A RÉGI-ÚJ POLGÁRMESTER ÖTÉVES TERVE

Meggyőző többséggel nyerte Markót Imre a polgármester-választást. Bár a jogi ügymenetben még várni kell az új mandátumra, a választóktól már megkapta a bizalmat és a következő öt évre szóló megbízást. Mihez fog vele kezdeni? Erről beszélgettünk.

Kérdés: A szavazók egyéni döntését több tényező befolyásolja, azt itt élő emberek különböző megfontolásokból született döntése pedig abban összegződött, hogy ismét Ön kapott általuk felhatalmazást, hogy polgármesterként vezesse a várost.

Gratulálok Polgármester Úr!

Sok miklósitól hallottam, hogy bár nem egy vonatkozásban elégedetlenek voltak az Ön polgármesteri tevékenységével, két ok mindenképpen amellett szólt, hogy Markót Imre nevéhez tegyék az x-et: Legfőképpen, hogy tisztakezű, feddhetetlen embernek tartják, akihez nem kötődnek korrupciós gyanúk (legfeljebb rosszindulatú, de sosem igazolt vádaskodások illették ezzel), így hiteles volt a kampányszórólapon tett ígérete, miszerint becsületesen, tisztességesen fog tovább működni a város. Másfelől pedig úgy tapasztalják, hogy a kezdetekhez képest ma már határozottabban, magabiztosabban irányítja a város ügyeit. Felnő a feladathoz.

Megítélése szerint főként minek köszönhető, hogy ismét Ön nyerte el a legtöbb választó bizalmát? Hiszen voltak még a közelmúltban is jókora elégedetlenségi hullámok az önkormányzattal szemben.

Válasz: Legfontosabbnak azt tartom, hogy megerősített bizalmat kaptam a választóktól, ha nem is akkora többséggel, mint 2014-ben, de az egy lényegesen más helyzet volt.

Magam is éreztem az elmúlt egy évben, és a kampányidőszak megerősített ebben, hogy másként kell polgármesternek lennem: fel kell vállalnom az olyan döntések súlyát, következményeit is, amelyek nem könnyűek, mert ellenérdekekkel ütköznek, esetleg nehéz helyzeteket teremtenek. A döntéseimet sokkal inkább racionális alapokra kell helyeznem, akár szembe menve azzal is, amit egyébként személyiségemből eredően, érzelmi megközelítésből határoznék. Az első éveimben a polgármesterséget a helyi közösség érdekeit szolgáló egyfajta civil szerepkörnek tartottam. Mostanára viszont elfogadtam, hogy ezen a poszton erősebb politikusi magatartásra van szükség az eredményes munkához.

Talán ezt érzékelték és minősítették pozitívan a választók is, ezért merték a szavazók úgymond rám és az általam vezetett testületre bízni a város következő öt évét.

A polgármester-jelöltekre leadott szavazatok száma szavazókörönként:

                                                                                         Forrás: valasztas.hu

Kérdés: Az Önnel szemben és az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos, nemegyszer nagyon harciasan megfogalmazott kritikák egy része megalapozottnak tekinthető, de többnyire inkább a kritikát megfogalmazók tájékozatlanságából fakad. Nem ismerik például az önkormányzatok pénzellátását, az ebből adódó finanszírozási lehetőségeket, a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Az önkormányzat pedig nem ad az embereknek elegendő információt, magyarázatot a történésekre vagy adott esetben például a kívánatos munkák elmaradásának okaira.

Válasz: Igen, az önkormányzat kommunikációs tevékenységén a most kezdődő ciklusban lényegesen javítani kell és új eszközök irányába elmozdulni. Nagy tanulság volt számunkra az Otthonunk Szentmiklós Egyesület interneten, a Facebook-on közvetített élő bejelentkezéseinek sikere, kommunikációs hatékonysága. Ezt is tovább kell vinni a városi média-térben.

Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, kaptam személyesen én is, amikor elkezdtem élő adásokban beszélni közös dolgainkból. Ezt hiányolták eddig az itt élők. Sokan segítették a kampányunkat, de ezt a részét Surányi Lászlónak köszönhetjük, aki rávett, rávezetett bennünket erre az útra. Újdonság volt nekünk is, a nézőknek is.

