A SZEMÉT IS KÖLTSÉG!

Mintha nem lennénk szinkronban önmagunkkal, egyre inkább ezt tapasztalom nap mint nap, és ezt gondolom, amikor a hulladékkezelés problémáiról beszélünk. 

Számos vonatkozásban más körülmények között élünk, mint például a nagyszüleink nemzedéke, de még nem tanultunk meg ennek következményeivel is mindenben megküzdeni. Szinte bármit vásárolunk az üzletekben, az be van csomagolva, és ez a csomagolás otthon előbb vagy utóbb szemétté válik, de nincs kályhánk, amiben elégethetnénk. Vagy ha van, és abban égetik sokan a műanyagot, rongyot, az meg tönkreteszi a levegőnket. Nincs disznó az ólban, hogy a konyhai hulladékot megegye. A kerti pázsitnak nem tudjuk aláásni a zöldhulladékot, még ha gondosan komposztálnánk is. A száraz ágak, gallyak, gyomok égetése pedig szintén levegőszennyező. A már hasznavehetetlen elektronikus eszközökkel, autógumikkal is csinálni kell valamit.

Éppen ezért a keletkező háztartási szemét összegyűjtését és kezelését ma már kommunális szolgáltató cégek végzik. És egy idő óta az is szerepet kap a folyamatban, hogy felismertük, nem minden szemét, ami kikerül a háztartásokból, annak egy jelentős része újrahasznosítható hulladék, ha a gyűjtés és a kezelés szelektíven történik. A közösségi hulladékgazdálkodás azonban csak akkor lehet eredményes és akkor segítheti hatékonyan a környezetvédelmet, ha abban lehetőleg valamennyi háztartás részt vesz. Tudomásul véve, elfogadva a tényt, hogy mindez nincs ingyen, hogy a szemétnek, amit "termelünk", a begyűjtése, elszállítása, kezelése pénzbe kerül! Hétköznapian szólva: a kukadíj ugyanúgy a modern életvitel költsége, mint például az internethasználat díja!

De lássuk az aktuális részleteket, problémákat, amelyek most jellemzik városunkban a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mindennapjait. Róth Ervinnel, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk ezekről a kérdésekről.

Az önkormányzat képviselő-testületi ülése 2017. december 21-én tárgyalta a hulladékgazdálkodási szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, amelyről szóló döntés meghatározza, a jövőben milyen szervezeti keretek között történik városunkban és egy-két környéki településen a hulladékok begyűjtése. Ezt a napirendi pontot azonban zárt ülésen vitatták meg, a döntésről pedig még nem jelent meg hivatalos közlemény! Így az interjúban sem esik szó a jövőt illető ilyen vonatkozásokról.

Pár száz méterre a Hulladékudvartól...!

Kérdés: A 2017. november 30-án megtartott képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontja volt a Törökszentmiklós jelenlegi környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztató. A környezetvédelmi szakember által összeállított anyag foglalkozik a hulladékgazdálkodással is. Külön kiemeli az illegális hulladék-elhelyezés problémáját, mind a szelektív szigeteken, mind egyéb helyeken. Változott-e, javult-e a helyzet ezen a téren mostanában?

Róth Ervin válasza: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek, amelyekből jelenleg összesen 25 van a város belterületén, valóban szinte vonzzák az illegális szemétlerakást, ahogyan erről már korábban is beszéltünk. Vannak a településen olyan "vállalkozók", akik azzal foglalkoznak, hogy elszállítják a lakosoktól a háztartási hulladékot, azt saját "telephelyükön", értsd az udvarukban átválogatják, majd a számukra hasznavehetetlen holmit lerakják egy-egy ilyen szigeten.

Kérdés: Mi a helyzet a város szélén a fák alatt, az árkokban vagy egyszerűen a termőföldek szélére lerakott szeméthalmokkal. Számtalan ilyet látni a város körül és bárhol keletkezik az illegálisan lerakott szemétkupac, az szinte természeténél fogva egyre csak növekszik, majd járványveszélyt jelenthet, kóbor kutyákat, patkányokat vonzhat.

Válasz: Ezeknek a szeméthalmoknak a problémáját a terület tulajdonosának, kezelőjének kell megoldania. Például az elkerülő út melletti árokból a közútkezelő cég viteti el időnként a szemetet. Mi csak akkor takarítjuk fel és szállítjuk el az ilyen illegálisan lerakott szemetet, ha a terület tulajdonosa megbízza cégünket és kifizeti a költségeket. Az önkormányzattal kötött szerződésünk alapján nincs kötelezettségünk a nem közterületeken és a településen kívül felhalmozódó szemét összegyűjtésére. Tehát nemcsak környezetszennyezés, ha valaki másnak a földjére viszik ki, rakják le a szemetet, hanem a vétlen tulajdonosnak okozott jelentős költség is.

