A STRABAG MEGMAGYARÁZZA A SARAT

Kérdéseimre válaszolva a kivitelező STRABAG kommunikációs részlege ezt a tájékoztatást adta a Surjányban és Szakállason folytatott munkálatokról, az azok által okozott problémákról:

"Surjány településrészen az Újtelepen, a Gesztenyefa és a Kőrisfa utcában, illetve a tervezett átemelők környékén a szennyvízcsatorna-hálózat megépült. A Fűzfa utcában még folyik a csatorna építése. 

Szakállas településrészen a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat és az Üdülőtelepen tervezett új ivóvíz-hálózat megépült. A megépült rendszerek minősítése folyamatban van. A napjainkban tapasztalható ritka, de intenzív esőzések a kivitelezést is nagyban megnehezítik. Az Önök által említett probléma elsősorban Szakállas Újtelepi részén jelentkezik, illetve a településrész azon többi utcájában, ahol nincs szilárd burkolat, azaz az utak nincsenek aszfaltozva. Az esőzések után munkatársainkkal folyamatosan dolgozunk a sár eltakarításán és a felületen összegyűlő csapadékvíz elvezetésén. Igyekszünk a lehető legtöbb intézkedést megindítani a helyreállítás érdekében.

Száraz időszakban is ellenőrizzük a nyomvonalainkat és szükség esetén a javításokat a végleges helyreállításig elvégezzük. A kérdéshez ezúton is rögzítjük, hogy a szerződéses kötelezettségünk a megépült szennyvízcsatorna-nyomvonal munkaárok szélességéig és az utak eredeti állapotban történő helyreállítására terjed ki. 

A szerződéses előírásnak és az eredeti állapotoknak megfelelő nyomvonal-helyreállítást 2019. nyár végéig tervezzük befejezni. Ezen értéknövelő, a mai kor színvonalának megfelelő életminőséget biztosító közműberuházást követő végleges helyreállítások befejezéséig természetesen kérjük a tisztelt lakosság türelmét és megértését."

Sebők Emília