Meg fogjuk teremteni a módját, hogy ezután gyakori kommunikációs kapcsolatot teremtsünk, rendszeres élő adásban tájékoztassuk a lakosságot, az itt működő vállalkozásokat az őket érintő ügyekről, az önkormányzat tervezett és meghozott intézkedéseiről, a döntési folyamatokról és szempontokról. De akár arról is, hogy hol, milyen tárgyalásokat folytatunk a város érdekében.

Kezdetnek máris elindítottunk egy szavazást az Egyesület közösségi oldalán, ahol megkérdezzük az oldal látogatóit, szeretnék-e, ha a polgármester kéthetente élő bejelentkezésben számolna be a város ügyeiről.

Mindezt pedig úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a kommunikáció ne csak egyirányú legyen, hanem a lakosság is módot kapjon a nyilvános információ-kérésre. Továbbá a tervezett döntések előtt ki fogjuk kérni az érintettek véleményét is. Amit például hiányoltak korábban a Kossuth tér, a közelmúltban pedig a piac felújítása kapcsán. 

A tanuszoda mellé elképzelt bölcsőde koncepcióterve (Tervező: Csernyus Lőrinc)

Kérdés: Nem véletlenül említettem az amiatti elégedetlenségeket, hogy pénz hiányában számtalan, egyébként jogosan igényelt munkát nem tud az önkormányzat a városban megcsinálni. Sajnos az önkormányzati feladatok központi pénzforrásokból való úgymond normatív kormányzati finanszírozása egyre szűkösebb. A helyi adók kivetésének pedig erős korlátai vannak, olyannyira, hogy szinte öngyilkos vállalkozás lenne az önkormányzat részéről. És az sem feltétlenül szokott népszerű lenni, ha a saját vagyonállomány eladásával vagy a bérbeadási díjak emelésével kívánják a bevételi oldalt erősíteni. A pályázati pénzekből viszont - ha megnyerik egyáltalán a települések - sokszor olyasmit valósítanak meg, mert arra lehet igényelni, amire ott helyben nem elsődlegesen lenne szükség.

A jövőre nézve milyen nehézségeket és lehetőségeket lát városunk fejlesztéseiben a finanszírozás oldaláról?

Válasz: A kampányidőszakban már beszéltem a finanszírozási kérdésekről, de jogos, hogy a jövőben erről is rendszeres tájékoztatást kell adni az itt élőknek. Az önkormányzatok a központi költségvetésből - kormányzatokon átívelő, de 2010-től felerősödő tendenciaként - egyre kevesebb normatív ellátmányt kapnak a feladataikhoz mérve.

Annak pedig már régen vége, amire sokan még emlékeznek és tévesen hivatkoznak, hogy az itt lakók személyi jövedelemadó befizetéséiből visszakapna az önkormányzat. Törvény szerint csak a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatásából lehetne ilyen jövedelmünk, de nincs.

Törvényileg biztosított adóbevételünk viszont a gépjárműadó, mint központi adó, amellyel az Országgyűlés a települési önkormányzatok bevételeinek gyarapítását, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítését igyekezett biztosítani. Ám az ilyen címen beszedett adóból is csak 40 százalék képezi az önkormányzat bevételét, a 60 százalékot be kell fizetni a központi költségvetésbe.

A fejlesztések és felújítások finanszírozási forrásainak bővítésére fokozatosan a helyi piaci szintre tervezzük felemelni az önkormányzati bérlakások bérleti díját. Ez egy bevétel-növelési lehetőség, bár egy részét elviszik a lakások magas felújítási és karbantartási költségei.

Muszáj lesz minden bevételi lehetőséget kihasználnunk a ránk következő időszakban, mert az uniós pályázati források hamarosan elapadnak. Még 2019 végén/2020 elején lehet pályázatokat nyerni, ettől várhatunk segítséget. Reméljük, hogy a bölcsőde-építésre beadott pályázatunk pozitív elbírálást kap, mert amikor beadtuk a pályázatot, még bőven volt szabad keret ezen a programon.

Kérdés: A kampányidőszakban megjelentek az országban olyan félelmek, hogy pályázati pénzeket majd csak a Fideszes települések remélhetnek. Nálunk abban a megfogalmazásban hangzott ez el az egyik Fideszes jelölttől, hogy azért kellene a Fideszre szavazni, mert mégiscsak náluk van a pénzes láda kulcsa.

