A PEPCO ÉPÍTÉSE ÉS A MÚLTUNK

Látjuk, hogy az alapozással megkezdődtek a Pepco üzlet építési munkálatai a Kossuth út 154. alatti telken. De ha nemcsak az üzlet megnyitására várva nézelődünk, az alaposabban szemlélődő érdekes jelenségeket is megfigyelhet itt.

Pusztulási nyomok, a hajdani török kori palánkvár és település leégett épületeinek apró maradványai, faszén és égésnyomok bukkannak elő az alapozás gödreiből. Ezek a maradványok igazolhatják, hogy a 16-17. századi török település túlnyúlt a palánkvár szűk területén, ami a mostani templomtér és közvetlen környéke.

A kitermelt földből török cserépedény-darabokat, vasszögeket és állati csontokat sikerült megmenteni. Az egyik szögön még látszik az elszenesedett gerenda maradványa is, bizonyságul, hogy épület elemei voltak!  

Előkerült egy szép, ám jókora, 34 kilós kő is a Pepco-telken. Valószínű, hogy egy ún. görgetett kő lehet, amelyet valamely vízfolyás hordott magával. Nemrégiben a katolikus óvoda építésénél is kikerült az ásásból egy érdekes kőlelet, majd a ballai út mellett a középkori templom faragott köveiből találtunk meg darabokat. De vajon honnan hozták ide elődeink, erre a követ egyébként "nem termő" vidékre az építkezéseikhez szükséges kő építési anyagot? Ígéretünk van rá, hogy e kövek származási helyét a közeljövőben idelátogató D. Mezey Alice művészettörténész és egy geológus fogja meghatározni. Ezzel is közelebb jutunk egy kicsit a múltunkhoz.

Ha valakiben felmerül a gondolat, hogy a Pepco-építkezést megelőzően itt is miért nem volt ásatás vagy leletmentés, meg kell nyugtassuk, ezen a helyen csak szórványosan bukkanhatnak elő apró töredékek. A török kor utáni évszázadok során annyira meg lett bolygatva a terület, hogy szinte csak néhány lapátnyi rész maradhatott érintetlenül. De ami előkerül, azok a tárgyak városunk helytörténeti gyűjteményét fogják gyarapítani.

Pozderka Imre

A képek a szerző felvételei.