A KUKÁZÁS MINDIG PROBLÉMA, DE HÁLÁS TÉMA

Egy újonnan érkezőnek minden téma új, és még az is lehet, hogy újszerű meglátásaival segíteni tud megoldani a régi problémákat. Nézzük hát, miket javasolt dr. Pataky Tibor, az 1. számú választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje 2020. január 11-én, a piacon tartott (sajtó?)tájékoztatójában, és mit tervez a választókerületi programjában a szemételszállítás jobbítására.

Az emberek természetes igénye, hogy rendezett környezetben éljenek, - kezdte mondandóját ez ügyben dr. Pataky Tibor - és a megoldás sokszor csak egy kis odafigyelésen múlik. Jártunkban-keltünkben, főként most az ünnepek előtt tapasztaltuk például, hogy tele vannak a kukák, közben pedig a kukásautók jönnek-mennek minden munkanap. Nem telik túl sokba - mondta -, hogy jelezzük az illetékeseknek, tessék lenni szívesek arra kerülni, és a kihelyezett szemeteseket kiüríteni. - Hogy ez így enyhén szólva naivitásnak tűnik elsőre? Hogy a kukásautók nem házhoz hívható taxik? Hogy az ilyen, járatnapon kívüli csalinkázások a városnak, nekünk kerülnének pénzbe, sokba? Igen!

De legyünk szakszerűek, nézzük a szabályokat és a lehetőségeket, megkérdezve ezekről az illetékest, Róth Ervint, a Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Válaszai szerint:

  • A vonatkozó helyi rendelet* szerint a települési szilárd hulladék elszállításával mint kötelező közszolgáltatással kapcsolatban alapvető elvárás, hogy az kiszámítható és biztonságos módon történjék, a tevékenység pedig eközben jól ellenőrizhető legyen. A gyűjtőedényt ezért a hulladék elszállítása céljából az általunk megjelölt, egész évre előre kihirdetett időben és módon kell kihelyezni, mi pedig azt a járatok megszervezésével a meghirdetett napon rendben elszállítjuk. A családi házas övezetekben hetente egyszer, a lakótelepeken hetente kétszer is üríti a kukákat a normál járat. 
  • Ezekkel az elvárásokkal pedig nem egyeztethető az össze, hogy a hatékonyságot, költségtakarékosságot szem előtt tartó járatszervezés ellenében egyéni óhajokra ide-oda furikázzanak a kukásautók! Ez még akkor sem lenne megoldható, ha ennek a külön költségét megfizetné az a lakó, akinél az ürítési napnál korábban megtelt a kuka. De vélhetően nem is így képzelné Pataky úr. Akkor meg ki is fizetné meg nekünk a különutak munkabér- és üzemanyagköltségét, továbbá azt a költséget, hogy az egyéni igények kielégítése miatt nem tud a jármű a tervezett fordulóban kiérni a kétpói lerakóhoz? 

Bár a képviselőjelölt kukákról beszélt, lehet, hogy az ún. szelektív szigetek nagy gyűjtőedényeire, azok igény szerinti ürítésére gondolt. Róth Ervin ezzel kapcsolatban elmondta, hogy:

  • A gyűjtőszigetek konténereinek ürítését a nagy, 10-20-30 m3-es konténerek mozgatására alkalmas speciális célgéppel végezzük. A normál kukásautós járatok járművei nem tudják ezeket a nagy edényeket kezelni.
  • A szigeteknek nincs naptárban rögzített ürítési rendje, azonban van egy "ütemterv". A járatok személyzetének kötelessége a szigeteket takarítani, és amennyiben szükséges, a gyűjtőedények telítettségét jelezni. A terhelés azonban változó és kiszámíthatatlan. A használók meg egyre fegyelmezetlenebbek. Az üveg között sok a műanyag, a papír közé is mindenfélét bedobálnak, ami nem odavaló. Most a karácsony előtti ürítés eredményét el sem tudtuk vinni a válogatóba, mert minden volt mindenhol... Ez nálunk külön munkát okoz. Mindezt tetézi a szolnoki válogatómű üzemviteli és logisztikai nehézsége. Nem akkor szállítunk, amikor szükséges lenne, hanem amikor fogadnak minket.
  • De kiemelten fontosnak tartom megjegyezni, ha úgy tetszik, tudatni az érdeklődőkkel, hogy a honlapunkon (tmkom.hu) kinn van az éjjel-nappal hívható központi számunk, ahol bárki jelezheti, ha a gyűjtőszigeten megtelt az edény. 

