A BARTAI ISKOLA FELÚJÍTÁSA – KÉRDÉSEKKEL

Áll egy szépen felújított épület a bartai pusztában, de nem tudni, hogy készen van-e. És ha - nem tudni mikor - meglesz az ünnepélyes átadás, utána mit fog tudni vele kezdeni a város. A polgármestert hiába kérdeztem...

A BARTASI ISKOLA UJJÁSZÜLETÉSE ÉS TÚLÉLÉSE

Tudom, nem ez a hivatalosan pontos elnevezése a most megújuló épületnek, de - emlékeim szerint - a régiek így nevezték. És ebben nekem az is benne van, hogy a maguk szóhasználatával illették, mert szerették. Most, ha nem is iskolaként, de újra a miénk...

Az előírásos projekttábla szerint Bartában - az elnyert támogatásnak köszönhetően - a volt kéttantermes és tanító lakást is magában foglaló hajdani iskola épülete kapott talán újabb 100 évre lehetőséget, hogy immár úgynevezett Népházként szolgáljon bennünket. A "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése" című pályázati keretből nyertünk el mintegy 30 millió forintot erre a célra. 

A beruházó Törökszentmiklósi Önkormányzat a közelmúltban már el is kezdte közzétenni a megújulás jó hírét a réginél is szebbé vált hajdani Klebelsberg-féle iskolaépületről: Teljes oldalas fizetett cikkben ismertették az épület múltját, a sikeres felújítás részleteit az Új Néplapban, majd a Törökszentmiklósi Hírlapban jelent meg a folyamatot a pályázati előzményektől a sikeres befejezésig összegző cikk.

Ez utóbbiból, Bukta Ágnes írásából azt is megtudhatták az olvasók, hogy az eredeti, 2019. januári átadási határidőt szerződésmódosítással meg kellett hosszabbítani. Erre azért volt szükség, mert ahogyan haladtak előre az 1927-ben elkészült iskola felújítási folyamatával, az ahhoz szükséges visszabontásokkal, úgy derült ki több, nem várt károsodás az egyes épületelemekben, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő önkormányzat sem láthatott előre. Mindezen problémák megoldása, a romlások helyreállítása pedig érthetően több munkát és időt igényelt. A múlt hónapban megjelent írás végén a szerző arról ad tájékoztatást, hogy "a munkák elvégzése után az épület használatbavételi eljárásának előkészítése van folyamatban".

Csakhogy ez a dolog így nem egészen egyértelmű! A befejezés új dátuma a hosszabbítással 2019. március 31. lett. De hogy hivatalosan be lett-e addigra vagy akár máig fejezve a munka, szabályosan át lett-e adva a megrendelő önkormányzatnak az épület, arra vonatkozóan nem sikerült sem nyilvános információt fellelnem, sem a polgármestertől választ kapnom! Markót Imre pedig még személyesen is megígérte az elmúlt jó egy hónap alatt, amióta elküldtem hozzá a kérdéseimet, hogy válaszolni fog. Nem tette! 

KÉSZ VAN VAGY NINCS?

Sem a közbeszerzések hatósági honlapján, sem a város honlapján nem találok a szerződés teljesítésére vonatkozó közzétételt. Illetve, a város hivatalos honlapján van egy olyan oldal, ahol Megvalósult önkormányzati projektek címen található felsorolás, és itt első helyen, mint legfrissebben megvalósult projekt szerepel a "Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben". Igen ám, de ha beleolvasunk a közzétett hirdetménybe, akkor az így zárja az ismertetést: "A kivitelező 2018.09.12-én átvette a munkaterületet, és elkezdődött az épület felújítása. A tervezett fejlesztés megvalósítására, és a projekt zárására 2019. év első felében kerül sor. Így 2019. évben már a közművelődési, oktatási rendezvények helyszíne lehet a felújított épület." - Ezt azért nem lehet úgy érteni, mint a projekt megvalósultságának igazolását! De mert ugyanitt, a megvalósult projektek között szerepel például a még javában tartó piacfelújítás és a csapadékvizet elvezető csatorna kiépítése is, felvetődik, hogy esetleg nem jól értem a pályázati/közbeszerzési, esetleg a sajátos önkormányzati nyelvezetet, és mást jelent a "megvalósult projekt", mint amit én köznyelvileg értek alatta...

Szöveges készre jelentést nem találva, marad az ember két szeme, hogy megnézze, miként is áll a bartai épület felújítása: Mielőtt elküldtem a kérdéseimet a polgármesternek, előző nap kimentünk a helyszínre. Nos, 2019. június 23-án az épületbe felvezető három lépcsőt csinálták éppen. Márpedig ez még egy laikusnak is elgondolkodtató, hogy ha eddig nem volt vagy nem volt megfelelő lépcső a házhoz, akkor lehetett egyáltalán sikeres műszaki átadás-átvétel? Július 13-án újra kimentünk, de a balesetveszély elkerülését szolgáló, a leesést gátló korlát még addig sem készült a lépcsőkhöz. Jó lett volna hát ezt is megtudni az építészmérnök polgármesterünktől, hogy akkor ez így hogy... Mert nekem bizony úgy tűnik, hogy legalább ehhez, a legmagasabbhoz az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) szerint szükséges lenne:

Megannyi kérdőjel tehát, hogy akkor most kész van-e, át van-e adva az épület. Holott a szerződésmódosítás hivatalos közzététele szerint a teljesítés március 31-ei határidejéig a kivitelező vállalkozó, vagyis a törökszentmiklósi ZSINDELY Kft. köteles a teljes beruházást  befejezni, sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.

