A STRABAG ÉS ALVÁLLALKOZÓI A HIBÁSAK!

Áll a bál és a sár hónapok óta Surjány szűk utcáin, ha meg hőség és szárazság van, akkor a tetőtéri szobákba is felszáll a vastag por. Közlekedni nagyobb esők idején gyalog is, autóval is alig lehet. Helyenként a házak udvarába is befolyik a sár. És újra itt van az esős időszak.

Ilyen helyzetben egy idő után érthetően elfogy az ott élők türelme, a dühös embereket pedig könnyű tovább hergelni, különösen így választási kampányidőszakban... De ez legyen azok felelőssége, akik ilyen eszközökkel élnek. Azonban egyszer csak Markót Imre polgármesternek is elfogyott a türelme az igaztalan támadásokkal szemben, ezért 2019. október 2-án estére meghívta a település lakosságát és a kivitelező Strabag Építőipari Zrt. képviselőit a helyi közösségi házba, hogy tisztázódjék a helyzet és a felelősség. És hogy a kivitelezőtől reális ígéretet kapjanak az emberek.

Surjány közösségét úgy 35-40 ember képviselte, ők jöttek elmondani a panaszaikat, és meghallgatni a remélhetőleg végre elfogadható ígéreteket. Voltak szószólók és keményen fogalmazók, de többségük, úgy láttam, már inkább csendesen elkeseredett.

Az itt lakók életfeltételeit ugyanis majd lényegesen javítja a szennyvíz-elvezetés (az amiatti felfordulást még jobban el is fogadták), de addig lényegesen rontják az életminőséget a kialakult útviszonyok, körülmények. Mert hiába, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése már hónapokkal ezelőtt befejeződött, a kivitelező Strabag Zrt. és/vagy az alvállalkozói csak nem képesek eredeti állapotába helyreállítani a megbolygatott útburkolatot és az útpadkákat. Ahol túl nagy a sár, ott időnként letolják a burkolatról, de mert az útpadkákon most csak föld van, a probléma hamarost újra előáll.

A projekt végleges befejezési dátuma 2020. június 29., de ez nem jelenti azt, hogy az utakat is addig kell megcsinálni. Szerződés szerint szakaszos helyreállítás a feladat, de ez meg nem azt jelentené, mint amit a helyiek tapasztalnak, hogy hol itt, hol ott dolgozgatnak egy kicsit az úton, majd egy időre eltűnnek a munkások. Így nincs kész egyik út sem, mindenütt félbe van hagyva a munka.

Összefoglalva, de ennél jellemzően élesebben fogalmazva ezeket a kritikákat és a logikusan adódó kérdéseket szegezték a surjányiak a Strabag helyi építésvezetőjének. Nem sokat tudott védekezésképpen kivitelező cége mentségéül felhozni. Aztán szép lassan mégis csak kibomlott és kimondatott az igazság! Műszaki vezetők és alvállalkozók jöttek, mentek az építkezésen, vagy értettek ahhoz, amit csinálniuk kellett vagy többnyire inkább nem. Így történhetett meg, hogy a szennyvízcsatorna kiépítésekor nem tömörítették megfelelően a megbolygatott földet! Az önkormányzat szakemberei, a polgármesterünk is többször jelezte ezt a minőségi kifogást, mindhiába. 

A már leaszfaltozott útszél süllyedése (Beküldött fotó)

Aztán amikor elkezdték a megbontott úttestet helyreállítani, az aszfaltburkolat rövid időn belül több helyen is csúnyán megsüllyedt. A csatornaépítések után általában szokásos úthelyreállítási technológia ezért itt nem volt megfelelő, de ezt nehezen látták be a kivitelezés felelősei. Valameddig még erőltették a sekély (25 cm-es) kitermelést a javításhoz, de a lakók szerint ekkor sem végeztek előírásszerű tömörítést. Akkor kezdték csak komolyan venni, hogy valamit másként kellene csinálni, ha normális közlekedésre alkalmas utakat akarnak maguk után hagyni Surjányban, amikor a Törökszentmiklósi Önkormányzat saját műszaki szakértőt bízott meg az ellenőrzéssel. Így a mostani alvállalkozó már sokkal mélyebb (60 cm-es) helyreállítást végez, ott is, ahol az előző nem jól kivitelezett munka miatt vissza kell bontani a burkolatot, és szükség esetén kiegészítő eszközöket is alkalmaz a talaj megerősítésére.