Mi ismét nem lettünk kormánypárti város, de Törökszentmiklós is egy magyar település Magyarországon. Az elmúlt öt évben előfordult, hogy esetenként hátrányos megkülönböztetést szenvedtünk a törvényesen megválasztott Jobbikos városvezetés miatt, de azért csak jött ide pénz, voltak pályázattal megvalósuló projektek, mint például a piac felújítása, a belvízelvezető- és a szennyvízhálózat kiépítése. Ha az uniós pályázati források kiapadnak, milyen pénzekre számíthatunk a jövőben?

Válasz: Nálunk most egy civil szervezet nyerte meg a választást azzal, hogy az ő jelöltjükként lettem polgármester, és a dolgok mai állása szerint a 12 tagú képviselő-testületben még öt képviselő lesz ugyanonnan. Ebben a ciklusban arra fogok törekedni, hogy valódi független politikusként képviseljem a város érdekeit, és ennek megfelelően a lehető legjobb kapcsolatokat, együttműködést alakítsak ki a kormányzati szervekkel. Ettől remélhetjük, hogy a fejlesztéseinkhez forrásokat kapjunk, és a helyi pénzszűke ellenére reálisan tervezhessünk fejlesztéseket.

A Piramis-torzó  (a szerző felvétele) 

Kérdés: Nyilván az itt már többször említett pénzügyi korlátok, finanszírozási nehézségek miatt nálunk a Fidesz-KDNP sem tett nagy vállalásokat, az Otthonunk Szentmiklós Egyesület sem tett nagy ígéreteket. A finanszírozási helyzet alapesetben mindenkinek ugyanolyan.

Válasz: Amikor a kampányidőszakban itt járt Dömötör Csaba parlamenti államtitkár a Fidesz-KDNP által szervezett lakossági fórumon, én azt hittem az előzetesen kapott háttér-információk alapján, hogy nagy kormányzati ígéretek hangzanak majd el. De nem volt ilyen! A Piramis-építmény problémájának megoldásáról és egy 500 fős munkahelyteremtő beruházásról szóltak a mesék, de még ígéretté sem váltak.

Kérdés: Az Önök, vagyis az Egyesület kampány-szórólapján felvázolt jövőkép is visszafogottan ígér csak, de azért az benne van, hogy "A Piramis torzó végleges megoldása". Törökszentmiklóson hosszú évek óta meglévő probléma, már szinte a városvezetés alkalmatlanságának vagy alkalmasságának próbaköve, hogy meg tudja-e oldani a Piramis Center-problémát. A korábbiaknak sem, és az elmúlt öt évben Önöknek sem sikerült, ami nem is csoda, hiszen hozzávetőleg 1 milliárd forint kellene a projekthez. Vállalkozók, befektetők nem kockáztatnak ilyen összeget, mert nem is várható a megtérülése, a városnak pedig messze nincs ennyi saját forrása erre.

Ám amikor már kezdett remény mutatkozni, mert részfinanszírozásként elnyertünk pár száz millió forint pályázati pénzt, akkor a még szükséges összeggel kapcsolatban Boldog István, a körzet Fideszes országgyűlési képviselője azt mondta Önnek 2016 elején, hogy: "Polgármester úr, ha ezt megcsináljátok, akkor téged újraválasztanak." És mivel ezt arról az oldalról nem látták kívánatosnak, a pályázatot elbuktuk. Önt mégis újraválasztották most. Milyen elképzelése van a Piramis-torzó eltüntetésére és az objektum hasznosítására?

Válasz: A városközpont parkolási problémával küzd, ami piaci napokon különösen érzékelhető, ezért az építmény mélygarázsának mielőbbi használatba vételére, arra alkalmassá tételére van szükség.

De mert a felépítmény hasznosítására számos elképzelés született már, a lakosság bevonásával, közösségi tervezéssel kívánjuk az épület végleges sorsát eldönteni, és ezt követően a közös döntést végrehajtani. Tudjuk, hogy ez sem könnyű, sem gyors folyamat nem lesz, de ahhoz, hogy az emberek elfogadják az újratervezést, az igényeiket is meg kell hallgatni, amit lehet, azokból megvalósítani. Természetesen erre nekünk is alaposan fel kell készülnünk, mert álmokat és kevés realitással bíró ötleteket kell majd ütköztetnünk a szakmai és jogi valósággal, kényszerekkel. De állunk elébe, hogy egy minél több miklósi által szerethető valami legyen a betontorzóból a közösségi tervezés eredményeként.

