A DÍSZPOLGÁR HOZZÁSZÓL

Dr. Pataky Csaba ügyvéd 2013 óta Törökszentmiklós Város Díszpolgára, és ebben a minőségében szólalt fel az Önkormányzat Képviselő-testületének legutóbbi és egy korábbi ülésén. Legtöbbünknek nincs is ez ellen semmi kifogása, - ami a megszólalás tényét, annak lehetőségét illeti. Az elmondottak stílusbeli és tartalmi megítélése pedig más kérdés. Vannak azonban olyan itteni állampolgári vélekedések, amelyek furcsállják ezt a szereplést, sőt meglehetősen kritikusan szemlélik azt. Ezért fellapoztam a vonatkozó helyi rendeleteket, miként szabályozzák ezt a kérdést. 

Korábban a Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet a Képviselő-testület ülésein való részvételhez tanácskozási jogot is adott díszpolgárainknak. Azonban a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletével (SZMSZ) 2017. február 28. napjától megszüntette a város díszpolgárait addig automatikusan megillető tanácskozási jogot. 

A SZMSZ 2017. március 1. napjától azt írja elő, hogy a nyílt testületi ülésekre - személyre szóló meghívóval - meg kell hívni Törökszentmiklós város díszpolgárait, ők is az ún. állandó meghívottak körébe tartoznak. A Szabályzat tehát jelenleg nem ad automatikus tanácskozási jogot a díszpolgárnak, viszont az ülés nyilvánossága az állampolgárnak az ülésen történő jelenlét lehetőségét biztosítja, és az ülést vezető dönt arról, hogy az állampolgárnak hozzászólási jogot biztosít-e. Vagyis a díszpolgárt is az általános lehetőség illeti meg a hozzászólásra. 

Ez tehát az a jogi háttér, amelynek alapján Markót Imre polgármester ülésvezetőként természetesen szót adott a bevezetőben említett két ülésen is dr. Pataky Csabának. Ha pedig a díszpolgárok felsorolását nézzük, mások is kaptak közülük ilyen lehetőséget, a közelmúltban is.

Sebők Emília


Az indítókép dr. Pataky Csabáról a T1 Térségi Televízió videófelvételéből


DÍSZPOLGÁROK

Törökszentmiklós Város Díszpolgára címben részesített személyek 1996-2018. között:

1996 - Sütő Zoltán kántortanító

1998 - Lábassy János ekegyáros (posztumusz)

2000 - Lázár Barnabás iskolaigazgató

2005 - Kuncze Imre főjegyző (posztumusz)

2010 - Szegő János polgármester

2013 - Dr. Pataky Csaba ügyvéd

2014 - Szabó József lelkész

2015 - Bischof László nyugd. pedagógus

2017 - Dr. Medgyessy György csecsemő és gyermek szakorvos (posztumusz)

2018 - Prof. Dr. Boros László kutatóorvos, egyetemi tanár