A SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA-SZOBOR ÚJJÁSZÜLETÉSE

Törökszentmiklós első kőszobrát ma reggel értő és féltő kezek leemelték talapzatáról, majd a katolikus templomtérről a restaurátor műhelyébe vitték, hogy ott újjászülethessen mostani siralmas állapotából. A talapzat maradt, mert statikailag renden van, a restaurálása pedig a helyszínen is elvégezhető. A kényes műveletet a Zsindely Kft. szakemberei végezték, élükön a cég tulajdonos-ügyvezetőjével, Bíró Rezsővel, Gácsi Barna szobrászművész-restaurátor féltő gondoskodásával kísérve.

1755 óta, amikor is felszentelték ezt a Szeplőtelen Szűz Mária (Immaculata)-szobrot, már nem a mostani az első vándorlása. Amint azt Galsi Zoltán helytörténész kutatásainak köszönhetően és leírásaiból tudhatjuk, eredetileg bent volt a szobor a város közepén. Innen vitték a katolikus templomtérre. Az első hiteles ábrázolás a szoborról egy 1890 körül készült fénykép, amely szerint a szobor egy oszlopon állt, pontosan a Pánthy Leánynevelő Intézet főbejárata előtt, arccal a templom felé. De erre már nincsen élő emlékező. Majd nem sokkal ezután elkezdődött a mai katolikus főtemplom építése, és az emiatt munkaterületté vált térről a plébánia kertjébe menekítették a szobrot, ott lett felállítva, de már a magas oszlop nélkül, csak egyszerűen a talapzaton.

Az idősebbek közül sokan felidézik, hogy - elmondások szerint - egy kis tujaliget, egy asztallal, padokkal kialakított pihenő és elmélkedő hely szolgált a szobor otthonául egészen 2000-ig.

A szobor 2000-ben, közvetlenül az akkori felújítása után

Majd 2000-ben, az akkori nagy hármas ünnepre - a kereszténység 2000 éves, az államalapítás 1000 éves és a templom 100 éves jubileumára - dr. Laczkó Béla törökszentmiklósi plébános felújíttatta a Szeplőtelen Szűz Mária-szobrot, amely ekkor a Markót Imre építészmérnök, jelenlegi polgármesterünk tervei alapján átrendezett templomtéren a jelenlegi helyére, a Szent Erzsébet utca betorkollásához került. 

Hogy a 2000-ben elvégzett restaurálás során történtek-e szakmai hibák, azt ma már nehéz lenne megmondani. Annál is inkább, mert a szobor állapotában a mindössze 20 év alatt bekövetkezett feltűnő romlásnak számos más oka is lehet. Így azok a környezeti tényezők is romlását okozhatták, amelyekről Gácsi Barna szobrászművész-restaurátor pár nappal ezelőtt már a Nepomuki-szobor helyreállítása kapcsán is beszélt, és hát az is, ami erősen valószínűsíthető, hogy az elmúlt két évtizedben nem kapott semmilyen ápolást a szobor, amivel pedig a környezeti károk mérsékelhetők lennének a puha homokkőben.

A hajdani oszlop, amely mintegy 2,2 méter magas volt - újbóli elkészítéséhez és  felállításához a rajzot Szekeres József katolikus kántor készítette

A minden ízében barokk stílusú alkotás részleteiben is feltűnő szépségeket és fontos jelentéstartalmakat hordoz. Ezekről a tőle szokott alaposságú leírást olvashatunk Galsi Zoltán 2015-ben megjelent könyvében*, amely alapmű ezen a területen. Az aprólékos kimunkálás elemei az újbóli felállítás után azonban már inkább csak a talapzat míves domborművein, ábráin lesznek megcsodálhatóak, mivel a szobrot ismét magas oszlopra állítják, miként eredetileg is volt. Gácsi Barna szobrászművész-restaurátor megfogalmazásban ezáltal a Szeplőtelen Szűz Mária-szobor visszakapja légies megjelenését, úgy fogják lentről látni az emberek, mintha repülne.

Sebők Emília


A fotók a szerző felvételei. - További képek a ma reggeli akcióról: Fotógaléria

* Galsi Zoltán: A törökszentmiklósi és környékbeli keresztek, szakrális szobrok története, Városvédő és -Szépítő Egyesület Törökszentmiklós, 2015


A szobormentésről előzőleg: ÚJJÁSZÜLETŐ SZAKRÁLIS SZOBRAINK