Sok minden szóba jöhet. Az is hogy teljesen vagy részlegesen visszabontsuk a felépítményt, a meglévő földfelszíni elemeket. A város költségvetésének korlátai miatt olyan vegyes finanszírozású konstrukció is megvalósulhat - és ez látszik leginkább reálisnak -, amelyben az építmény egy-egy részét befektetők, vállalkozók vennék meg és építenének ki saját céljaikra. És akkor már nem a teljes költség terhelné a várost, amit nem is tudna vállalni.

A Szolnoki út javítás után (a szerző felvétele)

Kérdés: Másik gyakori és igen élesen megfogalmazott kifogás a város működtetésével szemben az önkormányzati utak és járdák siralmas állapota. Évente mindössze egy-két utcában történik ezzel kapcsolatos felújítás.

Csakhogy belterületi utak és járdák felújítására, karbantartására az idén mindösszesen 2,5 milliárd forintot osztott szét a Belügyminisztérium. Ez olyan csekély összeg az egész országban elöregedett települési utak állapotának javítására, hogy szinte szóra sem érdemes. A közelmúltban publikálták a hivatalos adatot az évente felújított úthosszról. Ezzel számolva, ha a jelenlegi ütemben újítjuk fel az országban az önkormányzati utakat, akkor 400 év alatt érnénk a feladat végére, illetve nem...

Válasz: Az éves költségvetés tervezésekor mindig elhangzik, hogy legalább a gépjárműadóból itt maradó összeget fordítsuk az utak javítására, felújítására. Az elmúlt ciklus átlagában talán el is értük ezt a szintet, ha a járdafelújításokat is idevesszük.

Erre az évre a gépjárműadóból 48 millió forint bevételt terveztünk a város költségvetésében, ami a másik oldalról azt jelenti, hogy befizetünk a központi költségvetésnek több mint 70 milliót. Ha egy ötéves ciklusban legalább ez a pénz itt maradna, máris több önkormányzati út felújítására lenne módunk. Csak példaként, hogy érzékeljük a nagyságrendeket és az arányokat: Most, hogy a közelmúltban megnyertünk a Belügyminisztériumtól 29,5 millió forint pályázati pénzt, ebből a Hársfás utcán csak 820 méternyi szakaszt tudunk felújítani.

Van persze a városnak egy jelentős összegű bevétele, az erre az évre például 770 millió forintra tervezett iparűzési adó bevétel. Csakhogy ebből működési költségeket és számtalan felújítási kiadást kell finanszíroznunk. Megtehetnék, hogy az utakra költjük nagy részét, de akkor nem lesz óvodafelújítás, nem lesz megjavítva a közintézmények beázó tetőzete, nem jut pénz az ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítására és még sorolhatnám.

Ebből adódóan már korábban is felvetődött egy nálunk még új, de más településeken már előforduló pénzügyi eszköz, a helyi útdíj bevezetése finanszírozási forrásként. A részletek még nincsenek kidolgozva, de a nagyobb forgalmú saját útjainkat használó olyan nagy súlyú gépjárművekre vonatkozna az útdíj-fizetési kötelezettség, amelyek után nem Törökszentmiklóson fizetik a gépjárműadót. Ha ez sikerül, akkor az ebből származó bevételt útfelújításra tudjuk fordítani.

Még egy fontos vonatkozás az utak karbantartásával kapcsolatban: Mivel egyre kevesebb közmunkás foglalkoztatását finanszírozza az állam, nem alapozhatjuk az útjaink állapotát a továbbiakban ilyen bizonytalan kapacitásra. Ezért azt szeretnénk, hogy egy-egy évre keretszerződést kössön az önkormányzat egy útépítő céggel a kátyúzásra és az útpadkák rendben tartására.

A volt kollégiumi épület (a szerző felvétele)

Kérdés: A városvezetés hosszú ideje fennálló, már korszakosnak mondható tartozása a településsel, az itt élőkkel szemben, amit az emberek gyakran felemlegetnek: a strand és a hozzá közeli volt tanyai kollégium fejlesztésének, illetve a kollégiumi épület és park új funkcióval való megtöltésének elmaradása. Ez most azért kapott megújuló érdeklődést, mert a Ballai úton nem messze innen, a Csónakázó-tó északi oldalán önkormányzati földeket megvásárolva terjeszkedik a magánvállalkozású lovas szabadidőközpont. Elképzelhető, hogy ebben az önkormányzati ciklusban valamilyen komplex fejlesztés vehetné itt kezdetét?

