A KSZSZK-ÜGY TÁRGYALÁSA

Gondozási napló visszamenőleges kitöltéséről és annak megtagadásáról, leltár nélküli átadás-átvételről is szóltak a KSZSZK-ügy 2019. nov. 12-ei tárgyalási napjának első felében elhangzott, de esetenként meglepő mód igencsak bizonytalan és a rendőrségi kihallgatáson mondottakkal nem egyszer ellentétes tanúvallomások.

A Szolnoki Járásbíróság tárgyalótermének ajtajára kihelyezett aznapi Tárgyalási jegyzék szerint az ügy terheltjei Králik Aranka és még öt fő. Ők ültek a vádlottak padján. A tárgyalt büntetőügy azonban több büntetőügy egyesítéséből állt össze, melyekben a kapcsolódási pont Králik Aranka személye, aki egykoron az "Összefogással az Idősekért" Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulása Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK) igazgatója volt. Ő az ügy I. rendű vádlottja, aki mellett további 6 vádlottja van az ügynek.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság jár el, amely az ügyek egyesítése óta a 7. tárgyalást tartotta az ügyben 2019. november 12-én. A vádat a Szolnoki Járási Ügyészség képviseli.

AZ ÜGY "ÖSSZEFOGÁSSAL AZ IDŐSEKÉRT" ALAPÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZE

Az ügy "Összefogással az Idősekért" Alapítványhoz kapcsolódó részében Králik Aranka egykori kuratóriumi elnök mellett vádlottként szerepel az egykori vezetőgondozó és 4 további gondozónő.

A Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Kengyel és Tiszagyenda községekben házi segítségnyújtást végző alapítvány a vád szerint 2013-ban azért, hogy az általa a ténylegesnél nagyobb gondozotti létszámra megigényelt állami támogatás alaptalanul igényelt részét ne kelljen visszafizetnie, mind a ténylegesen gondozott személyek száma, mind a rájuk fordított gondozási idő tekintetében megtévesztette az államot.

Ezt a vád szerint úgy hajtották végre, hogy a kuratóriumi elnök és a vezetőgondozó arra utasították a gondozónőket, hogy ne a valóságnak megfelelően vezessék a gondozási naplókat és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat: a ténylegesnél több gondozottat és több gondozási órát tüntessenek fel, és ha a Magyar Államkincstár ellenőrzést végez, ezzel egyezően számoljanak be az alapítvány tevékenységéről, aminek a gondozónők, a vád szerint eleget tettek. Az egykori kuratóriumi elnök pedig ezen valótlan tartalmú okiratok felhasználásával számolt el a támogatásösszeggel a Magyar Államkincstár felé.

Ehhez kapcsolódóan az ügyészség Králik Aranka volt kuratóriumi elnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettség elmulasztásának bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának, felbújtóként elkövetett hamis tanúzás és többrendbeli hamis tanúzásra felhívás vétségével vádolta meg.

M.SZ. egykori vezetőgondozóval szemben költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettség elmulasztásának bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának, hamis tanúzás és többrendbeli hamis tanúzásra felhívás vétsége miatt emeltek vádat.

A 4 gondozónőt pedig hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja az ügyészség.

AZ ÜGY KSZSZK-HOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZE

Az ügy Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulása Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz (KSZSZK-hoz) kapcsolódó részében Králik Aranka korábbi igazgató mellett az egykori gazdasági vezető szerepel vádlottként.

Az egykori igazgató és a gazdasági vezető a vád szerint 2011-2013. között a legkülönbözőbb módokon összesen több mint 9 millió Ft összegben károsította meg a KSZSZK-t.

Egyebek mellett az igazgató több mint 2 millió Ft-ot vett fel és költött saját céljaira a Központ házipénztárából, és csaknem 3 millió Ft-ot vett fel jogosulatlanul hivatali célú gépjárműhasználatra. Emellett a vád szerint, hogy mindez ne szúrjon szemet, a könyvelést is hiányosan, illetőleg valótlanul vezette.

Ehhez kapcsolódóan az ügyészség Králik Aranka volt igazgatót nagyobb értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettével vádolja.

Az egykori gazdasági vezetővel szemben pedig nagyobb értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat.

Dr. Galambos Emese bíró tartja kézben a szerteágazó ügy szálait

A TÁRGYALÁSON

A tárgyalás első, "reggeli" szakaszában az ügynek az "Összefogással az Idősekért" Alapítványhoz kapcsolódó részében vádlottként szereplő személyek ültek a vádlottak padján, M.SZ. egykori vezetőgondozó kivételével, aki lemondott a tárgyaláson való részvétel jogáról. Hogy kit fed a bírósági tájékoztatásban használt M. SZ. névrövidítés, nem tudom. De a korábban gondozóként dolgozó tanúk nem egyszer emlegettek egy Szilvikét, mint szakmai főnöküket a Szociális Szolgáltató Központnál. A vezetéknevére nem emlékeztek... Talán ő az.

