A SZALAGHÁZ ÜZLETHELYISÉGEINEK TULAJDONLÁSA

Bezárt, megszűnt a városközpontban a szalagház alatt az EuroCent Bolt, március eleje óta bérbeadásra hirdetik a jókora üzlethelyiséget. 

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy sikerült volna hasznosítót vagy esetleg megosztva, több bérlőt találni rá. Viszont a hetek óta üres helyiség látványa (újból?) felkeltette a miklósiak érdeklődését a hosszú ház üzletsora, az ott tapasztalható állapotok és ezen keresztül a felelős tulajdoni viszonyok iránt is.

Leginkább a volt földhivatali irodák úgy 30-35 méteren át csúfoskodó, poros, piszkos "kirakata" szúr szemet. A hivatal 2014 márciusában költözött el onnan, és mintha azóta csak az arra járók néznének rá az üvegfalra, olyan nincs, hogy valaki az öt év alatt megpucolta volna. A helyi ösztönös reakció pedig, mint oly gyakran: az önkormányzat! Az önkormányzat okolható a városképet a központban rondító elhanyagoltság miatt! - mondják sokan. Hát, nem!

A sok méteres koszos üvegfal mögötti elhagyatottnak, gondozatlannak látszó terjedelmes utcai, valamint a mögöttes kiszolgáló és szociális helyiségek a magyar állam tulajdonában és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében állnak. Az épületrész területe igencsak jelentős: 580,28 m2. Az üzemeltetési és fenntartási költségek a Kormányhivatalt terhelik. Az épületrész a Kormányhivatal szervezési, logisztikai, valamint eszköz- és dokumentum-elhelyezési feladatait segíti. - ez a hivatalos válasz az érdeklődésemre. Egyszerűbb helyi megfogalmazásban a Kormányhivatal irattárnak használja a helyiségeket, és mint ilyen, nem nagyon törődik annak városképi megjelenésével. Minek is! Az iratok nem akarnak kilátni a kirakatüvegen...!

De ha már itt járunk, a további tévhitek ellenében tisztázhatjuk is a szalagház utcafronti részén lévő üzlethelyiségek tulajdoni viszonyait:

Tájékozódásom nyomán az hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az itteni üzlethelyiségek a legkülönbözőbb tulajdonosok kezében vannak, akik vagy maguk használják azokat, vagy kiadják bérbe! Az épületet egyébként kezelő Petőfi Lakásépitő és Fenntartó Szövetkezet tulajdonában egyetlen bolthelyiség sincsen! Az Önkormányzatnak pedig csak három, kisebb üzleti célú ingatlana van itt. 

A Törökszentmiklósi Önkormányzat a szalagház aljában a tulajdonában lévő három üzlethelyiséget bérletbe adva hasznosítja. Ezek: Az Erste Bank bankfiókja, a budapesti székhelyű Elastic'91 Kft. által működtetett Telekom Partner/T-Pont iroda és a Szerencsejáték Zrt. lottózója.

Jelenleg, ahogyan már a bevezetőben is szó volt róla, az EuroCent Bolt megszűntével felszabadult helyiség sorsa vált érdekessé. A jofogas.hu hirdetési oldalon 150 négyzetméteresnek hirdetik a kiadó üzlethelyiséget, "iroda, üzlethelyiség, ipari ingatlan" kategóriájúnak jelölve azt. Eszerint szóba jöhet, hogy az eddigiektől eltérő, más profillal is hasznosítható legyen. A meghirdetett bérleti díj négyzetméterenként 2000 forint, összesen 300 ezer forint. Vélhetően havonta, de ezt a hirdetés nem írja!

A városban hamar elterjedt a szóbeszéd, miszerint a szomszédságban lévő Telekom Partner iroda költözne át a felszabadult helyre, mert nekik már szűkös a mostani helyiség. Ezt igazolja, hogy a jofogas.hu-n közreadott hirdetésben az Elastic'91 Kft.-hez, a Magyar Telekom egyik hivatalos partneréhez köthető személy, Mészáros Péter neve van kapcsolattartóként megadva, amely kft. az itteni Telekom értékesítési pontot és ügyfélszolgálatot is üzemelteti. Mészáros úr azonban üzleti érdekekre hivatkozva részleteket nem árult el kérdéseimre.

Viszont, ha valaki a bérbevétel lehetőségei után érdeklődve hívja fel, válaszaiból sejthetővé válik, hogy valóban a Telekom-üzlet költözne át oda, de mert nekik túl nagy az üzlettér (az itt megszűnt kis mobiltelefonos üzlet területét is beleszámítva) a többi helyet tovább "értékesítenék".

A szalagház aljában lévő cégek közül legrégebben, immár több mint 40 éve a Magyar Posta Zrt. hivatala működik, saját tulajdonú helyiségeiben. A postahivatalt 1978 októberében avatták fel ünnepélyesen, ahogyan arról a Szolnok Megyei Néplap beszámolt:

A K&H Bank törökszentmiklósi fiókját egy 99 nm-es saját tulajdonú, és egy megközelítőleg ugyanakkora bérlemény összenyitásából alakították ki. A bérbeadó egy magáncég. A bank 1998 óta tulajdonosa az üzlethelyiségnek, a bérleménnyel növelt módon pedig 2008 óta működik a bankfiók a Kossuth út 125 sz. alatt.

A Telenor Magyarország Zrt. az itteni üzlethelyiségét 2001 óta béreli egy vállalkozástól, és éppen az elmúlt napokban újította fel a portálját:

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÜZLETI ELEMEI

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségekről csak közérdekű adatigénylés keretében kaptam információt a jegyzői hivataltól, mivel azok nem szerepelnek a Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01.) számú rendeletében. Magyarázatul szolgál részükről, hogy az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

Önkormányzati törzsvagyon mindazon vagyontárgy, amely önkormányzati feladatkör vagy önkormányzati hatáskör gyakorlására szolgál. A törzsvagyonnak nem minősülő vagyontárgyak az üzleti vagyon részét képezik. A hivatkozott vagyonrendeletben pedig csak a lakás céljára szolgáló ingatlanok és a kizárólagos törzsvagyonba tartozó vagyonelemek vannak nevesítve, az üzleti vagyont képző forgalomképes vagyontárgyak, ingó és ingatlan vagyon elemek nem. Azonban természetesen a Polgármesteri Hivatal vezeti az ingatlanvagyon-katasztert, ahol ezek a vagyonelemek is nyilvántartásban vannak. 

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.Ahol a szalagház van, ott hajdan, az 1976-ban megkezdett bontás előtt hagyományos üzletsor volt, a többségükben elaggott polgári házak utcafrontján. A Fotógalériában összegyűjtöttem a régi felvételeket, amelyek visszaidézik városközpontunk ezen részének múltbeli képét. Az én korosztályom még személyes emlékeiben őrzi ezt a látványt, a fiatalabbaknak már történelem, helyi történelem... Lásd: Fotógaléria