Legalább az autógumikat vitte volna a Hulladékudvarba az illető!

Kérdés: De ha minden ingatlanhasználónak lenne szerződése a hulladékgyűjtésre, ami egyébként törvényi kötelezettség, akkor jószerével nem lenne ok arra, hogy ide-oda széthurcolják egyesek a szemetüket, hanem azt elvinné tőlük a heti járatnapon a kukás autó.

Válasz: Pontos számot nem tudok mondani, az önkormányzatnál lehet arról információ, hogy hány ingatlanhasználó nem kötött a kukás szemétszállításra szerződést. Nagyságrendileg úgy 1000 ilyen ingatlanhasználó lehet a városban. Meglehetősen nagy szám és arány ahhoz, hogy ennyi embernek a szemete ne kerüljön be a rendezett hulladékgyűjtésbe, hanem ide-oda széthordják. Ezért nem helyeseltem, amikor 2017. júliusban elvetette a képviselő-testület azt az indítványt, hogy a közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező és szociálisan rászoruló háztartások számára támogatást adjon a város a hulladékgyűjtő edény vásárlásához. Nyilván nem oldott volna meg minden problémát ez a módszer, de sokat segített volna. Ha pár száz új szerződést hozott volna az akció, az is csökkentette volna az illegális szemetelést, nálunk pedig nőtt volna a bevétel valamicskét, pontosabban szólva: némileg csökkent volna a tevékenység vesztesége.

Kérdés: Ez egy szelíd eljárás lett volna arra, hogy az embereket rávegye a kötelező közszolgáltatási szerződés megkötésére. Tavaly év elején viszont az akkori jegyző ennél sokkal szigorúbban beszélt a Törökszentmiklósi Hírlapban arról, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében hatósági eszközt is alkalmazni fog a város azokkal szemben, akik 2017. április 1-jéig nem kötik meg hulladék elszállítására vonatkozó szerződést. Jelentős összegű közigazgatási bírság kiszabását helyezte kilátásba. Az interjúban azt is elmondta dr. Majtényi Erzsébet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is felvették a kapcsolatot ez ügyben. Nyilván, mert abban a közösségben talán nagyobb a szerződéssel nem rendelkezők aránya. Mi lett ennek a jegyzői közlésnek a hatása?

Válasz: Tévedés azt hinni, hogy csak a romák lakta körzetben maradnak el a kötelező szerződéskötések! Van ilyen a jobb módú polgárok között is, akik aztán megbízzák az illegális szemétgyűjtőket a feladattal, mi meg takarítjuk a szemetüket közpénzen a szelektív szigetekről. De kétségtelen, hogy a főként romák lakta utcákban nagyobb a szerződéssel nem rendelkezők aránya. Viszont amikor megjelent ez a határozott hangú interjú a jegyző asszonnyal, akkor többen is jöttek és szerződést kötöttek a szemétszállításra. Hogy bírságolás történt-e az önkormányzat részéről azt nem tudom.

A mi megközelítésünkből és költségoldalról az a lényeg, hogy a szemetet, ha itt van a városban, közterületen van, akkor előbb-utóbb úgyis össze kell szedni! De sokkal többe kerül, ha ezt nem a szabályos módon kell csinálnunk, hanem a rendszeres járatokon kívül ide-oda küldözgetjük a dolgozóinkat és kézi erővel takarítjuk fel a kirakott szemetet. Az is pénzbe kerül, ha a közmunkások gyűjtik be a közterületekről a szemetet, és mi megrendelésre adunk ehhez szállító konténert.

Szemét a szelektív hulladékot gyűjtő szigeten (A T1 Térségi televízió felvétele) 

Kérdés: Éppen egy ilyen, a közmunkások tevékenységével kapcsolatos ügyből lett a közelmúltban médiahír: A Roma Közösségi Házzal szembeni szabad földterületen, a város keleti végén jókora szeméthalom gyűlt össze, amelyre - az arra lakók panaszai szerint - már a patkányok is rájártak, a lerakott romlandó anyagok meg bűzölögtek. A megyei napilapnak a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetője elmondta, hogy valóban a közmunkások hordták oda a szemetet, merthogy a városrészben az ingatlanokon(?!) és a közterületeken összeszedett szemetet ők gyűjtik zsákokba, és szállítják ki erre az úgymond gyűjtőhelyre, ahová igény szerint, a hulladék mennyiségéhez igazodva rendel az önkormányzat konténereket, hogy elszállítsák a szemetet. Önök mit tudnak erről? Van ezzel kapcsolatosan teendőjük?