Válasz: Ez is egy olyan fejlesztési téma, amelyet ki kell, ki fogunk vinni a lakosság és nemcsak a képviselő-testület tagjai elé. Számtalan ötlet, elképzelés merült már fel eddig is, sportszállótól kezdve idősek otthonáig, kalandpark és edzőtábor, ökopark és sok más. A strand fejlesztésének irányát pedig meghatározza, hogy milyen jövőt szánunk a mellette lévő volt kollégiumi ingatlannak.

Az én elgondolásom egyébként az, hogy ennek a kezdődő ciklusnak az elején kidolgozunk és megvalósításra elfogadunk egy az egész városra vonatkozó turisztikai koncepciót, és akkor ebbe illeszkedne a strand és vidéke fejlesztési terve is. Ez a komplex terv érintené a Tiszát, Óballát, Szakállast, kiterjedve arra is, miként lehet ezt a turisztikai kínálatot a megyei és akár az országos kínálatba illeszteni.

Kérdés: Többéves késéssel és sajnos csak Törökszentmiklós-Nyugat csomópontig jut el hozzánk 2021 végére az M4-es gyorsforgalmi út. Mégis mit remélhetünk ettől a város jövőbeli gazdasági fejlődését illetően?

Válasz: A település gazdasági fejlődését ebben a ciklusban valóban az M4-es teremtette új helyzetre, annak kihasználására alapozzuk. A választásra közreadott jövőképünkben is szerepel egy új ipari park létesítése az M4-es mellett. A meglévő, a 46-os út melletti ipari park területén ugyan lenne hely további befektetésekre, betelepülők fogadására, remélünk is ilyeneket, de sajnos közlekedésileg nincs jó helyen, nincs közvetlen kapcsolódása az országos főúthoz.

2019 elején, amikor egy tanácskozáson a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél jártam (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA), onnan is azzal a tapasztalattal jöttem haza, erről akkor be is számoltam, hogy amíg nincs gyorsforgalmi út hozzánk, addig komoly befektetők nem remélhetők, nem fognak idejönni. Az országban elsősorban az M1 és M3-as utak alkotta tengely mellé települnek a külföldi befektetők. Ez a hatás érződik Jászberény gazdaságán. Ám még Szolnokra is inkább csak kormányzati "irányítással" érkeznek a befektetések.

Mivel az említett alkalommal frissítettük az Ügynökségnél Törökszentmiklós és az ipari park adatait, ez is hozott érdeklődéseket, ha befektetéseket, új munkahelyek teremtését még nem is. Viszont úgymond rákerültünk a térképre, és ha jól felkészülünk ilyen szempontból az M4-es ideérkezésére, ami remélhetően javítja a befektetési vonzerőnket, akkor egy új fejlődési pályára állhat a város. 

Kérdés: Alapvetően elhibázottnak, kifejezetten károsnak tartom, hogy az önkormányzatiságba beengedték a pártpolitikát, de ezzel kell együtt élnünk. Önnek, illetve az Otthonunk Szentmiklós Egyesületnek elképzelhetően egy-két hónapig, amíg az 1. számú választókörzetből nem érkezik képviselő a testületbe, egy fős többsége lesz a képviselő-testületben. De ha ott majd esetleg Fidesz-KDNP-s jelölt nyer, akkor kiegyenlítődnek a számszerű viszonyok. Milyen nehézségekre számít ebből adódóan, hiszen a szokványos döntésekhez egyszerű, a fajsúlyosabb ügyekhez - például az éves költségvetés elfogadása - minősített többség kell? Az Új Néplapnak erről azt mondta, hogy: "Bizakodó vagyok a jövő illetően, azt gondolom, hogy mindenkinek az a célja, hogy Törökszentmiklós működjön."

Válasz: Ez valóban egy új helyzet lesz számomra. A mi oldalunkról abban bízom, hogy a négy új képviselő, többségükben fiatal emberek, új megközelítést fog vinni a testület munkájába. De komolyan gondolom, amit a megyei lapnak mondtam, mert hiszem, hogy minden képviselő a város érdekeit szolgálni jelöltette magát erre a tisztségre. Mindenki azt szeretné a képviselői munkájával elősegíteni, hogy ez a város rendben működjön és fejlődjön.

Sebők Emília