A tárgyalás második, "ebéd előtti" szakaszában pedig az ügyben a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz (KSZSZK-hoz) kapcsolódó részében vádlottként szereplő személyek ültek a vádlottak padján: Králik Aranka és még egy nő.

És sorban jöttek a tanúk, hiszen erre a napra 15-en voltak beidézve.

Az ebédszünetig négy tanút hallgatott meg a bíróság, közülük hárman az idős, beteg emberekhez kijáró kistelepülési gondozók voltak, így erről kérdezték őket a bíró és a vádlottak védői. A kérdések egyértelműen annak kiderítésére irányultak - bár ez nem hangzott el tételesen -, miként történhetett meg, ki volt azért a felelős, hogy több gondozott és ellátás volt beírva a könyvekbe, mint amennyi valójában volt, és így az állami normatív támogatást csalással több főre, több ellátásra igényelték.

Érdekes válaszok hangzottak el. Az egyik fiatalasszony például tanúvallomásában a bíróság előtt kijelentette: "Nem volt olyan, hogy felhívták volna a gondozási napló valóságtól eltérő kitöltésére." Elmondása szerint viszont az előfordult, hogy állítólag elvesztek a naplók, és emiatt újra kellett azokat írni... Továbbá bemutattak neki a vizsgálat során dokumentumot, amely olyan későbbi időpontra volt dátumozva, amikor ő már nem is dolgozott ott, mégis az ő állítólagos aláírása volt rajta, csak hát ő nem is úgy írja alá a nevét. Másikuk arról vallott, hogy adminisztratív hibára hivatkozva újraíratták volna a gondozási naplót, de ő ezt megtagadta, hiszen rendben lévően, a gondozottakkal aláíratva adta le a központban. Sőt olyan is elhangzott, hogy visszamenőlegesen, illetve a gondozott helyett is velük íratták volna alá a naplót.

Nem egyszer említették az időközben felszámolás alá került, tiszapüspöki székhelyű Összefogással Az Idősekért Alapítvány nevét is (elnöke Králik Aranka volt), amelyen keresztül a településen többen is végezték a gondozói munkát. Talán... Mert a tanúk közül volt, aki még abban sem volt biztos, hogy az Alapítvánnyal avagy a KSZSZK-val volt munkaszerződése, fizetett vagy önkéntes munkát végzett és hogy ki volt a közvetlen főnöke. 

A következő tanúhoz intézett kérdésekkel viszont a KSZSZK gazdálkodási rendjéről, a pénzügyi fegyelemről kívánt a bíróság információkat kapni, hiszen az ügyészségi vádirat elsősorban jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést nevesít. A tanú által adott válaszok azonban jellemzően szabályozott, az elszámolások előírásszerű végzését megkövetelő belső pénzügyi rendről szóltak. Ahogyan elmondta, úgy a vásárlások, eszközbeszerzések okszerűek és takarékosak voltak. Az ügyész - nyilvánvalóan egy nyomozati anyagból származó lista alapján - tételesen rákérdezett bizonyos, kevéssé indokolható és nem is feltétlenül takarékos beszerzésekre, de ezekről a tanú nem tudott. Arról viszont igen, hogy amikor Králik Aranka 2010 elején még megbízott igazgatóként átvette a korábbi vezetőtől a KSZSZK-t, nem készült szabályos átadási leltár.

Ez volt az a pont, amikor az egyik védőügyvéd fordított, kérdéseket intézve a tanúhoz. Íme, a párbeszédük:

  • Ki volt a fenntartója a KSZSZK-nak?
  • A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás.
  • A Társulásnak mi volt a felelős vezető szerve?
  • A Társulási Tanács.
  • Ki fogadta el a KSZSZK költségvetését és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót?
  • A Társulási Tanács.
  • Ki nevezte ki a gazdasági vezetőt?
  • A Társulási Tanács.
  • Ki volt a Tanács vezetője?
  • Dr. Juhász Enikő.

Törökszentmiklós város volt polgármesterét később tanúként hallgatta ki a bíróság. Sajnálom, hogy ezt már nem volt türelmem kivárni! És őszintén szólva, az etikai ízlésemnek is elég volt, amit addig hallottam... Folytatása következik...

Sebők Emília


A cikk megírásához felhasználtam a Szolnoki Törvényszék Sajtó osztályától írásban kapott információkat is.

A képek a szerző felvételei.