Válasz: Megrendelés alapján, a megrendelő igénye szerint kiszállítunk hulladékgyűjtő konténereket, amibe a megrendelő elhelyezi a hulladékát, majd elszállítjuk ártalmatlanítás, utókezelés céljára. A mi feladatunk ilyen estben a szállítás. Azt meg kell jegyeznem, hogy bárhova, bármilyen megrendelésre kiviszünk közterületre egy gyűjtőedényt, azonnal megjelennek a kéretlen rakodók.

Kérdés: Térjünk vissza a kukás szemétgyűjtésre. Az emberek meglehetősen találékonyak, ha el akarnak kerülni kifizetéseket. Vannak olyan lakosok a városban, akiknek kukájuk van, de szerződésük nincs, így tőlük rendben elviszik a szemetet, de ők nem fizetnek ezért?

Válasz: Sajnos, tudunk ilyen potyautas lakosokról. A kukásautón dolgozók nem tudják megállapítani, hogy kinek a kukája van jogosan kinn a ház előtt. De más településeken már alkalmaznak viszonylag egyszerű módszereket az ilyen trükközések kiszűrésére. Mi is terveztük ilyennek a kialakítását, de az elmúlt két évben annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy melyik cég végezheti egyáltalán Törökszentmiklóson a szemétszállítást, hogy nem fogtunk bele egy új eljárás bevezetésébe.

Nagykátán például így oldották meg az adott évre érvényes szerződés jelölését a kukán.

Kérdés: A kukaholdingnak "becézett" Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) még mindig nem tud megbirkózni az ütemes, időben történő számlázással, így nekünk legutóbb december eleji befizetési határidővel küldték ki a 2017. 3. negyedévi számlát. Van, akinek ez karácsony előtt olyan megterhelés, hogy nem tudja kifizetni időben.

Válasz: Mi ebben közvetlenül nem vagyunk jelen, nem rajtunk múlik a késedelmes számlázás. Arra viszont felhívnám az ügyfelek figyelmét, hogy az NHKV a be nem fizetésből származó követelést adó módjára a NAV-on keresztül behajtathatja. Ha valaki tényleg nem tudja befizetni a számlát, kérvényezheti a részletfizetést. Sajnos azonban, az erre vonatkozó ügyrend még kidolgozás alatt van az NHKV Zrt.-nél.

Kérdés: Megjelent a Törökszentmiklósi Hírlap 2017. évi utolsó száma, és nem volt benne a megszokott táblázat arról, hogy januárban mikor lesznek szelektív hulladékgyűjtési napok és mikor szedik össze a karácsonyfákat.

Válasz: Tekintve, hogy az önkormányzat képviselő-testülete december 21-i ülésén tárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az ottani döntés függvénye nagyon sok minden, ezek a részletek is, azt megelőzően nem tudtunk mihez tervezni! Azóta viszont, január 2-án, vagyis még mindenhez időben, megjelent a Törökszentmiklós Város Facebook-oldalon a Tájékoztatás a 2018. évi házhoz menő zöld- és szelektív hulladékgyűjtésről. Illetve cégünk honlapjának megnyitásakor azonnal megjelenik a magyarázatokkal kiegészített táblázat. Majd pedig a járatrend meg fog jelenni hamarosan a városi újság idei első számának hátsó borítóján is. 

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges, biológiailag lebomló, emblémás zsákokból ingatlanhasználónként (vagyis akinek önálló szerződése van a közszolgáltatóval) gyűjtési alkalmanként jár térítésmentesen egy-egy zsák, ami időarányosan átvehető a Puskás Ferenc utcai ügyfélszolgálaton. Mivel az első (nem karácsonyfás) zöldhulladék-gyűjtés április közepén lesz, mindenkinek van ideje, hogy azt megelőzően átvegye az idei ingyenes ellátmányt. Később mindig csak annyi zsákot lehet ingyen igényelni, ahány gyűjtési alkalom még hátra van az évben. Reméljük, hogy az idén kevesebb probléma lesz ezzel a tevékenységgel és a városban nő a lakosság együttműködési készsége, környezettudatossága. Tavaly ugyanis 90 tonna!!!! falevelet kellett átrakodnunk amiatt, hogy nem zöldzsákokban, hanem jellemzően fekete műanyag szemetes zsákokban helyezték ki a házak elé a kerti hulladékot! El lehet képzelni ennek a munkának a (fölösleges!) munkadíj költségét!

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.


A téma előző megjelenése: SZEMETELÜNK!