Zöldhulladék szabályosan kihelyezve

Dr. Pataky Tibor a kampányszórólapján közzétett választókerületi programjában szemétszállítási ügyben a szelektív hulladék és a zöldhulladék elszállítási gyakoriságának fokozását tervezi, ígéri (?). Ez valós igény, főképpen a tavaszi és az őszi kerti munkák idején jelzik egyes kertes házban élők, hogy túl sokáig kell várniuk a zöldhulladék elszállítására. Csakhogy, amint arról az ügyvezető összefoglalja a tudnivalókat:

  • Törökszentmiklóson a Közszolgáltató az NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. Velük szerződött a város, mi alvállalkozók vagyunk. A már hivatkozott rendelet és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) szerint városunkban, mint az egész országban, a közszolgáltató kft. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést min. havonta egyszer végzi. A zöldhulladékot évente 8 alkalommal, január hónapban pedig 2 alkalommal a karácsonyfákat gyűjtjük össze, ez összesen 10 alkalom.
  • Ha tömeges igény mutatkozik a szelektív hulladék és a zöldhulladék elszállítása gyakoriságának fokozására, akkor persze lehet, lehetne a helyi szabályozást ilyen értelemben módosítani. Mivel rendeletről van szó, a módosításhoz az önkormányzati képviselő-testület minősített többségének egyetértő szavazata szükséges. A képviselők pedig főként a többszöri elszállítás költségvonzatát kell mérlegeljék.
  • A szemétszállítás növekvő költségeit ugyanis az alapszolgáltatás, a heti házhoz menő kommunális hulladék elszállítását nézve sem fedezi - és egyre kevésbé - a 2013 óta rezsicsökkentett díjbevétel. Majd pedig kötelezővé vált a zöldhulladék és a szelektív hulladék gyűjtése, csakhogy ehhez a munkát elvégző cégek sehonnan nem kaptak plusz finanszírozási forrást! Mindezt még tetézi, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a kukaholding csak a hulladékkezelés közvetlen költségeit köteles megtéríteni, a normál közvetett költségeket nem, és az ügyfelek által befizetett díjnak csak egy rejtélyes képlet alapján számított részét utalja vissza a közszolgáltatónak, többnyire részben, féléves késéssel. 
  • Társaságunk a közszolgáltató NHSZ Szolnokkal kötött alvállalkozói szerződést, a hulladékgazdálkodási alvállalkozói tevékenységéért a szerződés szerinti díj illeti meg. További, többletszolgáltatást csak költségtérítés ellenében tudunk vállalni, különös tekintettel arra, hogy az NHSZ Kétpó Kft. 2020. január 1-jétől a közszolgáltatáson felüli lerakási és ártalmatlanítási díjakat felemelte. Például a zöldhulladék lerakásáért tonnánként 3000 Ft-ot számol fel. Korábban ez ingyenes volt.

Összegezve a lényeg, hogy a jelenlegihez képest többletszállítás elvégzése az többletszolgáltatást jelent, amelyre vonatkozóan a képviselő-testületnek kell a rendeletet, majd a közszolgáltatási szerződést az NHSZ Szolnokkal, és ez alapján az alvállalkozói szerződést a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.-vel módosítania. De mert a lakossági rezsicsökkentett díj nem növelhető, a többletszolgáltatások többletköltségét ki fizesse meg....????

Sebők Emília


A képek a szerző felvételei.

*10/2015. (V.01.) számú helyi rendelet a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról