A FÁJDALMAS SZŰZANYA ÜNNEPE A KÁLVÁRIÁNÁL

Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya ünnepe - Hagyományosan ezen a napon, illetve az ez utáni vasárnapon tartja a katolikus közösség Törökszentmiklóson a Kálvária templomnál az ünnepi búcsúi szentmisét, a búcsút és a kapcsolódó körmenetet.

Galsi Zoltán helytörténet-kutatónktól tudjuk, hogy - a fellelhető információk szerint - 1934 szeptemberében rendezték meg először a kápolna búcsúját. Parádi Félix atya pedig 1991-ben megjelent tanulmányában arról írt, hogy ez a szeptemberi volt mindig a nagybúcsú. A kisbúcsú pedig minden év Virágvasárnap előtti pénteken van, vagyis azon a másik napon, amikor Máriáról, a fájdalmas vagy hétfájdalmú anyáról a katolikus egyház külön nappal emlékezik meg.

A mai szentmise bevezetőjében főtisztelendő Bordás Péter plébános hangsúlyozta, hogy a Nagykunságban ez az egyetlen Mária kegyhely, ezért is jönnek ide erre az alkalomra mindig szép számban zarándokok, akiket külön is üdvözölt. Felemlítette, hogy a Kálvária attól kezdve, azzal lett kegytemplom, amikor az 1948-ban XII. Pius pápa által a magyarságnak küldött Fájdalmas Szűzanya-kegyszobrot itt elhelyezték. 

A mai ünnepi misét Ferencz Károly szendrői plébános mutatta be, aki 1998-2002 között Törökszentmiklóson volt káplán.

Sebők Emília


Képriport az ünnepi búcsúi szentmiséről:  Fotógaléria