választhatna maga mellé alpolgármestert, ha a város őt választotta volna meg polgármesternek. Csakhogy nem így történt! 

Hogy a nálunk kialakult patthelyzetre megoldást hoz-e az 1. számú egyéni választókerületben megtartandó 2020. január 19-i időközi választás, azt nem tudhatjuk. A mulasztásos törvénysértés azonban addig is fennáll! Ennek megítéléséről és lehetséges következményeiről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adta:

"Törökszentmiklós Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019. november 28-tól mulasztásos jogszabálysértést követ el, mivel sem az alakuló, sem az azt követő ülésen nem választott alpolgármestert, megsértve ezzel az Mötv. 43. § (3) bekezdését. Ezért a kormányhivatal 30-45 napos határidő szabásával törvényességi felhívásban szólítja fel a képviselő-testületet alpolgármester választására. Az önkormányzat a felhívásban foglalt intézkedéséről, vagy egyet nem értéséről tájékoztatja a kormányhivatalt, lehetőség van az érintett indokolt kérelmére 30 napos határidő-hosszabbításra.

Eredménytelen tájékoztatás esetén a kormányhivatal tizenöt napon belül kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzat törvényen alapuló határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést. A bíróság megállapítja a határozathozatali kötelezettség elmulasztását és kötelezi az önkormányzatot alpolgármester megválasztására. Ez idő alatt a képviselő-testület bármikor választhat alpolgármestert. Legvégső esetben - az eljárási cselekmények lefolytatása után - a kormányhivatal jelöli ki az alpolgármestert.

Ha a bíróság megállapítja, hogy az önkormányzat határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget, és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül telt el, a kormányhivatal az önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg. Ennek legkisebb összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalappal megegyező összeg - ez jelenleg harmincnyolcezer-hatszázötven forint -, legmagasabb összege az illetményalap tízszerese lehet. A bírság a törvényességi felügyeleti eljárás során többször, vagy ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén újból kiszabható."

Sebők Emília


A keretes anyagban  a mezőtúri városháza fotója a várost bemutató wikipedia-oldalról.


A sikertelen alpolgármester-választásról szóló folytatásos regény előző fejezete: https://www.torokszentmiklosi.hu/l/alpolgarmester-nincs-kulso-tagok-lettek/