ÁTADTÁK A TANUSZODÁT!

A mai napon végre valahára megtörtént Törökszentmiklóson az állami (nem önkormányzati!) beruházásban épült tanuszoda ünnepélyes avatása. Az eredeti terv szerint ugyan 2017 februárjában kellett volna megtörténnie az átadásnak, de ilyenkor már mindenki inkább az örömmel van elfoglalva, nem a 21 hónapos csúszással. Különösen, mert úgy tűnik, a beruházó és mostantól üzemeltető Nemzeti Sportközpontoknál a köznevelési infrastruktúra fejlesztésében még vannak zökkenők, de a rendezvény-időzítésben nagyon profik! Mikulás napjára tenni egy új létesítmény avatóünnepségét, mindenképp garantálja a felfokozott hangulatot, a gondokat, nehézségeket feledtető pozitív fogadtatást. Hát még egy Szent Miklós nevét viselő városban, a város napján átadni a hosszan épülgetett valamit! Eseménymarketingből kitűnőre vizsgáztak!

A Horváth András tanuszoda avatóünnepségére szóló hivatalos meghívón első helyen a Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat neve szerepel és csak másodikként a Nemzeti Sportközpontok mint a rendezvényre meghívó szervezetek. Elégtétel is lehet ez a mi önkormányzatunknak, amely beruházó ugyan nem volt ebben a történetben, de kapott hideget, meleget azért is, amiben kicsit sem volt nemhogy bűnös, de még illetékes sem!

Ma viszont az ünnepi köszöntőkben a korábban élesen vitázók is felülemelkedtek konfliktusaikon, - legalábbis igyekeztek! Elegánsan fogalmaztak, mindenki mindent megköszönt a másiknak, a partnereknek. - ahogy azt ilyenkor kell és illik!

Elsőként Markót Imre polgármester szólt az egybegyűlt közönséghez, hangsúlyozva, hogy ez az esemény méltán kapcsolódik a város napjához, de a tanuszodát nemcsak a város, hanem az egész járás gyerekei kapják jelképes Mikulás-ajándékként! Megköszönte személyesen a jelenlévő Sárfalvi Péternek, az EMMI sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának, valamint Boldog Istvánnak, a körzet országgyűlési képviselőjének a munkát és a példaértékű együttműködést, amellyel segítették, és rajtuk keresztül a magyar kormánynak a támogatást, hogy Törökszentmiklóson az első fejlesztési ütemben megvalósulhasson a tanuszoda. De azt sem felejtette kiemelni, hogy mind az előző, mind a jelenlegi önkormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy ez a létesítmény megvalósuljon!

Reményeink szerint a kialakult együttműködést hamarosan mód lesz ismét jó célra felhasználni: a város pályázatot nyújt be annak érdekében, hogy nagyrészt központi költségvetési forrásból bölcsőde épülhessen a tanuszoda melletti önkormányzati területeken. Ehhez is kérte a polgármester a kormány és a térség képviselőjének támogatását. 

Az első csobbanás (A szerző felvétele)

Befejezésül a névválasztásról, hogyan is kapta a tanuszoda Horváth András, a város szeretett Bandi bácsijának nevét. A Nemzeti Sportközpontok az önkormányzat kezébe adta a döntés jogát és a képviselők - utólag nézve talán sorsszerű módon - az azóta elhunyt Muszka Sándor, szintén volt testnevelő tanár javaslatára megszavazták, legyen az új létesítmény: HORVÁTH ANDRÁS TANUSZODA. Markót Imre végül azt kívánta a gyerekeknek, hogy legyen olyan kiváló testnevelőjük, amilyen Horváth András volt és használják egészséggel a tanuszodát.

Később azt is megtudtuk, hogy talán véletlen, talán a sors akarta így, Bandi bácsi 2002-ben éppen december 6-án hunyt el. Ez a nap tehát nemcsak a város napja és most már az ő nevét viselő tanuszodáé, de a reá való emlékezésé is.

Boldog István, a térség országgyűlési képviselője azon jó kívánságokkal kezdte, hogy a több ezer gyermek közül, akik itt fognak megtanulni úszni, induljanak majd olyan tehetségek is, mint a vendégek közt jelen lévő olimpikonok, Darnyi Tamás úszó és Dala Tamás vízilabdázó. Majd a városba és vidékére érkező fejlesztési célú milliárdokról, az oktatás-nevelési intézmények Törökszentmiklóson zajló, illetve a közeljövően kezdődő felújításáról, korszerűsítéséről beszélt. Befejezésül pedig - remélhetőleg a tartós megbékélés jegyében -, kérte a város vezetését, hogy mindig forduljanak hozzá bizalommal. Törökszentmiklós szülötteként mindig mindent meg tesz azért, hogy a város lakosai jól érezzék itt magukat, hogy olyan mértékű támogatásokat tudjanak idehozni, amelyek nyomán minden törökszentmiklósi büszkén vallhatja magát miklósinak. Végül Isten áldását kérte...

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Sárfalvi Péter helyettes államtitkár is csatlakozott beszédében a köszönet-folyamhoz. Ő is megköszönt mindenkinek mindent, hogy ez a szép tanuszoda felépülhetett, és a gyerekek birtokba vehetik a mindennapi testnevelés és a minden gyerek tanuljon meg úszni célokat szolgálandó.

És ha már a parlamenti képviselő azzal adott meg egy másik alaphangot, hogy Isten áldását kérte az uszodára, az ünnepség protokolláris része - a szalagátvágás előtt - azzal zárult, hogy egy állami beruházású és működtetésű létesítményt református lelkész áldott meg és katolikus esperes szentelt meg... Keresztény ember módjára! - mondta erről az önkormányzat mint az egységes állami szervezetrendszer ünnepséget levezető helyi alkalmazottja...

Sebők Emília


A téma előző tárgyalása: TANUSZODA ÉS M4-ES ÚT