Lépjünk azonban túl az épületen. Ha az a módosított szerződés szerint kész is van, vagy hamarosan kész is lesz, funkciójába átadni mégsem lehet egyelőre, mert az elaggott kapuzat, de főként az udvaron lévő, félig ledőlt, lebontott, ilyen állapotában életveszélyes melléképület és építési hulladék miatt ez nem lehetséges. A közbeszerzések hivatalos fórumán közzétett szerződésmódosítás erről így ír: "Az építési engedélyezési tervtől eltérően - de az épület rendeltetését biztosítva - a további belső és külső munkák /melléképület, kerekes kút, kerítés, .../ későbbi ütemben a tradicionális iskola udvar rendezésével együtt készül." - Hogy ez pontosan mit jelent? Egyszer majdcsak kiderül.

KÁTYÚ KÁTYÚ HÁTÁN

Mint írtam, a közelmúltban két alkalommal is kimentünk Bartapusztába, megnézni ezt az épületet. Harmadszorra már nem tennénk ki a saját autót ilyen veszélynek. Az iskolához vezető, állami kezelésű közút ugyanis helyenként, de nem kis távon katasztrofális állapotban van! Megkérdeztem hát az út kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan az a választ kaptam erre az útra vonatkozóan is, hogy a rendelkezésükre álló forrásból ütemezetten végzik a burkolatjavítási tevékenységet, az utak hierarchikus rendje szerint. Vagyis, egy ilyen ötödrendű bekötőút majd csak a sor végén, ha egyáltalán és ki tudja, mikor, kerül sorra a kátyúzásban...

Ez hát "stílszerűn" az odavezető aggályom, kétségem, lásd erről az alábbi fotót. A bartapusztai tanyavilágban ugyanis már megközelítőleg sem laknak annyian, hogy csak ők benépesítsék a Népházat rendezvényeikkel vagy a programok látogatóiként, a városból pedig igencsak tengelytörés-veszélyes a kijutás. A menetrendszerű autóbuszjárat is évekkel ezelőtt megszűnt itt. 

A tervekben olyan elképzelések szerepeltek, hogy a Népház szerepet erdei iskolával, közösségi alkotótáborokkal és más közösségi programokkal (például az innen, az ebből a tanyavilágból elszármazottak találkozói) fogják megtölteni. De hogy miként tudnak oda kijutni a programok résztvevői és a szolgáltatók, arról nem esett szó egyszer sem.

A hasznosítás kérdéséhez még az is hozzátartozna, hogy ki fogja ezeket a programokat szervezni, de főként összefogni. Láttunk már ilyen problémákat! És ha már erről beszélünk: Az elképzelt működtetéshez kell igazítani a helyiségek berendezését, bebútorozását, felszerelését is. Ami a városi költségvetést fogja terhelni. Vajon mennyivel? Van már terv és költségkalkuláció? Kérdeztem volna ezekről is a polgármestert. De nem felelt!

KÖZPÉNZ MILLIÓK

És akkor így el is jutottunk a pénzügyi vonatkozásokhoz: Eredetileg is tudott volt, hogy az elnyert támogatás nem lesz elég a felújításra, hiszen az a pályázatba befogadott munkálatoknak is csak 90 százalékát volt hivatott fedezni. És mivel csak a külső munkálatokat, a homlokzati felújítást támogatta a pályázati kiírás, a belső renoválást saját forrásból kellett finanszírozni, mint ahogyan azokat a plusz költségeket is, amelyek a menetközben kibukkant problémák (pl. a tető tartószerkezetének menthetetlen állapota, gombás-fertőzöttségű gerendák, egyes falszakaszok rejtett vizesedése) megoldására kellettek.

A közbeszerzési adatbázisban az építési, felújítási munkára 52 millió forintos (nettó) vállalkozási díj szerepel, amelynek a finanszírozása a közel 31 millió forint uniós támogatás mellett a város idei költségvetéséből 21 millió forint saját erő igénybevételét teszi szükségessé. És ezen kívül szerepel még 1,5 millió forint tervezett kiadás a vízbekötésre.

Jó lenne hát tudni, végül is és összességében mennyibe fog várhatóan kerülni a létesítmény, ideszámítva a kert, az udvar rendbehozatalát és kiépítését, a kapu elkészítését, de még lehet más is. És a berendezés, felszerelés költségeire sem találtam nevesített kiadási előirányzatot a költségvetésben.

Alapanyag az iskolatörténeti bemutatóhoz

Jókora összegről, közpénzről van tehát szó, hiszen már az eddigiek is közelítik a 60 millió forintot. Azt pedig kezdettől fogva nem titkoltam, hogy fenntartásaim vannak a projekt, a befektetés ésszerűségét illetően, kételkedve abban, hogy a vitathatatlanul színvonalasan felújított épületnek talál-e a város, a közösség olyan funkciót, amely belakja a házat. És ha van is ilyen hasznosítás, azt nem inkább az ugyancsak Klebelsberg-iskola, de kiinduláskor jobb állapotú és könnyebben megközelíthető óballai házba kellene-e szervezni. De a város ez ügyben 2013 óta tulajdonképpen kényszerpályán mozog, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkor azzal a feltétellel adta ingyenesen az önkormányzat tulajdonába az egykori Bartapusztai iskolát, hogy az épületben kulturális, közművelődési tevékenység folyjék, múzeum (pl. iskola- és tanyatörténeti témájú) működjék. Vagyis az előző városvezetéstől örökölt volt a kötelező feladat...

Most pedig - az átadás elcsúszása miatt - kialakult az a sajnálatos helyzet, hogy már az első nyári iskolai vakációra sem lehetett meghirdetni a bartai épületbe a mondott erdei iskolai programokat. És hogy később mi lesz itt, azt sem tudni!

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.


Légifelvételek az iskoláról, a bartai pusztáról: Fotógaléria

Egy kedves részlet az iskolából: CSERÉP A TÉGLAGYÁRBÓL