A TERMÁLVÍZ HIDEGE…, avagy az örökség visszaüt

Múlt hét elején jelent meg a Facebook Törökszentmiklós Város oldalon, hogy a termálfűtés-rendszer meghibásodása miatt az EGYMI épületében a hiba kijavításáig nem lesz fűtés. A betegek és az ellátók öltözzenek melegen!

A közösségi fórum mindenhez is értő népe nyomban megszakértette a problémát. A legsommásabb "magyarázat" a fűtési gondokra ez volt: Törökszentmiklós... Az ennél részletesebb, sőt talán szakszerűbb indoklás és tájékoztatás érdekében az üzemeltető Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Róth Ervint kérdeztem.

Először az irodájában beszéltünk 2019. nov. 15-én, pénteken a problémáról, majd az Almásy úton - rövid ideig Markót Imre polgármesterrel együtt -, a termálvezeték magasnyomású átmosása közben egy gödör mellett. Fontos a helyszínváltás, mert a kibontott vezeték és az átmosási próbálkozás is választ adott egy-két kérdésre.

Kérdés: A hivatalos közlemény szerint Törökszentmiklóson 2013 őszén készült el a 18 közintézmény fűtését biztosító termálfűtés-rendszer. Azóta eltelt hat év. A mostani gondot okozó meghibásodás akár amiatt is történhetett, hogy ennyi idő alatt lehetséges normál műszaki elavulás, a beépített elemek el is romolhatnak.

Válasz: Ennyi idő alatt egy jól kiépített vezetékrendszer, amelyet a kiépítés műszaki adottságai által befolyásoltan, de rendszeresen megfigyelés és karbantartás alatt tartunk, nem öregedhet el annyira, hogy ekkora problémát okozzon.

Azt persze számításba kell venni, hogy a termálvíz némiképp változékony összetételű, változó a benne lévő ásványi anyagok összetétele, így a csőhálózatra gyakorolt hatása is. A folyadékközeg tehát, amit szállítanak a vezetékek, nem olyan stabil minőségű, mint például az ivóvíz a vízvezetékekben, és ez hatással van a rendszerre.

Kérdés: Milyen módon tartják karban, fűtési időszak előtt miként ellenőrzik a hálózat állapotát, hogy ez a mostani komoly meghibásodás ennyire váratlanul keletkezett?

Válasz: Az eredeti üzembe helyezéskor nem működött a termálvízvezeték távvezérlő, távfelügyeleti rendszere, tavaly készíttettük el az önkormányzat segítségével, mintegy utólag a távfelügyeleti rendszert. Azóta a vízkivételi kútnál és közvetlenül a fogyasztóknál is tudjuk a működés paramétereit ellenőrizni, és ezek alapján szükség esetén beavatkozni.

Mi mint üzemeltetők azonban csak a termálvizes hőcserélő primer oldali rendszerét vagyunk kötelesek karbantartani, a fogyasztói, úgynevezett szekunder oldalért a fogyasztói intézmény a felelős. A termálvizes hőcserélőket, szűrőket az összes intézménynél minden évben a fűtési szezon előtt kitisztítjuk, átsavazzuk és ellenőrizzük az üzemi nyomásviszonyokat. Ebben az üzemzavarban azonban, amely most a leálláshoz vezetett, ez a karbantartás nem játszott szerepet, de vannak bírálóink, akik ezt is a nyakunkba varrnák. 

A gerincvezeték két feltárása az Almásy úton a nagynyomású átmosáshoz: 

1. a Petőfi út sarkán 2. a Lábassy iskolával szemben

Kérdés: A távfelügyeleti rendszerrel azonban Önök tudják ellenőrizni az egyes fogyasztóknál a nyomásviszonyokat, amely adatok jelzik, ha a gerincvezetékben esetleg csökken az áteresztőképesség vagy éppen dugulás alakul ki. Nem volt ilyenre utaló jel a nyár végi felülvizsgálatkor?

Válasz: A paraméterek attól függően is változnak, hogy a fogyasztók mennyi termálvizet, mekkora hőmennyiséget vesznek ki a rendszerből. A fűtési időszak beindulása előtt nyilván kevesebbet, ezért az akkori állapotok nem feltétlenül jelzik egy nagy igénybevételnél már kibukó problémát, hiszen kevesebb vizet, hőmennyiséget használnak fel. Határozottan állíthatom, hogy konkrétan olyan műszaki paraméter nem volt megelőzően, amely arra utalt volna, hogy a termálvízvezeték áteresztőképességében jelentős szűkülés lenne.

