A GALAMBOS PARK FEJLESZTÉSE - TERV, PÉNZ NÉLKÜL!

Ma újabb lakossági fórumon volt szó a Városházán a Galambos park és közvetlen környezetének fejlesztése terveiről. Most sem volt túl nagy a lakossági érdeklődés, de kicsivel többen voltunk, mint legutóbb, és ami tetszett: több képviselő, külső bizottsági tag és polgármesteri hivatali szakember is jelen volt a fórumon.

A terület környezetrendezési-fejlesztési koncepciótervének készítése folyamán lakossági véleményekre szeretne építeni a város vezetése, ennek érdekében most a 2019. december 2-i lakossági fórumon elhangzott javaslatok alapján módosított vázlatterveket mutatták be, melyekkel kapcsolatban megint csak kérték a lakosok véleményét, észrevételeit.

A korábbi lakossági fórumon elhangzott fontosabb észrevételek nyomán a tervező több változtatást is végrehajtott az elképzeléseken a kedvünkért, illetve néhány elem éppen ezért maradt, de még ma is voltak módosítási javaslatok:

  • Mindenképpen lesz a területen szánkózásra alkalmas domb, északi oldali lejtővel.
  • A rajzon azonban látjuk, hogy a színpaddal szembeni térséget is dombok zárnák le, a színpad irányában tereplelátóval. Rokonszenves megoldás, ebben a részletében kicsit hasonlít az amfiteátrumszerű nézőtérre. Mégis volt aki felvetette, hogy talán ez mégsem ideális megoldás, mert a dombok egyúttal bezárják, beszűkítik a teret, ha nagy tömeg szeretné a színpadot látni, és ez problémát okozhat.
  • A dombos, természetes jellegű térség városias parkrészlettel kapcsolódik, ahol kiemelt szegélyű zöldfelületek lesznek kialakítva.
  • A sétány és a kapcsolódó futóút körbevisz a területen.
  • Korábbi kérésre tehát bekerült a tervbe, hogy a sétaút mentén futópálya is legyen, és a sétányokon - biztonsági okból - világítás. De ha már - szólt az egyik mai résztvevő -, ott az állandó villany közmű, akkor meg kellene oldani, hogy a rendezvények elektromos árammal történő ellátása is valamiképp erről történjék, ne ideiglenes megoldásokkal.
  • A park északi csücskében ma is van egy kis természetes víz, náddal, zsombékkal. Ezt a program során szabad vízfelülettel bíró, tanösvényes vizes élőhellyé fejlesztenék, amelyet látványos szökőkút szellőztetne.
  • Legutóbb én magam is kérdésként tettem fel, hogy a más településeken látott módon nem lehetne-e megoldani a színpad előtti tömeg árnyékolását, megóvandó bennünket a napszúrástól, hőgutától. Lehetne, be is tervezte ideiglenes vitorlavásznakkal a tervező. Csakhogy ma valaki azt vetette fel ennek ellenében, hogy az ilyen árnyékolás nagy melegben a légmozgást, koncerteken a hangosítást zavarná. A játszótéren is lenne ilyen vitorlavásznas árnyékolás, de ott a fák is besegítenek.
  • A felszíni vízelvezetés problémája is felkerült a teendők közé, mivelhogy egy nagyobb eső utáni rendezvényen sárban-vízben tocsog a közönség, tekintve, hogy a Galambos park területén nincs a csapadékvíz-elvezetés megoldva. Viszont úgy tűnt, hogy ezt a feladatot teljes mélységében, de főleg költségkihatásában még senki nem vizsgálta meg.

És még voltak az elmondásban, az indító kép rajzán is láthatóan vannak további elemek (pl. ártézi kút, kalandpark), amelyek gazdagítanák a felújított park kínálatát. Talán kicsit túlzottan is sok mindent szeretne a tervező bezsúfolni ebbe a valójában nem túl nagy térségbe. - hangzott el kritikaként.

Van tehát még mit újra- és átgondolni ezzel a tervvel kapcsolatban! De idő van is rá, mivel pénz az nincs a város költségvetésében erre a projektre. Egyelőre, az idén biztosan nem. Holott nagyon szerényen számolva is - a közműkiváltásokkal együtt - belekerülne vagy 250 millió forintba!

Markót Imre polgármester a mai fórumon ezért úgy fogalmazott, hogy ha a fejlesztési koncepciót el tudjuk fogadni, akkor a megvalósítás ütemezését a későbbi évek költségvetéseivel kell összehangolni.

Az unió 2021-ben kezdődő új költségvetési ciklusában megnyíló pályázati keretek között remélhetünk erre a projektre forrást, de a már ismert folyósítási menetrendek között a megvalósítás inkább csak 2023 körül indulhatna el.

Nem esett szó a mai lakossági fórumon róla, de ahogyan a fenti rajzon látható, a fejlesztés része az Alatkai út elején a parkolási helyzet rendezése, zöldfelületek kialakítása is. Pedig a fórum utáni beszélgetésünkkor abban egyetértettünk a polgármesterrel, hogy ez fontosabb lenne, de mindenképpen sürgetőbb, mint a park fejlesztése. A városnak ez a része ugyanis nagyon lepusztult és zűrös képet mutat, az itteni telephelyű vállalkozások ingyen közterületi parkolónak, sőt szabadtéri gépkocsitárolónak használják a területet. Ezt a helyzetet rendezni kellene mielőbb. De a város most formálódó idei költségvetésébe ez sem fér bele!


Sebők Emília


Előző híradás a tervről: A GALAMBOS PARK ÉS KÖRNYEZETE JÖVŐJE