A MEGÚJULT PIAC MEGÚJULT SZABÁLYAI

Megtörtént a műszaki átadás-átvétel, így hamarosan teljes egészében befejeződik a városi piac felújítása, vevők és eladók használatba vehetik a felújított és az új területeket. 

A megváltozott körülményekhez igazodóan módosítani kellett a piac működésére vonatkozó szabályokat is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ma (2019. szept. 26.) tárgyalta A Vásár és piac rendjéről szóló szabályzat módosítását, amely hamarosan, október 1-jén lép hatályba, így első alkalommal a rákövetkező napon, október 2-án, a szerdai piacon már ez lesz érvényes. 

Mivel a terület mérete és felosztása is megváltozott, nézzük legelébb az ezzel kapcsolatos változásokat:

  • A fenti térképen látható, hogy a Zöldségpiac visszakerül a korábbi helyére, ahol új járófelület, új asztalok és fölöttük új tetőzet teszi a kereskedés körülményeit lényegesen kulturáltabbá.
  • Tovább haladva a Táncsics Mihály utca mentén, a zöldségpiac és a kínai áruház között a teljes területen Iparcikk és Használtcikk piac lesz.
  • A belső út mellett kapott egy kis elkerített területet a galamb- és baromfipiac.
  • A Piaccsarnok hátsó végénél lévő belső piaci részen - miután asztalok is lesznek és kirakodó területek is, így ugyanaz a tematika, mint a nagy parkoló területen, csak itt nem lehet a gépkocsival a területre felhajtani - ugyancsak Iparcikk és Használtcikk piac üzemelhet. És ez az a hely, amelyet a tervezők és a város vezetői közösségi rendezvények megtartására is alkalmasnak gondolnak.
  • A Vásárhelyi Pál utca és a Táncsics Mihály utca találkozásánál lévő parkoló visszakapja eredeti rendeltetését, azzal, hogy a Táncsics utca felőli oldalon az egymás melletti 10 parkolóhely idény jellegű piacnak adhat helyet. (A piac többi része besorolása szerint állandó piacnak számít.)

Idényjellegű piac mindig is volt, ám meglehetős rendezetlenségben, például a lakótelep melletti parkolóban, a tsz-épület udvarában. Ezt a helykijelölést most konszolidáltabb megoldásnak remélik az illetékesek. Kérdés, hogy mondjuk karácsonyfák árusítására elegendő nagyságú lesz-e ez a 10 parkolónyi hely, különösen, ha például melléjük települ még egy kenyeret, péksüteményt árusító büfékocsi is. Azt viszont talán bízvást remélhetjük ettől a megoldástól, hogy ideköltözik a Húsáruház előtt füves közterületet foglaló facsemete, díszcserje árusítás.

  • A térképen nincs megjelenítve, mert a jövőben nem a piac részeiként lesznek használatosak: A Táncsics utcai, a lakótelep melletti parkoló ismét parkoló lesz, miután kivonul onnan az ideiglenesen odatelepített Iparcikk és Használtcikk piac. A Városháza alatti térség pedig városi parkként növeli a zöldfelületet.

A piacon, jellegének megfelelően mindazon termék forgalomba hozható, amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja. A helyfoglalás rendjét azonban meghatározza a terület szakosítottsága, árucsoportokra való felosztottsága. A különböző szakosított területeken csak a profilnak megfelelő árusítás folyhat.

A piacon az üres elárusító helyek helybiztosítása pályázat, sorrend felállítása és sorsolás útján történhet. Elárusítóhelyek megüresedése esetén az üzemeltető Kommunális Kft. pályázatot ír ki a terület helybiztosítására. Több érvényes pályázat esetén sorsolással választják ki azt, aki a területet a továbbiakban használhatja. - Az árusítóhelyek használatával kapcsolatban felmerül időnként, hogy a helyi eladókat előnyben kellene részesíteni, illetve, hogy a zöldség-gyümölcspiacon túlsúlyba jutott kereskedők miatt torzul a kínálati- és az árverseny.

Valójában az elmúlt években mindig volt jócskán szabad felület a piacnak ezen a részén, ez nem korlátozta az új szereplők belépését. Ilyen körülmények között pedig a helyi árusok is csak abban kaphatnának előnyös megkülönböztetést, hogy alacsonyabb bérleti díjat kelljen a helyért fizetniük. Ami viszont a máshonnan érkezőkkel szemben lenne hátrányos diszkrimináció. Annyiban viszont javulhat a helyiek pozíciója, hogy az ugyancsak most elfogadott Helyi Termék védjegy használatára feljogosított árus a védjegyet mindenféle korlátozás és egyéb díjfizetési kötelezettség nélkül kihelyezheti az árusítóhelyén. 

Egy helyi termék... remélhetőleg hamarosan: HELYI TERMÉK! Király Tibor tölgyfafüsttel kezelt fűszerpaprikája (a gyártó felvétele)

Bár előzetesen voltak ilyen aggodalmak, a gépkocsival érkező vevőknek továbbra sem kell sehol parkolási díjat fizetniük. Az árusok parkolási díját pedig már egy múlt év végi rendeletmódosításban meghatározta a Képviselő-testület, ez tehát nem most lesz újonnan bevezetve.

A piachasználat számos szabályát is lefekteti a rendelet, annak érdekében, hogy az árusok és a vevők is kulturált körülményekkel találkozzanak. Vonatkoznak ezek az elírások például terület tisztántartására, a közlekedési utakon való áruelhelyezésre. De amire magam már az elmúlt évek során többször felhívtam a figyelmet, végre egyértelmű szabályozottsággal bekerült a rendeletbe: A piac területére kerékpárral (ideértve az elektromos kerékpárokat is) csak áru fel- és lepakolása céljából lehet belépni! Vagyis a vevők, mint ahogyan az élelmiszerboltokba sem, a piacra sem vihetik be a biciklit, ott nem kerekezhetnek!

Ám a szabályoknak mindig az a kérdéses pontja, hogy megvan-e a betartatásuk és a megszegésük szankcionálásának módja. Nos, ez itt is féloldalas: A piacfelügyelő felszólíthatja a szabályokat megszegőket, és a közterület-felügyelők is bírnak ilyen jogosítványokkal a piac területén. Csakhogy: Amikor a nagyobb piac van, szombaton, a közterület-felügyelők szabadnaposak...

Sebők Emília


Az indítókép a szerző felvétele.


Hír a piac átadás-átvételéről: MIÉNK ITT A TÉR! A HAMAROSAN MEGÚJULT PIACTÉR!

Fotók az utolsó simításokról: Fotógaléria

Korábbi töprengéseim a piacozásról: PIACOZÁS – TÖPRENGÉSEK FELÚJÍTÁS KÖZBEN