Kérdés: Vagyis a jelenlegi üzemzavar okáról annyi már bizton állítható, hogy a termálvizet szállító gerincvezetékben valahol az Almásy úti nyomvonalán jelentős keresztmetszet-szűkület alakult ki, ami lecsökkentette az áteresztőképességet, így nem jut el elegendő termálvíz a fogyasztókhoz. Mit tettek az elmúlt napokban annak érdekében, hogy kiderítsék, hol van a gond és megoldják azt?

Válasz: A tavaly befejezett távfelügyeleti rendszer a csőhálózatra nem terjed ki, mert nincs is rajta hol mérőpontokat kialakítani! A termálvizes vezeték a Székács iskola udvarán fúrt kúttól indul, és a gerincvezeték mentén az Almásy úton, majd attól elágazva is számos intézmény fűtését oldja meg, egészen a Kölcsey utcában lévő iskoláig. Csakhogy ezen a viszonylag hosszú távon nincs szakaszolás a leágazásoknál, nincsenek elzáró elemek, vagyis semmi nem segíti, hogy egy esetleges meghibásodás helyét keresni és gyorsan lokalizálni tudjuk. Ezért bármely zavar esetén az egész rendszert le kell állítani, mert nem kizárható egyetlen leágazás sem, hogy ott a baj. És mivel nincs szakaszolás, szerelő-/tisztítóaknák sincsenek a vezeték mentén kiépítve, amelyekben a vezeték megbontása nélkül dolgozhatnánk a karbantartáson, javításon. Annak idején az akkori önkormányzat elfogadta ezt a megoldást a tervezőtől és a kivitelezőtől...

Amikor észleltük a csökkenő üzemi nyomást, azonnal megkezdtük a beavatkozást a rendszer első elágazása után. Így sikerült a Petőfi úti fogyasztóknál (bölcsőde és iskola) visszaállítani a normális fűtést. A további fogyasztóknál azonban nem javult a helyzet, mindenütt gond volt a fűtéssel, mert az egész rendszerben leesett a nyomás. Ezért november 9-én, szombaton kiértesítettük a fogyasztókat az üzemzavarról, és kértük, kapcsolják be a gázkészülékeket, hogy ne fázzanak és legyen melegvíz.

Vöröslő folyadék a gerincvezetékből a 2. feltárásnál (a szerző felvétele) 

Kérdés: Nincs is panasz más intézményből, más intézménnyel kapcsolatban, csak az EGYMI-ben van gond, ott fáznak a betegek, a dolgozók. A vállalkozóként dolgozó orvosok meg szóvá teszik, hogy ők ilyenkor is fizetik a fűtési számlát. Hogy van ez? Miért van ez a többiekétől eltérő helyzet?

Válasz: Azért van ez, mert a többi intézményben - egy részük már nem is önkormányzati fenntartású az időközbeni átszervezések nyomán - megtartották, karbantartották, sőt több helyen fel is újították a gázfűtési rendszert, így ott azonnal át tudtak állni az alternatív energiafelhasználásra. Az EGYMI-ben viszont nincs üzembe helyezhető gázkazán! Kollégáim azt mondták - akik már abban az időben is itt dolgoztak -, hogy annak idején a dr. Juhász Enikő polgármester által vezetett önkormányzat úgy döntött, nincs erre szükség, ha van termálfűtés. A termálrendszer tulajdonosaként az Önkormányzat a rendszerből ténylegesen kivett hőmennyiséget számlázza le, most tehát ott nem pörög az óra. Hogy ezt miként osztják fel az intézményben dolgozó vállalkozókra, arra nincs, nem is lehet befolyásunk.

Markót Imre polgármester ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy foglalkozni kell egy gázkazán gyors beszerzésének gondolatával az EGYMI részére, hogy ilyen eset többé ne fordulhasson elő.

Csakhogy erre meg kell valahol találni a kb. 24 millió forint forrást a költségvetésben, és még egy gyors döntés esetén is idő, amíg az a kazán meleget ad.

Kérdés: Az EGYMI-ben tehát még mindig hideg van, a többiek pedig most a drágább gázzal fűtenek. Mit tettek Önök ezen a héten a hiba kiderítése érdekében?

Válasz: Megpróbáltuk a vélelmezett dugulást visszafelé, az eredeti áramlási iránnyal ellentétes mosással megszüntetni. Korábban már eredményesnek bizonyult egy átmosató beavatkozás -, de most nem hogy sikeres nem lett a próbálkozás, a rendszer egy gyenge pontjánál, egy valamikor nem egészen szakszerű javítás helyén csőtörés lett a vége. Ezt megjavítottuk.