Vagyis, vonta le a következtetést hozzászólásában egy idős úr, a Strabag nem képes felelősséget vállalni az alvállalkozóiért, az azok által végzett munka minőségéért. És ha nem is így pontosan, de végül is és nem könnyen, a Strabag építésvezetője annyit kimondott, hogy: Igen, az eredendő probléma az, hogy a csatornaépítés során nem végezték el a technológiai előírások szerinti talajtömörítést! Ez az oka minden útsüllyedésnek! (Hiába volt maga az aszfaltozás jól megcsinálva.) Emiatt kellett az úthelyreállításban - az adott körülmények között megfelelő eredménnyel járó - technológiára váltani, amelynek az alkalmazása viszont több időt vesz igénybe.

Majd pedig többször is határozott ígéretet tett arra az építésvezető, hogy november közepére véglegesen és jó minőségben elvégzik a település útjainak helyreállítását. Igaz, amikor ezt mondta, még langy meleg volt, de pár óra múlva eleredt az őszi eső... És az ígéretbe az is beletartozik - úgy tűnt, egyfajta kompenzációként az elszenvedett nehézségekért -, hogy mindenütt, ahol esetleg korábban nem is volt, az útpadkát (az úttest és a járda közötti részt) kőzúzalékkal töltik fel, ezzel megakadályozva az innen történő sárfelhordást.

Markót Imre ugyan kétkedésének adott hangot, hogy ha az elmúlt három hónap alatt alig végeztek valamivel, milyen megbízhatósággal tudja vállalni a kivitelező cég, hogy fele annyi idő alatt nagyobb úthosszúságban és elfogadható minőségben végzik el az úthelyreállítást. Másként ez nem lehetséges, mint hogy most ide csoportosítja a Strabag a nyilvánvalóan nem elégséges alvállalkozói kapacitásából a szükségest. Remélhetőleg az eddigieknél jobb munkát végzőket!

Ezzel már majdnem vége is volt a mintegy másfél órás fórumnak. A dramaturgiai zárszó azonban még hátravolt. Felállt egy hölgy és nagyon határozottan megkérdezte: MENNYIRE FELELŐS A KIALAKULT HELYZETÉRT A VÁROS VEZETÉSE? A Strabag építésvezetője pedig azt mondta: NEM A VÁROS VEZETŐI A HIBÁSAK!

Sebők Emília

Az indítókép a szerző felvétele.

A KONZORCIUMI PROJEKT FELÁLLÁSA

A projekt keretében Jászkarajenő és Törökszentmiklós eddig nem csatornázott részeinek bekapcsolása a meglevő szennyvíz-elvezetési rendszerbe, valamint a városhoz tartozó településrészek szennyvíz-elvezetésének megoldása történik meg, a szennyvíztisztítás és az iszapkezelés korszerűsítésének egyes teendőivel kiegészítve. A teendők lebonyolítása konzorciumi együttműködés keretei között zajlik, ahol is a konzorcium vezetője a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Ebben a felállásban a beruházásra vonatkozó közbeszerzési pályázatot a konzorciumvezető NFP írta ki, amelyen a győztes kivitelezési ajánlatot a Strabag Építőipari Zrt. tette. Az érintett önkormányzatok vezetői az NFP által megfogalmazott szerződést kellett aláírják a Strabag-gal, annak részleteibe nem volt beleszólásuk. 

A Strabag az általa foglalkoztatott alvállalkozókat illetően csak azok nyilvánosan közzétett megnevezésére köteles, a szerződő önkormányzatok az alvállalkozókkal nincsenek jogviszonyban. A projekt-menedzsment teljes feladatkörét, ideértve a független műszaki ellenőrzés feladatai ellátásának felelősségét is, konzorciumvezetőként, az NFB viseli.

S. E.