Nem maradt más, mint tisztítóaknák hiányában a feltárás az Almásy úton. Megkerestük a Székács-kútból jövő termálvizet szállító vezetéket, "léket vágtunk" a cső palástján, hogy ezen bevezetve magasnyomású vízzel tisztítsuk meg a dugulástól vagy lerakódástól a csövet, megszüntetve ezáltal a keresztmetszet-szűkületet.

Hozzáteszem, hogy a feltárás helyének kiválasztása csak sejtés alapján történt. Tehát ez sem volt egyszerű, mert a nálunk lévő tervrajzokhoz képest gyakran teljesen eltérő helyen fut a földben a vezeték, ezért csak a régebben itt dolgozó kollégák emlékezete segített bennünket, hogy hol fektette a csöveket a kivitelező, hol érdemes ásni...

Róth Ervin és Markót Imre a 2. feltárásnál (a szerző felvétele)

Itt tartottunk az interjúban, amikor Róth Ervin kapta a telefoni üzenetet: pár perc és megkezdhetik az Almásy úton a második helyen feltárt vezeték magasnyomású vízzel való átmosását. Odamentünk, álltunk a gödör mellett, és mindenki reménykedett! De nem sikerült tisztára mosni a csövet! Az derült ki, hogy nem egyetlen ponton lévő dugulás okozza a melegvíz áramlásának lecsökkenését, hanem nagy valószínűséggel hosszan, ha nem a vezeték teljes hosszában változó, de jelentős lerakódás lehet. És mostak már ki a Petőfi úti akciónál különböző állagú szennyeződést a csőből. Arra pedig nincs eligazítás a tervrajzokban, hogy esetlegesen hol van - például az utak alatt vagy egy nagy fa gyökérzetét kikerülendő - könyök beépítve az egyenes szakaszba. De időközbeni süllyedés is megváltoztathatta a cső tengelyvonalát. Ezek pedig mindig a lerakódás kialakulását segítik.

A visszaemlékezések szerint anno azt mondta a tervező, hogy mivel a vezetékben folyamatosan áramlik a víz, így nem lehet lerakódás az ilyen helyen szokásosan alkalmazott polipropilén csőben, ezért is nem kell szakaszolni, tisztítóaknákkal ellátni a csővezetéket az üzemzavar elhárítására gondolva. És ezért is nem kell a kúthoz szűrőt telepíteni, csak a fogyasztóknál lévő hőcserélőkhöz. Vagyis a magas ásványianyag-tartalmú termálvíz szűrés nélkül kerül a gerincvezetékbe! Ja, hogy nem rakódhat le? Elvben! Csakhogy a gyakorlatban a magasnyomású mosás sűrű, vörös folyadékot mosott ki a csőből (jól látni az egyik fotón), nem is hasonlít a strandról ismert gyógyvízhez! Ezt látva már senki sem vonhatja kétségbe a lerakódást.

Kérdés: Most még milyen lehetőséget lát az üzemzavar megszüntetésére? Mikor kapcsolódhatnak vissza a közintézmények a termálfűtésre? Mikor lesz meleg az EGYMI épületében?

Válasz: Azok a mosóberendezések, amelyeket most, a leggyorsabban elértünk és a környékbeli vállalkozó rendelkezésre bocsátott, nem voltak elegendően hosszúak ahhoz, hogy a meglévő két feltárástól - a Petőfi úti és a Lábassy iskolai leágazások között - szembehaladva a teljes távot mosatni tudjuk. Így azonnal intézkedtem és ígéret szerint hétfőn reggel itt lesz Debrecenből egy nagyteljesítményű, hosszabb mosócsövekkel rendelkező speciális gépkocsi. Ha ez sikerrel jár ezen a kb. 200 méteren és a feltárásoktól mindkét irányban, azonnal megkezdjük a csővezeték helyreállítását, és újra indítjuk a rendszert. Ha nem ott van a probléma, és az Almásy út további részénél is baj van, akkor ott is feltárásokat kell végeznünk.

Arra viszont gondolni sem szeretnék, hogy mit tudunk tenni akkor, ha ez a nagynyomású mosatás nem oldja meg a problémát, nem szünteti meg a keresztmetszeti szűkülést a gerincvezetékben. Akkor bontás jön, és az nagyon nagy, sok ideig tartó munka...

Sebők Emília


Az indítóképen az EGYMI épülete (Google Street View felvétele, 2018. jún.)